Yeni Yüzyıl Üniversitesi Bursları

Üniversite İçi Başarı Bursu
Her akademik yıl sonunda, kayıtlı olduğu programın öğretim planında gösterilen tüm zorunlu ve seçmeli dersleri alıp başaran (minimum 60 AKTS), akademik yıl ortalaması en az 3.50 olan ve sınıfında ilk üçe giren öğrencilere (Tam burslu öğrenciler sıralamaya dahildir), sonraki akademik yılında ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden; birinciye %75, ikinciye %50 ve üçüncüye %25 oranında üniversite içi başarı bursu verilir.
Mezun Öğrenci Destek Bursu
(1) Mezun Öğrenci Destek Bursu üniversitenin lisans ve yüksek lisans bölüm/programlarından mezun olan ve kesin kayıt yaptıran öğrencilerine verilir.
a) Üniversitemizden mezun olan lisans öğrencilerinin lisansüstü programlarına kayıt olması durumunda %20,
b) Üniversitemiz lisans veya lisansüstü programlarından mezun olan öğrencilerinin doktora programlarına kayıt olması durumunda %20 destek bursu verilir.
c) Üniversitemizden mezun olan önlisans öğrencilerimizin DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile üniversitemizi kazanıp lisans eğitimine devam etmeleri durumunda %10 oranında destek bursu verilir
Şehit veya Gazi Çocukları Bursu 
(1) Üniversitemizde Lisans ve Ön Lisans programlarından birine kaydolan, Şehit Çocukları için verilen burs (yabancı dil hazırlık öğretimi dahil) %50 oranında, Gazi Çocukları için verilen burs (yabancı dil hazırlık öğretimi dahil) %30 oranında ve karşılıksız eğitim öğretim bursu şeklinde verilir. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda öngörülen normal eğitim süresi için verilir. Enstitüler için geçerli değildir.
(2) Şehit veya gazi belgesinin E-Devlet Sistemi, Türk Silahlı Kuvvetleri veya Emniyet Genel Müdürlüğünden alınmış olması gerekir.
(3) İlgili burstan faydalanmak için kayıt döneminden itibaren bir ay içerisinde başvuru yapılması ve belgelerin teslim edilmesi gerekmektedir. Öğrencinin beyanının olmaması durumunda ve bir aylık süre dolduktan sonra mevcut eğitim öğretim dönemi için herhangi bir 6/9 burs uygulanamamaktadır. Her sene belgeler tekrar ibraz edilmelidir. Enstitüler için geçerli değildir.
Spor Bursu
Spor Bursu, Milli Takıma seçilmiş, uluslararası müsabakalarda Türkiye’yi temsil etmiş, olimpiyat oyunlarına katılmış, Dünya, Avrupa, Balkan, Akdeniz Oyunlarında ferdi ve takım olarak yer alan milli sporcu öğrencilere, Üniversitemizin spor kulüplerinde oynama koşulu ile verilir.
Kardeş ve Eş Bursu 
Kardeş ve Eş Bursu: Üniversitemizde aynı düzey diploma programlarında öğrenim görmekte olan her bir kardeşe ve her bir eşe (yabancı dil hazırlık öğretimi dahil) ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden %5 oranında burs uygulanır. Bu burs öğrencilerin aynı anda aktif öğrenci olarak öğrenim gördüğü yıl/yarıyılda uygulanır.
Lise ve Dengi Okulların Birincileri Bursu 
Lise ve Dengi Okulların Birincileri Bursu, (yabancı dil hazırlık öğretimi dahil) %25 oranında ve karşılıksız eğitim öğretim bursu şeklinde verilir. Üniversite’nin önlisans ve lisans programlarını 1’inci, 2’nci, veya 3’üncü sırada tercih eden lise ve dengi okullar birincilerine “Alev Ofluoğlu Bursu” adı altında verilen bursu,
Engelsiz Üniversite Bursu
Engelsiz Üniversite Bursu, Üniversitemizi tercih eden öğrencilerin, kamu hastanelerinden alınmış, güncel engel oranını gösteren raporlarına istinaden verilmektedir. Burs oranları aşağıda yer almaktadır.
Engel durumu %40 ve üzeri ise: %25 burs
Engel durumu %50 ve üzeri ise: %30 burs
Engel durumu %60 ve üzeri ise: %35 burs
Engel durumu %70 ve üzeri ise: %40 burs
Engel durumu %80 ve üzeri ise: %45 burs
Engel durumu %90 ve üzeri ise: %50 burs
Çift Anadal Ve Yandal Bursu
Üniversitemizde öğrenim gören öğrenciler, çift anadal ve yandal programlarından “Tam Burslu” olarak faydalanırlar. Öğrencinin kayıt olacağı çift anadal ve yandal programının normal eğitim öğretim süresi için bursu geçerlidir.
Burslarla ilgili detaylı bilgi için tıklayınız: