Urla Eğitim Vakfı (UREV) Burs Başvuruları

UREV Burs Kriterleri

 • 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında Pandemi nedeniyle eldeki imkanlar dahilinde burs için İzmir il sınırları içerisinde okuyan ya da ikamet eden öğrencilere öncelik verilecektir. Bunun haricindeki başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır, önemle duyurulur.
 • Başvurular 15-30/09/2021 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.
 • Burs verilecek öğrenciler orta öğretim, lise ve üniversite öğrencileridir.
 • İlk dört (ilkokul) grubuna yetenek ortaya çıkarmak için değişik uygulamalar yapılır. (Müzik, Resim, Drama)
 • Burs alacak öğrenci sayısı her öğretim yılı başında belirlenir.
 • Burs için özel koşulları yönetim kurulu ile Burs komisyonu belirler.
 • Burs alacak kız öğrenci sayısı %60 erkek öğrenci sayısı %40 oranındadır.
 • Hiç bir yerden burs almayan başarılı öğrencilere öncelik verilir.
 • Aynı zamanda iki kardeşe burs verme durumu oluşursa küçük kardeşe burs ½ oranında verilir.
 • Engelli başvurusu kabul edilir.
 • Disiplin ve sabıka kaydı istenir.
 • Burslar her öğretim yılı başında yeniden değerlendirilir.
 • Başarı ortalaması istenmeyecek sınıf geçmek yeterli olacaktır.
 • Burs ilköğretim ve lise öğrencilerine 9 ay, üniversite öğrencilerine 12 ay verilir
 • 15 Ekim 2021 tarihinden itibaren SADECE mülakata kabul edilen öğrenciler telefon ya da mail yoluyla bilgilendirilecektir.
 • Mülakatlar online yapılacaktır.
 • Mülakat için kabul edilen öğrencilerden ek belgeler istenir.
 • Burs alacak öğrenciler mülakat sonucu belirlenir.
 • Burslar karşılıksızdır, bununla birlikte burs alan öğrencilere gönüllü olma eğitimi verilir.

UREV Dışlama Kriterleri

 • Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri.
 • Ek süre öğrenim gören öğrenciler. (Sınıf tekrarı yapan)
 • Ön Lisanstan lisans öğrenime geçmek için intibak eğitimi yapan öğrenciler.
 • Kayıtlı olduğu öğrenim kurumunda bir öğretim yılından fazla başarısız olan ve bir yıldan fazla ara veren öğrenciler.
 • Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar.
 • Yabancı uyruklular.
 • Yurtlardan süresiz çıkarılma cezası alanlar.
 • Disiplin ve Mahkûmiyet cezası alanlar.
 • Açık ve uzaktan öğrenim gören öğrenciler.
 • Durumunda değişiklik olanlar, değişikliğin meydana geldiği öğrenim yılında belgelendirmeyenler.
 • Polis Akademisi ve Askeri okul öğrencileri.
 • Burs yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler.
 • Ücretli özel okul öğrencileri.

Bursun Kesilme Durumları

 • Öğrenime ara veren, ceza alıp okuldan uzaklaştırılan, herhangi bir sebeple kaydı silinen öğrenciler.
 • Öğrenci belgesi ve transkriptini zamanında ulaştırmayan öğrenciler. (Ara Dönem: 15 Mart Yıl Sonu 15 Eylül)
 • Başarı koşullarına uymayan öğrenciler.
 • Haziran ayı sonunda eğitimlerini tamamlamayan öğrenciler.
 • Durumu burs yönetmeliği koşullarına uymadığı tespit edilen öğrenciler.
 • Yanlış beyan verdikleri açığa çıkan öğrenciler.