YÖK Farabi Burs Başvuruları Hakkında

18 Şubat 2009 tarih ve 27145 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik” ile “Yükseköğretim Kurumları Arasında Yurtiçi Öğretim Elemanı ve Öğrenci Değişim Programlarının Desteklenmesi Amacıyla Yükseköğretim Kurulunca Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi, Bu Kapsamda Yapılacak Ödemeler İle Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller” uyarınca;

Farabi Değişim Programının 2023-2024 eğitim öğretim yılında yapılmayacağı, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 02.11.2022 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur.

Geçmiş Eğitim Öğretim Yılı için Farabi Değişim Programı kapsamında;

a) Aşağıda yer alan tabloda belirtilen üniversiteler;

ÜNİVERSİTE LİSTESİ
1AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİAĞRI
2ARDAHAN ÜNİVERSİTESİARDAHAN
3BATMAN ÜNİVERSİTESİBATMAN
4BAYBURT ÜNİVERSİTESİBAYBURT
5BİNGÖL ÜNİVERSİTESİBİNGÖL
6BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİBİTLİS
7ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİERZİNCAN
8GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİGÜMÜŞHANE
9HAKKARİ ÜNİVERSİTESİHAKKARİ
10IĞDIR ÜNİVERSİTESİIĞDIR
11MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİMARDİN
12MUNZUR ÜNİVERSİTESİTUNCELİ
13MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİMUŞ
14SİİRT ÜNİVERSİTESİSİİRT
15ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİŞIRNAK