Yıldız Teknik Üniversitesi Vakfı Burs Başvurusu

İhtiyaç Bursu

(1) İhtiyacı olduğu tespit edilen öğrencilere YTÜ Vakfı ile diğer vakıf, kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından nakdi olarak verilen burslardır.

(2) İhtiyaç bursu verilecek öğrenciler, burs veren kurum ve kuruluşun belirlediği kriterlere göre Koordinatörlük ve Komisyon tarafından belirlenir.

(3) İhtiyaç bursu verilecek öğrenciler tespit edilirken aday öğrencilerden ek bilgi ve belgeler talep edilebilir. Burs verilecek öğrencilere ilişkin bilgi ve belgeler tamamlandığında öğrenci dosyaları burs verecek kurum veya kuruluşlarla paylaşılır.

(4) İhtiyaç bursu verilecek öğrencilerin kesinleşmesi, kurum veya kuruluşların onayına bağlıdır.

(5) İhtiyaç bursunda, burs alma önceliği hazırlık sınıfı ve ilk dört (4) yarıyıl öğrencilerinindir.

(6) Hazırlık sınıfını bir yılda bitiremeyen öğrencilere, lisans eğitimine başlayıncaya kadar burs verilmez. Bu durumdaki öğrencilerin tekrar burs alabilmeleri için lisans eğitimine başlamaları ve yeniden burs başvurusu yapmaları gerekir.

(7) İhtiyaç bursuna başvurabilmek için öğrencinin normal öğrenim sürelerini aşmamış olması ve AGNO’larının en az 2.00/4.00 olması gerekir. İhtiyaç bursu alan öğrencilerin Eğitim-Öğretim yılı sonunda, AGNO’sunun 2.00’nin altında olması durumunda ihtiyaç bursu kesilir.

Yemek Bursu

(1) Gereksinimi olduğu tespit edilen öğrencilere Üniversite yemekhanesinde günde bir öğün ücretsiz yemek verilmesine ilişkin burstur.

(2) Yemek bursu Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından karşılanır ve bir akademik yıl için geçerlidir. Her takvim yılı için yeniden başvurulması gerekir.

(3)  Yemek bursundan yararlanabilmek için ihtiyaç bursu için aranan şartların sağlanması gerekir.

(4) Yemek bursu verilecek öğrencilerin kesinleşmesi, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığın onayına bağlıdır.

 

Başvuru ve Öğrenci Seçimi

Başvurular, Burs Başvuru Formu online doldurularak yapılır. Online başvuru sonrasında Burs Bürosu başvuru sisteminde adı açıklanan öğrenciler gerekli belgeleri belirtilen tarihlerde Burs Başvuru sistemine online yüklemeleri gerekmektedir. Gereksinimden dolayı burs başvurusu yapan öğrencilerin aile durumları değerlendirilir. Değerlendirme sonucu burs için uygun bulunan öğrenciler burslara yönlendirilir.

Görüşmeler Burs Komisyonu Üyeleri tarafından ya da Komisyon Üyeleri gözetiminde Fakülte / Yüksekokullar tarafından kurulan geçici komisyonlar tarafından yürütülür. Görüşme sonuçları Burs Komisyonu tarafından değerlendirilir ve sonuca bağlanır. Bir öğrenciye ihtiyacına göre birden fazla burs bağlanabilir (Gereksinim ve Yemek Bursu gibi). Ancak bir öğrenciye birden fazla nakdi burs verilemez (KYK Öğrenim Kredisi hariç). Engelli öğrenciler birden fazla nakdi burs alabilirler.

 

Disiplin Durumu

Yüksek Öğretim Kurumu Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ne aykırı davranışları nedeniyle disiplin cezası (uyarı cezası dışında) alan öğrencilerin bursu iptal edilir. Bu öğrenciler burs için tekrar başvuruda bulunamazlar.

 

İzinli Olma

Mazereti nedeniyle bağlı bulunduğu Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile dönem izni alan öğrenciye, izinli olduğu süre boyunca burs ödemesi yapılmaz. İzinli sayıldığı süre içinde bursiyere ödeme yapılmış ise, bu ödeme izleyen döneme sayılır. YTÜ Değişim Programları çerçevesinde başka üniversitelere giden öğrencilerin YTÜ kaynaklı gereksinim bursları kesilmez.

 

Duyurular

Burs almak isteyen ve almış olan tüm öğrenciler burslarla ilgili duyuruları (https://bursburosu.yildiz.edu.tr/index.php ) izlemek ve bilmekle yükümlüdür.

 

Bursların Süresi

Gereksinim Bursları, öğrencilerin gerekli şartları devam ettirmeleri halinde, Hazırlık Okumaları durumunda 10 dönem, hazırlığı geçmeleri durumunda 8 dönem geçerlidir. Yemek Bursları ise bir akademik yıl için geçerlidir. Bölümlerine akademik yılın ikinci yarıyılında “düzensiz” (irregular) olarak başlayan ya da yatay geçiş yüzünden eğitim süreleri bölümlerinin normal sürelerini aşacak olan öğrencilerin durumları Burs Komisyonu tarafından değerlendirilir. ÇAP’a kayıtlı olan öğrencilerin burslardan yararlanma süreleri burs kontenjanın yeterlilik durumuna göre en fazla 2 dönem uzatılabilir. Her burs veren özel kuruma göre verilen bursların süreleri değişkendir.

 

BURSA BAŞVURURKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER

Yıldız Teknik Üniversitesi ile işbirliği içindeki vakıf / kurum / kuruluşların burslarını alabilmeniz için, YTÜ Burs Koordinatörlüğü’nün ilan ettiği tarihlerde burs başvurularını belgeleri ile birlikte tamamlamanız gerekir.

Burslarla ilgili tüm duyuruları izlemek ve bilmekle yükümlüsünüz.

Online formu eksiksiz doldurmanız ve kaydetmeniz gerekiyor. Sistemden kaynaklanabilecek olası bir hata durumunda lütfen başvurunun son gününü beklemeden Burs Koordinatörlüğü’nü haberdar ediniz. Hata düzeldiğinde ise tekrar sisteme girerek işleminizi tamamlayınız. Online başvuru sisteminin sadece duyurulan tarihler arasında açık olacağını tekrar hatırlatırız.

Burs Başvurusu sistemine yüklemeniz gereken belgeleri hazırlamak için son tarihi beklemeyiniz. Lütfen, belgelerinizi toparlamanız ve hazırlamanızın düşündüğünüzden uzun sürebileceğini, göz ardı etmeyiniz.

Formu dolduran ve belgeleri sisteme yükleyen öğrenciler arasından değerlendirme sonucu bursa ihtiyacı olan öğrencilere burs yönlendirilmesi yapılacaktır.

Gerekli bilgiler Burs Koordinatörlüğü tarafından web sayfasında duyurulacaktır. Lütfen duyuruları takip ediniz.

Burs başvurusu değerlendirmeleri sonucu  sizleri nakdi burs veren çeşitli kurumlara yönlendirebiliriz. Bu kurumlar genellikle bazı ek belgeler istemektedir. Bu konuda bilgi vermek için Burs Koordinatörlüğü size e-mail veya telefon yoluyla ulaşacaktır. Bu ek belgelerinde vaktinde ilgili kurumlara iletilmesi gerekmektedir. Zamanında ulaştırılamadığı takdirde nakdi burs alma hakkınızı kaybedersiniz.

2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BURS BAŞVURU TAKVİMİ

1 Eylül 2023 – 8 Ekim 2023Çevrimiçi burs başvuruları
09 Ekim 2023 – 22 Ekim 2023Başvuruların değerlendirilmesi
23 Ekim 2023 Başvuru sonuçlarının ilanı

YTÜ Burs Koordinatörlüğü İletişim Bilgileri:

Ofis: YTÜ Davutpaşa Kampüsü, Taş Bina A-1024

Tel  :   0 212 383 31 85

E-mail : bursburosu@yildiz.edu.tr

 

YTÜ Burs Koordinatörlüğü Yönergesine göre burs alamayacak öğrenciler :

a) AGNO’su 2’nin altında olanlar

b) Normal öğrenim süresini aşmış olanlar (Lisansta 9.yarı yıl ve üstü,vb)

c) Hazırlıkta bekleyenler

d) Kaydı silinenler

e) 25 yaşını doldurmuş olanlar

 

Önemli Hususlar:

  • Online burs başvurunuzu sayfamızdaki belirteceğimiz linke girerek kayıt sistemi üzerinden yapınız. Burs başvurusu esnasında öğrenciler değerlendirme için ihtiyaç duyulan belgeleri sayfaya yükleyeceklerdir.
  • Online başvuru sisteminin sadece duyurulan tarihler arasında açık olacağını tekrar hatırlatmak isteriz.
  • Online formu eksiksiz doldurmanız ve istenen belgeleri eksiksiz olarak yüklemeniz gerekmektedir. Başvuruyu tamamla seçeneği ile başvurunuz sisteme kaydedilecektir.
  • Eksik/uygunsuz belge yüklenmesi durumunda mail kanalı ile tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır. İki iş günü içerisinde uygun belgeyi yüklemeniz istenecektir. Başvuru için gerekli belgelerini tamamlamayan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.  
  • Yüklenemeyen belge varsa gerekçesini belirten dilekçeyi ilgili yere istenen evrak olarak yükleyiniz.
  • Sistemden kaynaklanabilecek bir hata durumunda lütfen başvurunun son gününü beklemeden Burs Koordinatörlüğü ile iletişime geçiniz.