YÖK Yabancı Uyruklu Öğrencilere Burs Başvuruları

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yurtdışından gelen yabancı uyruklu öğrencilere sağlanacak destekleri düzenlemek amacıyla bu usul ve esasları hazırlamıştır. Bu destekler; lisans ve lisansüstü öğrenim ücreti, Türkçe dil eğitimi gideri, genel sağlık sigortası primi, yurt ücreti ve bursları içermektedir.

Amaç ve Kapsam

Bu usul ve esaslar, YÖK’ün işbirliği protokolü ve mutabakat zaptı imzaladığı ülkelerden gelen yabancı uyruklu öğrencilerin lisans ve lisansüstü programlara yerleştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu destekler, öğrencilere aylık burs, öğrenim ücreti, dil eğitimi giderleri, sağlık sigortası primi ve yurt ücretini kapsar.

Başvuru Şartları

YÖK’ün işbirliği protokolü ve mutabakat zaptı imzaladığı ülkelerden gelen yabancı uyruklu öğrenciler destek programına başvurabilir. Ancak, Türk vatandaşları ve işbirliği yapılmayan ülke vatandaşları, çifte vatandaşlar ve Türk vatandaşlığını kaybedenler bu destek programından faydalanamazlar. Ayrıca, başka bir devlet destekinden yararlananlar da başvuramazlar.

Burs Miktarı ve Süresi

Lisans öğrencilerine aylık burs miktarı, Yükseköğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanuna göre belirlenir. Lisansüstü öğrenciler için de aynı kanuna göre belirlenen aylık burs miktarının iki katını aşmamak üzere YÖK tarafından kararlaştırılır. Burs süresi lisans ve lisansüstü öğrenciler için öğrenim süresi kadardır.

Destek Programının Yürütülmesi

Yükseköğretim kurumları, YÖK tarafından belirlenen kurallara göre destek programını yürütür. Öğrenci seçimi, başvuru değerlendirme süreçleri ve programın yürütülmesi Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen temel kural ve ilkeler doğrultusunda gerçekleştirilir.

Sorumluluk ve Denetim

Yükseköğretim kurumları, destek programının yürütülmesi, öğrenci başarısı, devam durumu gibi konularda sorumludur. Faaliyetler, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre iç denetime tabi tutulur.

Tereddütlerin Giderilmesi ve Yürürlük

Bu usul ve esaslar uygulamasında çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun görevidir. Bu usul ve esaslar, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığının uygun görüşü üzerine 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.