Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bursları

yildirim-beyazit-universitesi-bursYıldırım Beyazıt Üniversitesi öğrencilerine çeşitli burslar vermektedir.

Başarı bursu

Üniversiteye yeni kaydolan ve her yıl üniversitenin öğrenci seçme kılavuzunda belirttiği
şartları taşıyan belirli sayıdaki 1.sınıf öğrencilerine, ilk bir yıl için başarı bursu verilir. Bunların ileriki yıllarda bursa hak kazanabilmeleri bu yönergenin ilgili madde hükümlerine
tabidir.

Yemek bursu

Belirlenen sayıda öğrenciye, öğlen yemeğini üniversite öğrenci yemekhanelerinde, karşılıksız
yiyebilmesi için verilen burstur.

Kitap Bursu

Üniversite Burs Kurulunca belirlenen kontenjanlar dahilinde öğrencilere ücretsiz olarak ders
kitabı sağlanmasıdır. Bir akademik yıl için geçerlidir. Kitap bursundan yararlanmak ve /veya
yararlanmaya devam etmek isteyen öğrenciler her akademik yılın başında başvurularını
(yeniden) Burs ve Maddi Destek Ofisine yaparlar.

Burs Koşulları

  • Burs ve yardım koşulları, öğrencilerde aranılacak nitelikler ve bu maddi destekten yararlanmaya hak kazanacak öğrencilerin seçilme yöntemi ile bursların öğrencilere dağıtım usulleri Üniversite Burs Kurulunca belirlenir.
  • Burs olanaklarından yararlanmak isteyen öğrenciler, ilgili başvuru formunu doldurarak ilan edilen süreler içinde Burs ve Maddi Destek Ofisine başvururlar.
  • Üniversite Burs Kurulu; burs başvurusu sırasında ya da gerekli gördüğü durumlarda öğrencinin beyan ettiği bilgilerin doğruluğunu araştırır, yapılan araştırma sonucunda verilen bilgilerin yanlış olduğu belirlenirse, verilmekte olan burs ve/veya yardımı kesebilir, geri ödenmesini isteyebilir ve ilgili öğrenci hakkında disiplin soruşturması açılmasını önerebilir.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi burs ve maddi destek yönergesi için tıklayınız.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Burs Ofisi Adresi

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İletişim Bilgileri

Adres : Çankırı Caddesi Çiçek Sokak No:3 Altındağ-ULUS / ANKARA
Tel : (0 312) 324 15 55 / 01
Fax : (0 312 )324 15 05
Mail : destek@ybu.edu.tr – ybu@ybu.edu.tr
Web Sayfası : www.ybu.edu.tr