Yasal Uyarı

BURSHABERLERİ.COM SİTESİ KULLANIM HAKKI ESASLARI

1- Bu sitedeki tüm içerik; her türlü ses, metin, görüntü, logo, resim, şekil, çizim, animasyon, klip, müzik ve video kayıtları, yazılım, program kodları ve bunlarla kısıtlı olmamak üzere her türlü bilgi ve belge, ticari marka ve bunlara bağlı her türlü fikri mülkiyet ve başkaca haklar, burshaberleri.com’a aittir. Yukarıda sayılan veya sayılanlarla kısıtlı olmamak üzere site kapsamındaki her türlü unsurun burshaberleri.com kaynağı gösterilmeden kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde ve yabancı dilde kullanımı, iktibası, kopya edilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi, değişiklik (tahrifat)yapılması, depolanması, bir başka bilgisayara yüklenmesi, postalanması, dağıtılması, nakli, tekrar yayınlanması, teşhiri, uyarlanması, işlenmesi, temsili, ticari amaçla elde bulundurulması, satılması veya yukarıda belirtilen fiillerin teşvik edilmesi, yapılmasının kolaylaştırılması yasaktır. Ancak, bu sitede duyurulan/açıklanan tüm haklar saklı kalmak kaydıyla, kullanıcılar, kendi özel bilgisayarlarına kar amacı ve ticari amacı olmaksızın sadece kişisel gerekçelerle sistemden bilgi indirebilirler.

2- burshaberleri.com‘un sitesindeki bağlantılar başka sitelere götürebilir. burshaberleri.com bu sitelerin içeriği, doğruluğu veya işleviyle ilgili olarak, hiçbir sorumluluk üstlenmez; burshaberleri.com  bağlantısını verdiği sitelerde daha sonra olabilecek herhangi bir değişiklikten sorumlu değildir ve bu sitelere erişim veya bu sitelerin kullanımından doğan/ doğabilecek herhangi bir doğrudan, dolaylı, zarar, ziyan, tazminat, cezai şarttan dolayı sorumlu tutulamaz. Aynı şeyler sitenin yorum kısmına yazılan yorumlar için de geçerlidir.

3- Bu sitede yer alan tüm unsurlar, sadece bilgi verme amacıyla sunulmaktadır. burshaberleri.com bu sitede yer alan herhangi bir ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belgenin belirli bir amaca uygunluğunu, geçerliliğini, bu bilgilerin eksik veya güncel olup olmadığını garanti ve taahhüt etmez. Ayrıca, bu siteye erişiminiz, kullanmanız veya bu siteden herhangi bir ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belge indirmeniz nedeniyle bilgisayar donanımınızda veya diğer varlıklarınızda olabilecek herhangi bir hasar veya bulaşan/ bulaşabilecek bir virüsten, bu nedenle doğmuş/ doğabilecek zararlardan burshaberleri.com kesinlikle sorumlu değildir.

4- İnternet aracılığıyla burshaberleri.com’a ilettiğiniz her tür bilginin (her tür yorum, öneri, fikir, grafik, vb dahil), size veya başka herhangi bir kişiye herhangi bir ödeme yapılmaksızın, sınırsız kullanım hakkı, fikri mülkiyet hukuku vesair mevzuattan doğan/doğacak tüm hak ve yetkileri burshaberleri.com’a geçecektir.

5-18 yaşından küçüklerin,burshaberleri.com web sitesine, velileri veya vasilerinden izin almaksızın bilgi sunmalarından burshaberleri.com sorumlu değildir.

GİZLİLİK

1- burshaberleri.com internet sitesi ziyaretçileri tarafından burshaberleri.com sitesindeki formlar aracılığıyla sunulan kişisel verileri (isminiz, elektronik posta adresiniz v.b.) üçüncü kişilere satmaz, kiralamaz veya hiçbir şekilde kullandırmaz.

2- burshaberleri.com, bu bilgileri aşağıdaki amaçlar için kullanacaktır:
Basılı yayınlar/yazışmalar göndermek,
Elektronik posta ile basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

3- Kişisel bilgilere, sadece yetkili burshaberleri.com ekibi erişebilirler. burshaberleri.com kişi kimliklerini açıklamadan, istatistiksel bilgileri (tarayıcı tipi, coğrafi konum, yaş, cinsiyet, v.b.) web sitesini iyileştirmek ve genel olarak tüketicileri hakkında daha çok bilgi sahibi olmak amacıyla kullanır. Bu bilgiler, hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklanmaz. Ancak, yasal zorunluluk nedeniyle ve/veya resmi mercilerin talepleri karşısında işbu Gizlilik Bölümündeki bilgiler ilgililerce paylaşılabilecektir.

4- burshaberleri.com sitesindeki bağlantılar aracılığıyla gideceğiniz diğer sitelerin, burshaberleri.com’un Gizlilik İlkeleri‘ne uyacağını garanti etmez; bu nedenle kişisel olarak belirlenebilir herhangi bir bilgi vermeden önce, gittiğiniz sitelerin gizlilik yaklaşımlarını değerlendirmeniz gerekmektedir.