Yamantürk Vakfı Burs Başvurular

2023 – 2024 eğitim öğretim yılı burs başvuruları 15 Ağustos – 15 Eylül tarihleri arasında alınacaktır.

1. ÜNİVERSİTE BURSU

Üniversite Bursu ile lisans eğitimi süresince ekonomik desteğe ihtiyaç duyan başarılı öğrencilerin desteklenmesi hedeflenmektedir. 

ÜNİVERSİTE BURSU’na kimler başvurabilir?

Üniversite Bursu’na lisans eğitimi süresince ekonomik desteğe ihtiyaç duyan ve başvuru koşullarını sağlayan öğrenciler başvurabilir.

Burs başvuru tarihleri nedir?

Başvuru tarihleri 15 Ağustos – 15 Eylül arasıdır. Başvuru yapmak isteyen öğrencilerin belirtilen tarihler arasında YAMANTÜRK VAKFI internet sitesinde aktif olan burs başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. Mail ve telefon aracılığıyla başvuru kabul edilmemektedir.

Başvuru koşulları nelerdir?

Başvuru yapmak isteyen adayların şehit veya Gazi çocukları ile ekonomik desteğe gereksinimi olan kız çocukları öncelikli olmak üzere;

 • Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki üniversitelerde tam zamanlı olarak eğitim görüyor olması, (hazırlık ve 1. sınıflar hariç)
 • T.C. uyruklu olması,
 • Bir başka kuruluştan ve/veya Kredi Yurtlar Kurumu’ndan burs almıyor olması (KYK kredisi alıyor olmak engel teşkil etmemektedir),
 • Disiplin cezası olmaması,
 • Genel not ortalamasının en az 4 üzerinden 3,00 veya 100 üzerinden 75 olması,
 • Ekonomik desteğe ihtiyaç duyuyor olması gerekmektedir.

Başvuru formuna eklenecek belgeler nelerdir?

Başvuru tarihlerinde aktif olan başvuru formunu doldurma aşaması tamamlandıktan sonra güncel transkript belgesinin (e-Devlet ve/veya eğitim kurumu sisteminden temin edilebilir) sisteme yüklenmesi ile başvuru süreci tamamlanmaktadır.

Başvuru formunda dikkat edilecek hususlar nelerdir?

Başvuru formunda yer alan bilgi ve/veya belgesi eksik veya yanlış olduğu tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılmaktadır.

Hangi koşullarda başvuru değerlendirmeye alınmaz?

Başvuru koşullarını sağlamayan ve/veya yanlış beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmamaktadır.

Kredi Yurtlar Kurumu’ndan kredi desteği alan öğrenciler başvuru yapabilir mi?

Kredi Yurtlar Kurumu’ndan kredi desteği alan öğrenciler başvuru yapabilir.

Başvuru sonuçları ne zaman ve ne şekilde açıklanıyor?

Eylül ayında yapılan değerlendirme sonucunda ön aşamayı geçen adaylara mail gönderilerek başvuru formunda yer alan beyanları destekleyici ek belgeler talep edilmektedir.

Ön elemeyi geçen adaylardan talep edilen belgeler nelerdir?

Ön elemeyi geçen adaylardan;

 • T.C. Kimlik fotokopisi,
 • Eğitim gördüğü Yüksek Öğretim Kurumu’ndan temin edilen güncel Öğrenci Belgesi,
 • Eğitim gördüğü Yüksek Öğretim Kurumu’ndan temin edilen güncel Transkript Belgesi,
 • Adli Sicil Kaydı Belgesi,
 • KYK Kredi/Burs Durum Belgesi,
 • İş Bankası hesabına ait IBAN numarası,
 • Nüfus Kayıt Belgesi,
 • T.C. Sağlık Bakanlığı kronik hastalıklar listesinde yer alan kronik hastalığa ait rapor/engellilik raporu (bu doğrultuda beyanda bulunulması halinde),
 • Şehit ve Gazi Yakını Belgesi (bu doğrultuda beyanda bulunulması halinde), 
 • Ebeveynlere ait;
 • İkametgâh belgesi,
 • Maaş gösterir belge (maaş bordrosu) ve/veya,
 • SGK Hizmet Dökümü ve/veya,
 • Veli/veliler esnaf odası kaydı/vergi levhası ve/veya,
 • Emekli Aylık Bilgisi ve/veya,
 • Gelir Belgesi ve/veya,
 • Tapu/Kira Sözleşmesi,
 • T.C. Sağlık Bakanlığı kronik hastalıklar listesinde yer alan kronik hastalığa ait rapor/engellilik raporu (bu doğrultuda beyanda bulunulması halinde),
 • İmzalı Burs Taahhütnamesi,
 • İmzalı KVKK Açık Rıza Beyanı Formu talep edilmektedir.

Talep edilen evraklar nasıl teslim edilir?

Ön aşamayı geçen adaylardan talep edilen tüm belgelerin YAMANTÜRK VAKFI Burs Portalı’na yüklemesi talep edilecektir.  Portala yüklenen belgelerin uygun olduğunun tespit edilmesi halinde yüklenen tüm belgelerin ıslak imzalı/e-imzalı ve/veya kaşeli asıllarının posta yoluyla Vakıf merkez adresine gönderilmesi talep edilmektedir.

Burs ödemeleri ne zaman yapılır?

Burs ödemeleri Ekim – Haziran ayları arasında, eğitim – öğretim yılı ara dönem başlangıç ayları olan Ekim ve Şubat aylarında çift ödeme olacak şekilde yapılmaktadır. Temmuz ve Ağustos aylarında ödeme yapılmamaktadır.

Burs desteğinin devamı için neler gereklidir?

Her eğitim – öğretim yılı sonunda talep edilen yükseköğretim kurumundan ve/veya sistem üzerinden temin edilen ıslak imzalı/e-imzalı güncel tarihli öğrenci belgesinin, transkript belgesinin ve KYK Kredi/Burs Durum Belgesinin Ağustos ayı sonuna kadar YAMANTÜRK Vakfı Burs Portalı’na yüklenmesi gerekmektedir. Belgelerini yüklemeyen bursiyerin burs desteği kesilmektedir. Ekran görüntüsü olarak temin edilen belgeler kabul edilmemektedir.

2. İDRİS YAMANTÜRK BURS FONU

Kurucumuz ve Onursal Başkanımız merhum İdris YAMANTÜRK adına oluşturulan burs fonu ile üniversite eğitimi süresince ekonomik desteğe ihtiyaç duyan, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin mühendislik bölümünde yüksek onur öğrencisi olarak eğitim gören başarılı öğrencilerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.  

İDRİS YAMANTÜRK Burs Fonu’na kimler başvurabilir?

Üniversite Bursları başvuru şartlarına ek olarak eğitim gördüğü İstanbul Teknik Üniversitesi’nin mühendislik bölümünde eğitim gören yüksek onur öğrencileri yararlanmaktadır.

Burs başvuru tarihleri nedir?

Başvuru tarihleri 15 Ağustos – 15 Eylül arasıdır. Başvuru yapmak isteyen öğrencilerin belirtilen tarihler arasında YAMANTÜRK VAKFI internet sitesinde aktif olan burs başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. Mail ve telefon aracılığıyla başvuru kabul edilmemektedir.

Başvuru koşulları nelerdir?

 • İstanbul Teknik Üniversitesi’nin mühendislik bölümlerinde lisans eğitimi alıyor olması (hazırlık ve 1. sınıflar hariç),
 • T.C. uyruklu olması,
 • Bir başka kuruluştan ve/veya Kredi Yurtlar Kurumu’ndan burs almıyor olması (KYK kredisi alıyor olmak engel teşkil etmemektedir),
 • Disiplin cezası olmaması,
 • Yüksek onur öğrencisi (yarıyıl not ortalaması 3,50 – 4,00 arasında) olması,
 • Ekonomik desteğe ihtiyaç duyuyor olması gerekmektedir.

Başvuru formuna eklenecek belgeler nelerdir?

Başvuru tarihlerinde aktif olan başvuru formunun doldurulma aşaması tamamlandıktan sonra eğitim kurumundan temin edilen güncel transkript belgesinin (e-Devlet ve/veya eğitim kurumu sisteminden temin edilebilir) sisteme yüklenmesi ile başvuru süreci tamamlanmaktadır.

Başvuru formunda dikkat edilecek hususlar nelerdir?

Başvuru formunda yer alan bilgilerin ve belgelerin eksik veya yanlış olduğunun tespit edilen öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılmaktadır.

Hangi koşullarda başvuru değerlendirmeye alınmaz?

Başvuru koşullarını sağlamayan ve yanlış beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmamaktadır.

Kredi Yurtlar Kurumu’ndan kredi desteği alan öğrenciler başvuru yapabilir mi?

Kredi Yurtlar Kurumu’ndan kredi desteği alan öğrenciler başvuru yapabilir.

Başvuru sonuçları ne zaman ve ne şekilde açıklanıyor?

Eylül ayında yapılan değerlendirme sonucunda ön aşamayı geçen adaylara mail gönderilerek başvuru formunda yer alan beyanları destekleyici ek belgeler talep edilmektedir.

Ön elemeyi geçen adaylardan talep edilen belgeler nelerdir?

Ön elemeyi geçen adaylardan;

 • T.C. Kimlik fotokopisi,
 • Eğitim gördüğü Yüksek Öğretim Kurumu’ndan temin edilen güncel öğrenci belgesi,
 • Eğitim gördüğü Yüksek Öğretim Kurumu’ndan temin edilen güncel transkript belgesi,
 • Adli Sicil Kaydı Belgesi,
 • İş Bankası hesabına ait IBAN numarası,
 • Nüfus Kayıt Belgesi,
 • T.C. Sağlık Bakanlığı kronik hastalıklar listesinde yer alan kronik hastalığa ait rapor/engellilik raporu (bu doğrultuda beyanda bulunulması halinde),
 • Şehit ve Gazi Yakını Belgesi (bu doğrultuda beyanda bulunulması halinde), 
 • Ebeveynlere ait;
 • İkametgâh belgesi,
 • Maaş gösterir belge (maaş bordrosu) ve/veya,
 • SGK Hizmet Dökümü ve/veya,
 • Veli/veliler esnaf odası kaydı/vergi levhası ve/veya,
 • Emekli Aylık Bilgisi ve/veya,
 • Gelir Belgesi ve/veya,
 • Tapu/Kira Sözleşmesi,
 • T.C. Sağlık Bakanlığı kronik hastalıklar listesinde yer alan kronik hastalığa ait rapor/engellilik raporu (bu doğrultuda beyanda bulunulması halinde),
 • KYK Kredi/Burs Durum Belgesi,
 • İmzalı Burs Taahhütnamesi,
 • İmzalı KVKK Açık Rıza Beyanı Formu talep edilmektedir.
 • Talep edilen evraklar nasıl teslim edilir?

Ön aşamayı geçen adaylardan talep edilen tüm belgelerin YAMANTÜRK VAKFI Burs Portalı’na yüklenmesi talep edilecektir. Yüklenen belgelerin uygun olduğunun tespit edilmesi halinde, portala yüklenen belgelerin ıslak imzalı/e-imzalı ve/veya kaşeli asıllarının posta yoluyla Vakıf merkez adresine gönderilmesi talep edilmektedir.

Burs ödemeleri ne zaman yapılır?

Burs ödemeleri Ekim – Haziran ayları arasında, eğitim – öğretim yılı ara dönem başlangıç ayları olan Ekim ve Şubat aylarında çift ödeme olacak şekilde yapılmaktadır. Temmuz ve Ağustos aylarında ödeme yapılmamaktadır.

Burs desteğinin devamı için neler gereklidir?

Her eğitim – öğretim yılı sonunda talep edilen Yüksek Öğretim Kurumu’ndan ve/veya sistem üzerinden temin edilen ıslak imzalı/e-imzalı güncel tarihli öğrenci belgesinin, transkript belgesinin ve KYK Kredi/Burs Durum Belgesinin Ağustos ayı sonuna kadar YAMANTÜRK Vakfı Burs Portalı’na yüklenmesi gerekmektedir. Belgelerini yüklemeyen bursiyerin burs desteği kesilmektedir. Ekran görüntüsü olarak temin edilen belgeler kabul edilmemektedir.

3. MESLEKİ EĞİTİM BURSU

Mesleki Eğitim Bursu ile meslek liselerinde eğitim gören ve ekonomik desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere sağlanacak burs destekleri ile mesleki ve teknik eğitimin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

MESLEKİ EĞİTİM BURSU’na kimler başvurabilir?

 Mesleki ve teknik liselerin belirlenen bölümlerinde eğitim gören ve burs şartlarını sağlayan öğrenciler başvurabilir.

Burs başvuru tarihleri nedir?

Başvuru tarihleri 15 Ağustos – 15 Eylül arasıdır. Başvuru yapmak isteyen öğrencilerin belirtilen tarihler arasında YAMANTÜRK VAKFI internet sitesinde aktif olan burs başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. Mail ve telefon aracılığıyla başvuru kabul edilmemektedir.

Başvuru koşulları nelerdir?

 • Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri (MTAL) ve Çok Programlı Anadolu Liseleri (ÇPAL)’nin, Bilişim Teknolojileri, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Makine Teknolojisi, Metal Teknolojisi, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme, Endüstriyel Otomasyon, Motorlu Araçlar Teknolojisi, Yenilenebilir Enerji Teknolojileri bölümlerinin,
 • 10.,11. ve 12. sınıflarında eğitim görüyor olması,
 • T.C. uyruklu olması,
 • Not ortalamasının en az 75 ve üzeri olması,
 • Disiplin cezası olmaması,
 • Bir başka kuruluştan ve/veya kurumdan burs almıyor olması,
 • Ekonomik desteğe ihtiyaç duyuyor olması gerekmektedir.

Başvuru formuna eklenecek belgeler nelerdir?

Başvuru tarihlerinde aktif olan başvuru formunun doldurulma aşaması tamamlandıktan sonra eğitim kurumundan temin edilen güncel transkript belgesinin (e-Devlet ve/veya eğitim kurumu sisteminden temin edilebilir) sisteme yüklenmesi ile başvuru süreci tamamlanmaktadır.

Başvuru formunda dikkat edilecek hususlar nelerdir?

Başvuru formunda yer alan bilgilerin ve belgelerin eksik veya yanlış olduğunun tespit edilen öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılmaktadır.

Hangi koşullarda başvuru değerlendirmeye alınmaz?

Başvuru koşullarını sağlamayan ve yanlış beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmamaktadır.

Başvuru sonuçları ne zaman ve ne şekilde açıklanıyor?

Eylül ayında yapılan değerlendirme sonucunda ön aşamayı geçen adaylara mail gönderilerek başvuru formunda yer alan beyanları destekleyici ek belgeler talep edilmektedir.

Ön elemeyi geçen adaylardan talep edilen belgeler nelerdir?

Ön elemeyi geçen adaylardan;

 • T.C. Kimlik fotokopisi,
 • Eğitim gördüğü liseden veya sistemden temin edilen güncel öğrenci belgesi,
 • Eğitim gördüğü liseden veya sistemden temin edilen güncel transkript belgesi,
 • Adli Sicil Kaydı Belgesi,
 • İş Bankası hesabına ait IBAN numarası,
 • Nüfus Kayıt Belgesi,
 • T.C. Sağlık Bakanlığı kronik hastalıklar listesinde yer alan kronik hastalığa ait rapor/engellilik raporu (bu doğrultuda beyanda bulunulması halinde),
 • Şehit ve Gazi Yakını Belgesi (bu doğrultuda beyanda bulunulması halinde), 
 • Ebeveynlere ait;
  • İkametgâh belgesi,
  • Maaş gösterir belge (maaş bordrosu) ve/veya,
  • SGK Hizmet Dökümü ve/veya,
  • Veli/veliler esnaf odası kaydı/vergi levhası ve/veya,
  • Emekli Aylık Bilgisi ve/veya,
  • Gelir Belgesi ve/veya,
  • Tapu/Kira Sözleşmesi,
  • T.C. Sağlık Bakanlığı kronik hastalıklar listesinde yer alan kronik hastalığa ait rapor/engellilik raporu (bu doğrultuda beyanda bulunulması halinde),
 • Ebeveynler tarafından imzalanan Burs Taahhütnamesi,
 • Ebeveynler tarafından imzalanan KVKK Açık Rıza Beyanı Formu talep edilmektedir.

Talep edilen evraklar nasıl teslim edilir?

Ön aşamayı geçen adaylardan talep edilen tüm belgelerin YAMANTÜRK VAKFI Burs Portalı’na yüklemesi talep edilecektir.  Portala yüklenen belgelerin uygun olduğunun tespit edilmesi halinde yüklenen tüm belgelerin ıslak imzalı/e-imzalı ve/veya kaşeli asıllarının posta yoluyla Vakıf merkez adresine gönderilmesi talep edilmektedir.

Burs ödemeleri ne zaman yapılır?

Burs ödemeleri Ekim – Haziran ayları arasında, eğitim – öğretim yılı ara dönem başlangıç ayları olan Ekim ve Şubat aylarında çift ödeme olacak şekilde yapılmaktadır. Temmuz ve Ağustos aylarında ödeme yapılmamaktadır.

Burs desteğinin devamı için neler gereklidir?

Her eğitim – öğretim yılı sonunda eğitim kurumundan talep edilen veya sistem üzerinden temin edilen ıslak imzalı/e-imzalı güncel tarihli öğrenci ve transkript belgelerinin Ağustos ayı sonuna kadar YAMANTÜRK Vakfı Burs Portalı’na yüklenmesi gerekmektedir. Belgelerini yüklemeyen bursiyerin burs desteği kesilmektedir. Ekran görüntüsü olarak temin edilen belgeler kabul edilmemektedir.