Kennedy-Lugar YES Programı 2023-2024 Başvuruları

Kennedy-Lugar YES Programı 2023-2024 başvuruları başladı!

2002 yılından itibaren ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından desteklenen YES programı ile 15-18 yaş arası lise öğrencilerinin ABD’de bir akademik yıl boyunca tam burslu bir program ile eğitim görmeleri hedeflenmektedir.

Bugüne kadar Türkiye’den 650’den fazla öğrencinin yararlandığı bu tam burslu programdan, siz de yararlanmak ister misiniz?

Başvuru için: https://www.afsusa.org/yes-turkey/

22-23  Ekim 2022’de gerçekleşecek olan yazılı sınav için son başvuru tarihi  23 Eylül 2022, Cuma günü saat 17:00’dir.  23 Eylül – 12 Ekim 2022 tarihleri arasında başvuru kriterlerine uygunluğunuz araştırılacak ve bu süreç sona erdikten sonra sadece başvuru kriterlerine uygun adaylar yazılı sınava davet edilecektir. Yazılı sınavı başarıyla geçen adaylara Kasım ayında yapılacak olan İngilizce sınav ve mülakat tarihleri daha sonra bildirilecektir.

Kennedy Lugar YES Programları 2023- 2024 Başvuru Koşulları:
1. T.C. Vatandaşı olmak veya T.C. tarafından tahsis edilmiş uzun süreli ikamet iznine sahip olmak.
2. Adayın ve ailesinin ABD vatandaşı olmaması veya ABD vatandaşlığına başvurmamış olması.
3. M.E.B. Ortaöğretim ve Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüklerine bağlı Anadolu, Güzel Sanatlar ve Spor, Fen, Sosyal Bilimler, Teknik-Meslek, ve İmam Hatip Liselerinin sadece 9, 10 ve 11. Sınıflarına devam ediyor ve örgün eğitim alıyor olmak zorunludur (Lise Hazırlık ve 12. Sınıf öğrencileri YES Programlarına kesinlikle başvuramaz). Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim ve Din Öğretimi Genel Müdürlüklerine bağlı liselerde okuyan öğrenciler YES Programları’na katıldıklarında denklik alamazlar ve programı tamamlayıp Türkiye’ye döndüklerinde sınıflarını tekrar okumaları gerekmektedir.
4. Özel okul öğrencileri en az %50 burslu olmaları ve bize bursluluk durumlarını kanıtlayan bir belge iletmeleri koşuluyla başvuruda bulunabilir.
5. 01 Ağustos 2005 – 01 Ağustos 2008 arasında doğmuş olmak.
6. B not ortalamasının eşdeğerine veya daha iyi not ortalamalarına sahip olmak (2020-2021, 2021-2022 akademik yılları ve 2022-2023 akademik yılının ilk dönemi için)
7. Son 2 öğretim yılı (2020-2021 ve 2021-2022) için adayın yıl sonu genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 ve üzeri olması.
8. Son 2 öğretim yılı (2020-2021 ve 2021-2022) için tüm derslerin yıl sonu not ortalamalarına bakıldığında hiçbir ders notunun 50 puan altında olmaması (herhangi bir ders notu 50 puanın altında olan adaylar, ön başvuru değerlendirmelerinde otomatik olarak elenecektir).
9. Orta ve üstü seviyede İngilizce biliyor olmak. Adaylar, seçim sürecinde İngilizce Yeterlilik Sınavına (ELTiS test) girecekler.
10. Adayın ailesinin (anne ve babanın veya yasal velilerin) aylık net gelirinin toplamının 30.000 TL veya altında olması.
11. ABD J-1 vizesi uygunluk kriterlerini karşılıyor olmak (örneğin, ABD vatandaşları J-1 vizesi için uygun değildir).

Tüm sorularınızı klyes2023basvuru@gmail.com adresine iletebilirsiniz.