100/2000 YÖK Doktora Bursu Başvuruları

Ülkemizin öncelikli alanlarında doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacı karşılamak üzere Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan “Doktora Programlarına Verilecek Burslar” hakkındaki usul ve esaslar, doktora öğrencilerine yönelik destek sağlayacak yeni bir yol haritasını belirliyor. Bu programın amacı, doktora programlarına kayıtlı öğrencilere destek olmak ve ülkemizin doktoralı insan kaynağı ihtiyacını karşılamak üzere belirlenen alanlarda burs imkânı sunmaktır.

Başvuru ve Koşullar

Burs programına başvurabilmek için aşağıdaki şartları sağlamak gereklidir:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  • İlana başvuru tarihinde otuz beş yaşını doldurmamış olmak.
  • Yüksek lisans veya bütünleşik doktora programları için lisans derecesine sahip olmak.
  • Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile başvuru yapılacak yükseköğretim kurumunun belirlediği başvuru ve kabul şartlarını taşımak.
  • Kamu kurumları veya kuruluşlarında kadro veya pozisyonlarda çalışmıyor olmak.
  • Devlet veya Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadro veya pozisyonlarında (kadrolu, kadrosuz, saatlik sözleşmeli, yarı zamanlı vb.) çalışmıyor olmak.
  • Halen devlet yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediliyorsa tez aşamasına geçmemiş olmak.

Burs Miktarı ve Süresi

Doktora burs programı kapsamında verilecek aylık burs tutarı, 3/3/2004 tarihli ve 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanuna göre belirlenir ve Yükseköğretim Kurulu tarafından iki katını geçmeyecek şekilde tespit edilir. Doktora eğitimine kabul ve kayıt süreci, ilgili yükseköğretim kurumlarının belirlediği kriterlere göre yürütülür ve bu süreçteki öğrenci başarıları dikkate alınır. Bursiyerlere ödemeler, belirli periyotlarda gerçekleştirilir ve öğrencilerin hesaplarına aktarılır.

Sonuç ve Katkılar

Doktora burs programı, ülkemizin öncelikli alanlarında doktoralı insan kaynağı yetiştirmeyi hedefleyen bir adım olarak öne çıkıyor. Bu program sayesinde doktora öğrencileri hem maddi destek bulabilecekler hem de akademik çalışmalarına daha yoğunlaşabileceklerdir. Bursiyer öğrenciler, burs aldıkları süre boyunca eğitimlerine kesintisiz devam etmek ve akademik gelişimlerini sürdürmekle yükümlüdürler.

Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen bu usul ve esaslar, doktora burslarına ilişkin net bir çerçeve sunmaktadır. Bu programın amacı, ülkemizin bilimsel ve akademik potansiyelini artırmak ve öncelikli alanlarda nitelikli insan kaynağı yetiştirmektir. Bu sayede Türkiye, uluslararası alanda daha rekabetçi ve yenilikçi bir konuma ulaşmayı hedeflemektedir.

100/2000 YÖK Doktora Bursu Usul ve Esaslar