Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği (YKKED) Burs Başvurusu

Burs Başvuru Duyurusu

YKKED 2023-2024 BURS BAŞVURU DUYURUSU:

Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği (YKKED) Genel Merkez ve Şubeleri 2023-2024 Öğretim yılında  Köy Enstitüleri ve  Aydınlanma düşüncesini içselleştirmiş, öğrencilere   8 ay boyunca burs verilecektir. Burs Başvuru tarihimiz  12 Eylül 2023  de başlayıp burs başvuruları için son  tarih 26 Eylül 2023 akşamına kadardır. Adaylar için başvuru evrakları aşağıda belirtilmiş olup, adayların başvuru evraklarını tamamlayarak bulundukları şehirdeki YKKED Şubelerine belgeleri iletmeleri gerekmektedir. Tüm öğrencilerimize yeni öğretim yılında başarılar diliyoruz.

YKKED Bursu İçin Gerekli Belgeler:

1. Öğrenci Başvuru Formu

2. Öğrenci okul belgesi ( öğrenci olduğunu gösterir belge)

3. Öğrenci başarı durum belgesi (Transkript) (Yeni kayıtlar hariç)

4. Adli sicil kaydı

5. 2 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)

6. İkametgâh belgesi/ yurt belgesi

7. Aile gelir belgesi (anne-baba için ayrı ayrı)

⦁ Çalışanlar için maaş bordrosu;

⦁ Emekliler için maaşlarını gösteren belge;

⦁ Sosyal Güvenlik Kurumundan TC kimlik numarası ile alınacak belge;

8.  Öğrencinin kendisini tanıtan ve bursa ihtiyacının nedenini açıklayan  derneğe hitaben  yazılmış bir sayfalık yazı

9. Nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi

Not: Belgeler ekteki örnek dosya sıralaması esas alınarak düzenlenmelidir. YENİ KUŞAK KÖY ENSTİTÜLÜLER DERNEĞİ (YKKED)İMECE BURSLARI YÖNERGESİ  Madde 5’e göre Öğrenci: Yurt içinde yükseköğretim amacına yönelik olarak örgün eğitim veren devlet kurumlarında öğrenim gören , lisans, lisansüstü ve doktora öğrencileri başvurabilir.

Not: Sadece şubelerimizin bulunduğu illerdeki öğrenciler başvurabilir.

 

Şubelerimiz;

Şube Başkanları                                                                 Telefon Mail

Ayşe Kaşur                 Mersin Şube        5386761864 ykkedmersin@gmail.com

Yüksel Özdemir         Çanakkale Şube       5539802729  ozdemir1956@gmail.com

Jülide Akköprü          Bursa Şube      5324852596         yenikusakbursa@gmail.com

Mualla Orman          Balıkesir Şube     5069137089        yenikusakbalıkesir@yahoo.com.tr

Şevki Öztürk           Manisa Şube     5054480884         ykkedmanisa@gmail.com

Cengiz Öksüz         İstanbul Şube     5334573731       ykked.istanbul@gmail.com

 

Zihni Aydın           Beylikdüzü Şube 5323119594      ykkedbeylikduzu@gmail.com

Ahmet Tan           Ankara Şube 5322740021      bilgi@koyenstitusuyenikusakankara.org

 

Not : Burslarla ilgili sorularınız ve iletişim için burs komisyonu başkanı Neşe Kayhan’a ulaşabilirsiniz. Neşe Kayhan: 0530 9282757