Yeşildağ Vakfı Burs Başvurusu

Vakfımız 2022-2023 döneminde Üniversite (Lisans) eğitimi alan ve gerçek ihtiyaç sahibi yeni öğrenciye burs verecektir. Geçen yıldan burs alan öğrencilerimizin bursları devam edecektir. Burs başvuruları 15 Ekim cumartesi gününe kadar kabul edilecektir. 15 Ekim 2022 sonrası yapılan başvurular ile eksik belge gönderenlerin ve başvuru formunda en ufak bir hatalı veya eksik bilgi yer alanların başvuruları işleme alınmayacaktır. Ailesinin maddi imkanlarıyla okuyabilecek durumda olan öğrencilerimizin sosyal sorumluluk gereği başvuru yapmamasını rica ederiz.

Burs başvurusu için aşağıdaki belgelerin tamamlanarak vakıf merkezine ptt (aps) ile veya yurtiçi kargo ile en geç 15 ekimde ulaşacak şekilde gönderilmesi veya elden teslim edilmesi gerekmektedir.

Burs başvuruları burs komisyonu tarafından değerlendirilerek burs almaya hak kazanacak öğrencilerin burs ücretleri yüzyüze eğitim başladıktan sonra banka hesaplarına yatırılacaktır.

Burs başvurusu yapacak tüm öğrencilerimizin aşağıdaki burs yönetmeliğini mutlaka ve dikkatlice okumalarını rica eder, yeni eğitim döneminde öğrencilerimize başarılar dileriz.

Burs Başvuru formunu için tıklayınız

İLK DEFA BAŞVURACAK ÖĞRENCİLER:

Başvuru formunun yazıcı çıktısı alınarak doldurulması ve onayı,
Nüfus cüzdanı fotokopisi,
2 adet vesikalık fotoğraf,
Yeni başlanan döneme ait kaçıncı sınıfta okuduğunu gösteren öğrenci belgesi aslı (elektronik imzalı belgeler hariç fotokopi kabul edilmeyecektir, elektronik imzalı belgelerin mutlaka online sistem üzerinden kontrol edilebilir olması gerekmektedir.),
Vakıfbank hesap numarası (başka banka hesap numaraları kabul edilmeyecektir.),
Aile nüfus kayıt örneği.
Aile gelir durumunu gösterir belge (maaş bordrosu, yazısı vb.)

GEÇEN YIL BURS ALAN ÖĞRENCİLER

Başvuru formunun yazıcı çıktısı alınarak doldurulması
Yeni başlanan döneme ait kaçıncı sınıfta okuyacağını gösteren öğrenci belgesi aslı (elektronik imzalı belgeler hariç fotokopi kabul edilmeyecektir, elektronik imzalı belgelerin mutlaka online sistem üzerinden kontrol edilebilir olması gerekmektedir)
Başarı durumunu gösterir belge (transkript),
Aile gelir durumunda önceki yıllarda vermiş olduğu belgelerde değişiklik olması durumunda, gelir durumunu gösterir belge

YEŞİLDAĞ YARDIMLAŞMA VAKFI BURS YÖNETMELİĞİ

MADDE 1) Bu yönetmeliğin amacı hemşehrilerimizden sağlanan vakıf gelirlerinin ve şartlı bağışların Yüksek öğrenim gören öğrencilere burs olarak verilmesinde uyulacak kuralları belirlemektir. Vakfımız herhangi bir devlet veya başka bir resmi kurumdan gelir sağlamamakta tüm harcamalar hayırseverler hemşehrilerimizin destekleri ile yapılmaktadır.

MADDE 2) Burs müracaatları fazla olduğu için ailesinin maddi imkanları ile eğitimine devam edebilecek durumda olan öğrencilerin başvuru yapmaması sosyal sorumluluk gereğidir.

MADDE 3) Burslarımız karşılıksızdır. Başvuru belgelerinde yer alan bilgilerin yanlış bildirimi sebebiyle burs alan öğrencilerden, bu burslar geri istenir.

MADDE 4) Burslarımız sadece üniversitelerin lisans bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerine verilir. Açık öğretim, yüksekokul, ön lisans ve özel üniversitelerde okuyan (tam burslu öğrenciler hariç) öğrencilere burs verilmez.

MADDE 5) Sürekli bir işte çalışan ve aynı zamanda okuyan öğrenciler ile, polis okulu, askeri okul, yüksek lisans, doktora eğitimi alan öğrencilere ve isteğe bağlı ek süre öğrenim gören öğrencilere burs verilmez.

MADDE 6) Bursiyerler her yıl yeniden tespit edilir. Bir önceki yıl burs alan öğrencinin bursu takip eden yıl da değişen kriterler, vakıf bütçe durumu veya öğrencinin başarı vb. diğer durumları nedeniyle kesilebilir.

MADDE 7) Şartlı burs vermek isteyen hemşehrilerimizle öğrenci bilgileri paylaşılarak hemşehrilerimizin o öğrenciye vakıf adına burs vermesi sağlanabilir.

MADDE 8) Burs için müracaatlar burs başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması ve ekte istenen belgelerin eksiksiz olarak vakıfa gönderilmesiyle yapılır. Eksik gönderilen veya belirtilen süreden sonra belgelerini tamamlayanlara burs verilmez. Vakfımıza gönderilen belgelerin eksik olması durumunda geri dönüş yapma sorumluluğumuz bulunmamaktadır. İstenilen belgeleri tam ve eksiksiz göndermek öğrencilerin sorumluluğudur.

MADDE 9) Yeşildağ nüfusuna kayıtlı olmayan (Yeşildağ’lı olmayan) öğrencilere başvuru yapsalar bile burs verilmez. Başvurular geçersiz sayılır. Annesi Yeşildağ’lı olan ve Yeşildağ dışında başka bir kütüğe kayıtlı olanlara burs verilmeyecektir.

MADDE 10) Burs verilecek öğrenci sayısı, ödenecek burs miktarı, artış oranı ve ödeme tarihleri her yıl vakıf yönetim kurulunca belirlenir. Yönetim kurulu başvurulara yeni kriterler ve kıstaslar getirebilir.

MADDE 11) Burs müracaatları vakıf burs komisyonu tarafından değerlendirmeye alınır. Burs tahsisleri bu komisyon tarafından belirlenir. Başvuru yapılan herkese burs verilmez.

MADDE 12) Sınıf tekrarı yapan öğrencilerin bursları kesilir, bir sonraki yılda bir üst sınıfa geçseler dahi vakfımızdan birdaha burs alamazlar, yaptıkları başvurular geçersiz sayılır.

MADDE 13) Burs başvuru formunda, öğrenci belgesinde ve diğer başvuru belgelerinde yanlış, eksik, yalan bilgi yazanlar ve vakfı yanıltanların bursları derhal kesilir ve hiçbir suretle vakıftan bir daha burs alamazlar. Aldıkları bursları iade etmeleri yönetim kurulunca istenebilir.

MADDE 14) Vakfımıza burs başvurusu sırasında belirtilen bilgilerinde değişiklik olan öğrenciler (örn: adres, okul, telefon, gelir durumu, öğrencilik durumu vb.) bu durumu gerçekleşme tarihinden itibaren 1 ay içinde yazılı olarak vakfımıza bildirmek zorundadır. Bu kurala uymayan öğrencilerin bursları kesilir.

MADDE 15) Bursiyerler burs aldıkları süre içinde vakıfça takip edilir. Bu takip esnasında aşağıdaki durumlarda oldukları tespit edilen öğrencilerin bursları derhal kesilir:

· Ahlaki bakımdan kötü bir davranışı tespit edilenler,

· Vakıfa zarar getirici durumlarda bulunanlar,

· Okuduğu okulun kurallarına uymayan, eğitimini yarım bırakan ve devamsızlık barajını aşanlar,

· Hırsızlık, dolandırıcılık, terör örgütü üyeliği, suistimal, cana ve mala tecavüz gibi suçlarla, yüz kızartıcı suçları işleyenler,

Vakfımız yönetim kurulu kararıyla bu durumlarda bulunan öğrencilerin aldıkları bursu geri ödemeleri istenebilir.

MADDE 16) Öğrenimini tamamlayan her Yeşildağ Vakfı burslusu ileride en az kendisi gibi bir gencin yetişmesine katkıda bulunmayı görev sayar ve iş hayatına atıldıktan sonra en az bir öğrenciye burs sağlamayı vicdani bir borç olarak kabul eder.

MADDE 17) Burs esaslarının uygulanması ve değiştirilmesi vakıf yönetim ve denetimince sağlanır. Burs başvurusu yapan tüm öğrenciler yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılır.