Yakamoz Derneği Burs Başvurusu

Yakamoz Eğitim Ve Yardımlaşma Derneği ilköğretimden, yüksek lisans öğrencilerine kadar çocuklarımızın ve gençlerimizin yanında olmak ve onlara güzel bir gelecek sunmak için çalışıyor.

Başvuru sahibinin detaylı özlük bilginin (anne-baba ailesinin tün fertlerin sağlık,iş ve çalışma durumu,çocukların eğitim bilgileri,ailenin maddi gelir kaynakları ve tutarı,öğrencinin gelecekle ilgili hedeflerini içeren detaylı başvuru yazısının) derneğimize verilmesi gerekmektedir.

EĞİTİM BURSU VERME KOŞULLARI ve ZAMANLARI

İlköğretim, Lise ve Yükseköğretim öğrencilerine karşılıksız burs veren Derneğimize başvurular eğitim döneminin başında (01 Ağustos – 31 Ağustos tarihleri arasında) yapılmaktadır. Burs yardımları Eylül ayının 15’inde başlar, Haziran ayı sonunda (10 ay) kesilir. Temmuz ve Ağustos aylarında burs yardımı yapılmaz.

Derneğimizden burs alan ilkokul-lise öğrencilerinden bir üst eğitimi kazanamamaları sebebiyle burslarının kesilmesi durumunda derneğimizle irtibat halinde olarak eğitimlerine devam ettikleri ileri tarihlerde tekrar burs için başvuru yapabilirler.

BURS VERİLMESİNDE ÖNCELİKLİ ÖĞRENCİLER

Başarılı ve maddi durumu yetersiz öğrenciler.

Yetim, öksüz veya anne ve baba ayrı öğrenciler.

Yükseköğrenim bursları  ve  üniversitelerde okuyan öğrenciler.

BURS ALAN BİR ÖĞRENCİNİN TÜM ÖĞRENİMİ BOYUNCA BURS DEVAMLILIĞI  KOŞULLARI

Her yıl başarılı olması (Bir üst sınıfa geçerken borçlu dersi olmaması) ve bunu her yarı dönemde belgelemesi,

Başka vakıftan veya kurumdan burs almaması,

Disiplin suçu işlememiş olması,

Savcılık tarafından hakkında soruşturma açılmamış olması,

YAKAMOZ SOSYAL YARDIMLAŞMA DERNEĞİNİN, KENDİSİNDEN KARŞILIKSIZ EĞİTİM BURSU ALAN ÖĞRENCİLERDEN BEKLENTİLERİ

Öğrenimini tamamlayan bursiyer öğrencilerin hayata atıldıktan sonra vicdani yükümlülük ve sosyal sorumluluk anlayışları çerçevesinde; Yakamoz Derneği ya da herhangi bir yolla; en az kendisi gibi bir başarılı öğrenciye burs vermeleri Derneğimizin tek beklentisidir.

BURS TALEP EVRAKLARI

 • Yakamoz eğitim bursu başvuru formu,
 • Okuldan alınacak öğrenci belgesi,
 • İkametgâh,
 • Muhtardan muhtaçlık Belgesi,
 • Ailenin mali durumunu gösteren belge (Maaş bordrosu, emekliler için emekli cüzdanı fotokopisi, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, geliri olmayanlar ise Sosyal Güvenlik Kurumundan aile reisi adına gelirsizlik belgesi)
 • 1 Adet Fotoğraf,
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 • Varsa; aile sigorta belgesi
 • Cep telefonu numarası ve e-mail adresi
 • Herhangi bir İş Bankası’ ndan banka hesap numarası
 • Rehber öğretmen adı-soyadı, telefon, e-mail bilgisi (İlköğretim ve ortaöğretim bursu başvuruları için)
 • Savcılık kaydı
 • Özgeçmiş (CV şeklinde olmayacak, aile durumunu anlatan biyografi şeklinde bir yazı yazılacak.)
 • Karne ya da transkript

yakamozder.org/burs-talep-formu