UNESCO/Keizo Obuchi Araştırma Bursları Programı

UNESCO/Japonya Genç Araştırmacılar Burs Programı Hakkında Kısa Bilgi

A. GİRİŞ

UNESCO, Japon Hükûmeti tarafından desteklenen “UNESCO/Keizo Obuchi Araştırma Bursları Programı”nı, UNESCO’nun öncelikli alanlarında araştırma yapmayı teşvik etmek amacıyla oluşturdu. Program, Japonya’nın insan kaynakları geliştirme fonu tarafından finanse edilmektedir.

B. PROGRAMIN HEDEFLERİ

Program, özellikle çevre, kültürlerarası diyalog, bilgi iletişim teknolojileri ve çatışmaların barışçıl çözümü alanlarında kapasite geliştirme ve araştırma faaliyetlerine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

C. ARANAN NİTELİKLER

Başvuran adayların yüksek lisans derecesine sahip olmaları ve özellikle öncelikli alanlarda yenilikçi ve yaratıcı araştırmalar yapmaları beklenmektedir. Başvurular, kadın adaylar, en az gelişmiş ülkelerden ve gelişmekte olan küçük ada devletlerinden gelen adaylar ile Afrikalı araştırmacılara öncelik verilerek değerlendirilecektir.

D. BAŞVURU KOŞULLARI

Başvuruların son tarihi 29 Kasım 2019’dur. Araştırmalar en az 3 ay, en fazla 9 ay süreyle gerçekleştirilecektir. Adayların belirtilen dört alanda araştırma yapmaları gerekmektedir.

E. UNESCO VE JAPONYA TARAFINDAN SUNULAN AKTİVİTELER

Seçilen adaylara en fazla 10,000 Amerikan Doları burs verilecektir. Burs sadece araştırma ücretlerini kapsamaktadır ve genişletilmeyecektir.

F. ADAYLARIN SEÇİLMESİ

Seçim Komitesi tarafından tavsiye edilen adaylar, Japon Hükûmeti tarafından son karar doğrultusunda seçilecektir.

G. BU PROGRAMDA ÜSTLENİLEN ARAŞTIRMANIN SONUÇLARINA İLİŞKİN BİLGİNİN YAYILMASI

Araştırmacıların çalışmalarının sonuçlarını yayınlamaları teşvik edilmektedir. UNESCO’nun ön onayına ihtiyaç duymadan, bursiyerler araştırmalarını yayımlayabilirler. Seçilen bursiyerlerin projenin gelişimi ve sonuçlarını anlatan bir rapor sunmaları gerekmektedir.

Detaylı bilgi için UNESCO resmi web sitesine göz atabilirsiniz.