Vakıf 19 Burs Başvuruları

Burs başvuruları her eğitim öğretim yılının başlangıcına kadar devam etmektedir. Müracaat sırasında bu şartları taşıdıklarını belgeleyen bir özgeçmiş mutlaka ilgili adrese gönderilmelidir. Aksi takdirde değerlendirmeye alınmayacaktır. Bursa hak kazananlara vakıf yönetimi tarafından bilgi verilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Vakıf 19 Burs Alma Kriterleri

Vakıf 19’un Çorumlu öğrencilere burs vermekteki ana amacı ahlâklı, dürüst, saygılı ve çalışkan fertler yetiştirmeye katkı sağlanmaktır.

 • TC Vatandaşı olmak
 • Çorum veya ilçelerinde doğmuş olmak
 • ÖSYM tarafından en az 4 yıllık bir yükseköğretim kurumunu başvuru tarihinde kazanmış olmak.(Yüksek Lisans öğrencileri başvuruları kabul edilmez.)
 • Açık Öğretim Üniversitesi, Polis Akademisi, Askeri Okul, Vakıf Üniversitesinde okuyanların başvuruları kabul edilmez.
 • Kasıtlı bir suçtan hüküm giymemiş olmak
 • Burs başvuru tarihi itibari ile anne, baba, kardeşlerinin ve kendisinin toplamda en fazla asgari ücret kadar geliri olmak.
 • Başka bir vakıf, kamu kurumu, kişi, kuruluş, dernek ve benzeri yerlerden burs almıyor olmak.
 • Devlet dairelerinde memur ve herhangi bir statüde çalışıyor olmamak ayrıca herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan maaş almıyor olmak.
 • Müracaat tarihinde 26 yaşından gün almamış olmak.
 • Burs kriterleri ile ilgili gerçeğe aykırı beyanda bulunmamak
 • Burada belirtilmeyen hususlarda “20.08.2013 tarih ve 28741 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Vakıflar Genel Müdürlüğü Yüksek Öğrenim Burs Yönetmeliği” hükümleri uygulanır.
 • Her öğrenim döneminin başlangıcından 30 gün öncesine kadar başvuruda bulunmak
 • Başvuruları ilk yıl vakfın resmi web sitesine internet üzerinden yapmak.

Bursun Devam Etme Koşulları

 • Vakıf 19 tarafından öğrencilere verilecek burs süreleri aşağıdaki gibidir;

Hazırlık hariç olmak üzere, Tıp Fakültesi 6 yıl, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakülteleri 5 yıl ve diğer fakülteler için 4 yıldır.

 • Bursun devamı için genel başarı ortalaması 4 üzerinden 2.50 ve 100 üzerinden 65 olup, öğretim kurumunca başarılı sayılan ve bir üst yıl veya yarıyıla geçiş hakkını kazanan öğrencinin bursu alt sınıftan dersi kalmaması koşuluyla ertesi yıl devam eder. Bursiyer her yıl eğitimin başladığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde bir üst sınıfa geçtiğini gösteren transkript ve öğrenci belgesini Vakıf 19’a ulaştırmak zorundadır.
 • Herhangi bir suçtan dolayı cezası tecil edilenler hariç haklarında kasıtlı bir suçtan dolayı 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunan öğrencinin bursu kesilir.
 • Ceza aldığı tarih itibari ile öğrenim görmekte olduğu yükseköğretim kurumundan en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma durumunda öğrencinin bursu kesilir.
 • Herhangi bir mazeretten dolayı kaydını dondurmak
 • Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen öğrencilere ödenen burs kesilir ve bursların tamamı yasal faizi ile birlikte öğrenciden tahsil edilir.
 • Her yıl Vakıf 19 tarafından belirtilecek olan burs başvuru döneminde evraklarını göndererek kaydını yenilemek bursiyerlerin sorumluğundadır. Burslara dair her türlü bilgi öğrenciye e-posta yolu ile ulaştırılacaktır.
 • Bursiyerler tarafından verilen bilgi ve belgelerin doğruluğu ile bursa hak kazanılıp kazanılmadığının veya bursa devam edip etmeyeceğinin tespiti Vakıf 19 yönetim kurulu üyelerinin belirleyeceği komisyonda yer alacak yönetim kurulu üyelerince belirlenir.
 • Bursiyerler öğrenimleri ile ilgili bölüm ve okul değişikliği, öğrenimi dondurma ve devam edememe vb. her türlü değişikliği Vakıf 19 yönetim kuruluna değişiklik tarihinden itibaren en geç 1 ay içerisinde bildirmek zorundadır.
 • Bursiyerin bölüm ya da üniversite değiştirme durumunda (kayıt dondurma dışında) Vakıf 19 Yönetim kurulu üyelerinin belirleyeceği komisyon tarafından yeniden değerlendirilmeye alınır. Her hâlükârda da öğrenci bir yükseköğrenim süresi için burs alabilir.
 • Öğrenimini tamamlayan bursiyerler iş hayatına atıldıktan sonra Vakıf 19 aracılığı ile bir öğrenciye burs vermeyi taahhüt eder.
 • Bu koşullara aykırı durumu tespit edilen ve uymayan bursiyerin vakıf 19 yönetim kurulu üyelerinin belirleyeceği komisyonda bursu kesilir.