Yeşilay Yüksek Lisans ve Doktora Burs Başvuruları

Yeşilay, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerine Burs Veriyor

Yeşilay, üniversitelerde, enstitülerde ve araştırma merkezlerinde tütün-sigara, alkol, uyuşturucu madde, teknoloji, kumar ve diğer bağımlılık türleri ile ilgili tez çalışması yapacak ve Yeşilay’ın bağımlılık çalışma alanlarına katkıda bulunacak yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs desteği sağlıyor.

Ülkemizde bağımlılıklara dair akademik yayınların istenilen sayıda olmaması, bağımlılıkla mücadelede etkin politikaların geliştirilip uygulama mekanizmalarının kurulmasına kadar birçok alanda teorik çerçevenin oluşturulmasında eksikler meydana getiriyor. Buradan hareketle yola çıkan Yeşilay, bağımlılıkla mücadelede ulusal ve uluslararası düzeyde kaynak oluşturabilecek, sağlık bilimlerinden sosyal bilimlere kadar birçok alanda hazırlanacak nitel ve nicel araştırmaların desteklenmesi için 2014 yılından bu yana Lisansüstü Tez Araştırma Bursu Destek Programı ile bağımlılıklar alanında yapılacak tez çalışmalarına destek veriyor.

Yüksek Lisans öğrencilerine 12 ay süreyle 1.000 TL, Doktora öğrencilerine 18 ay süreyle 1.500 TL burs desteği verilecek burs programı için son başvuru tarihi 31 Mart 2021.

Yeşilay Lisansüstü Burs Programı kapsamında aşağıda yer alan çalışma alanlarına yönelik tez çalışmaları değerlendirmeye alınacaktır.

  • Tütün Kullanımı ve Bağımlılığı
  • Uyuşturucu Madde Kullanımı ve Bağımlılığı
  • Alkol Kullanımı ve Bağımlılığı
  • Teknoloji Kullanımı ve Bağımlılığı
  • Kumar ve diğer davranışsal bağımlılık türleri

2021/9 Dönemi Lisansüstü Tez Araştırma Bursu Destek Programı kapsamında ise, stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda Yeşilay’ın ihtiyaç duyduğu, aşağıda yer alan tez çalışmalarına öncelik verilecektir:

Alkol
a. Gençlerde alkol tüketimini önleme girişimlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi.
b. Alkol tüketimi ile ilgili ulusal yasal düzenlemelerin uygulama başarısının değerlendirilmesi.
c. Aile değerlerinin alkol tüketimine etkisinin incelenmesi.
d. Alkol endüstrisi faaliyetlerinin alkol bağımlılığına etkisi.
e. Alkolün kamu sağlığına etkilerinin şiddet ve trafik kazaları bağlamlarında incelenmesi.
f. OECD ülkelerinde alkol kullanımı etkilerinin incelenmesi: Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler bağlamlarında.
g. Trafikte alkol kullanımı.
h. Sosyal medya platformlarında alkol endüstrisi faaliyetlerinin incelenmesi.

Tütün/Nikotin Ürünleri
a. Elektronik sigara/ısıtılmış kullanım sıklık ve dağılımının ölçülmesi.
b. Elektronik sigara/ısıtılmış kullanımı ile ilgili bilgi, tutum ve davranış değerlendirilmesi.
c. Nargile kullanımı ile ilgili bilgi, tutum ve davranış değerlendirmesi.
d. Tütün kullanımını önleme girişimlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi.
e. Elektronik/ısıtılmış sigaranın insan sağlığına zararlarının araştırılması.
f.  Düz paket uygulamasının etkisinin/etkililiğinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi.
g. Sigara/tütün bıraktırma hizmetlerinin etkinliğinin ölçülmesi ve uluslararası karşılaştırmalar ile değerlendirilmesi.
h. Tütün ürünleri tüketimi ile ilgili ulusal yasal düzenlemelerin uygulama başarısının değerlendirilmesi.
i. Tütün endüstrisinin bölgesel faaliyetlerinin ve bu faaliyetlerin tüketim davranışına etkilerinin incelenmesi.
j. Tütün Kontrol Çerçeve Sözleşmesi’nin iç hukuklara aktarılmasının karşılaştırmalı örnekler bağlamında incelenmesi.
k. Sigara kullananların ve sağlık profesyonellerinin sigara bırakma uygulamalarında elektronik sigaraya yer verilmesine yönelik bakışlarının incelenmesi.
l. Pasif içicilik ile ilgili çalışmalar.
m. Tütün kontrolü politika aracı olarak fiyat ve vergilendirme konusu ile ilgili çalışmalar.
n. Türkiye’de tütün ekonomisi ve tütün ürünlerinin vergilendirilmesi konusu ile ilgili çalışmalar.

Uyuşturucu
a. Farklı uyuşturucu maddelerin kullanımını etkileyen faktörlerin araştırılması.
b. Üniversite gençliğinde esrar kullanım sıklık ve dağılımının araştırılması.
c. Gençlerde uyuşturucu kullanımını önleme girişimlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi.
d. Uyuşturucu kullanımının ahlaki ve felsefi boyutlarının incelenmesi.
e. Madde kullanımının/çoklu madde kullanımının şiddet ile ilişkisi ve sosyal hayata etkisi. (Örnek: işsizlik, aile hayatında huzursuzluk, eğitimi bırakma vb.)
f. Madde kullanmış/bağımlısı olan bireylerin iş hayatında yer almalarını sağlayacak modellerin (reentegrasyon modellerinin) geliştirilmesi ya da modellerin başarı oranlarının, başarılı olma sebeplerinin karşılaştırılması.
g. Reçetelendirilmiş ilaçların kötüye kullanımı, senelere göre kullanım trendlerinin incelenmesi.
h. Yeni psikoaktif maddelerin tespitine yönelik analitik metotların geliştirilmesi.
i. Uyuşturucu maddelerin yasallaştırılması yönündeki bölgesel akımların incelenmesi.
j. Türkiye’nin uyuşturucu madde politikalarının bölgesel ve küresel örgütlerin politikaları ile karşılaştırılması.
k. Madde bağımlılığı ile mücadelede sivil toplum örgütlerinin rolünün uluslararası örnekler bağlamında incelenmesi.
l. Trafikte madde kullanımı.
m. Yeni psikoaktif maddelerin önlenmesine yönelik çalışmalar.
n. Sağlık profesyonellerinin bağımlılık yapıcı ilaç etken madde istismarı.

Davranışsal bağımlılıklar (Dijital oyun bağımlılığı, kumar bağımlılığı ve pornografi bağımlılığı başta olmak üzere)

a. Davranışsal bağımlılıkların nedenlerine ilişkin etiyolojik çalışmalar (Örnek: Genetik faktörler, psikopatoloji, çevresel faktörler, arkadaş ilişkileri, ruhsal dayanıklılık vb.)
b. Davranışsal bağımlılıkların geniş ölçekte yaygınlığına ilişkin çalışmalar.
c. Davranışsal bağımlılıklarla ilgili ulusal/uluslararası politikalar ve yasal düzenlemelerin incelenmesi.
d. Davranışsal bağımlılıklarla ilgili DSM-5 ya da ICD-11 tabanlı ölçek geliştirme çalışmaları.
e. Davranışsal bağımlılıkların tedavisine (psikoterapi ve medical/farmokolojik) ilişkin çalışmalar.
f. Dijital oyun bağımlılığı ve kumar bağımlılığı ilişkisinin incelenmesi.

Genel
a. Bağımlılıkla ilgili tedavi uygulamalarında psikoterapi yaklaşımlarının etkinliğinin incelenmesi.
b. Aile içi ilişkilerin bağımlılık süreçlerindeki rolünün araştırılması. (Örnek: aile içi şiddet vb.)
c. Bağımlılıklarla ilgili önleme ve tedavi uygulamalarında maneviyat temelli yaklaşımların değerlendirilmesi.
d. Bağımlılıklar ile COVID-19 ilişkisinin incelenmesi.
e. Bağımlılıklarla ilgili sosyal hizmet müdahaleleri ve bu müdahalelerin etkilerinin incelenmesi.
f. Bağımlılıkla ilgili ülkeler arası sosyal politika karşılaştırmaları.
g. İşyerinde madde kullanımı ve bağımlılıklar. (alkol, yasadışı madde, dijital oyun ve kumar bağımlılığı)
h. Bağımlılık ile ilgili önleme çalışmalarının etkinliğinin incelenmesi.

2021/9 Lisansüstü Tez Araştırma Bursu Destek Programı hakkında detaylı bilgiye aşağıda yer alan başvuru rehberinden ulaşabilirsiniz. Burs sonuçlarının son başvuru tarihinden itibaren 3 ay içinde açıklanması beklenmektedir.

Detaylı bilgi almak için burs@yesilay.org.tr mail adresine sorularınızı iletebilirsiniz.