YÖK Uluslararası Araştırmacı Projeleri Bursları Hakkında Bilgi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından sunulan Uluslararası Araştırmacı Projeleri Bursları, Türk vatandaşı öğretim elemanları, yabancı uyruklu doktora öğrencileri ve doktora sonrası araştırmacıların araştırma yapmalarını desteklemek için tasarlanmış bir programdır. Burslar, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilecek araştırmalar için sağlanır.

Amaç ve Kapsam

Programın amacı, Türk vatandaşı öğretim elemanlarına yurt dışında ve yabancı uyruklu doktora öğrencileri veya doktora sonrası araştırmacılara yurt içinde araştırma yapma fırsatı sağlamaktır. Başvuru şartları belirli kategoriler için ayrılmıştır.

Başvuru Şartları

 • Araştırma Görevlisi Kadrosunda Görev Yapan Doktora Öğrencileri İçin Başvuru Şartları:
  • T.C. vatandaşı olmak ve bir devlet yükseköğretim kurumunda araştırma görevlisi olarak çalışmak,
  • Öncelikli alanlarda doktora eğitiminin tez aşamasına geçmiş olmak,
  • Belirli bir yabancı dil sınavından en az 75 puan almış olmak,
  • Askerlikle ilişiğinin bulunmaması,
  • Son üç yıl içerisinde doktora eğitimine başlamış olmak,
  • Dünya üniversite sıralamalarında ilk 700 içerisinde yer alan üniversitelerden birinden davet mektubu almak.
 • Doktora Eğitimini Tamamlamış Araştırma Görevlileri ve Dr. Öğretim Üyeleri İçin Başvuru Şartları:
  • T.C. vatandaşı olmak ve bir devlet yükseköğretim kurumunda doktora eğitimini tamamlamış araştırma görevlisi veya Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışmak,
  • Doktora derecesini son üç yıl içerisinde almış olmak,
  • Belirli bir yabancı dil sınavından en az 80 puan almış olmak,
  • Askerlikle ilişiğinin bulunmaması,
  • Dünya üniversite sıralamalarında ilk 700 içerisinde yer alan üniversitelerden davet mektubu almak.
 • Öğretim Üyelerinin Yurt Dışı Akademik İzin (Sabbatical) Kapsamında Araştırma Yapması İçin Başvuru Şartları:
  • T.C. vatandaşı olmak ve bir devlet yükseköğretim kurumunda öğretim üyesi olarak çalışmak,
  • Ücretli izin dönemlerinde olmak,
  • Belirli bir yabancı dil sınavından en az 80 puan almış olmak,
  • Dünya üniversite sıralamalarında ilk 700 içerisinde yer alan üniversitelerden davet mektubu almak.
 • Yabancı Uyruklu Doktora Öğrencisi veya Doktora Sonrası Araştırmacılar İçin Başvuru Şartları (Uluslararası Bilim İnsanları için YÖK Destek Programı):
  • Yabancı uyruklu olmak,
  • Belirli bir yabancı dil sınavından en az 80 puan almış olmak,
  • Belirli alanlarda doktora tez aşamasında veya son iki yıl içerisinde doktora eğitimini tamamlamış olmak,
  • Yurt içindeki bir üniversiteden kabul almak.

Görevlendirme Süreleri ve Şekli

 • Araştırma Görevlisi Kadrosunda Görev Yapan Doktora Öğrencileri: En az 1 ay en fazla 3 ay,
 • Doktora Eğitimini Tamamlamış Araştırma Görevlileri ve Dr. Öğretim Üyeleri: En fazla 9 ay,
 • Öğretim Üyeleri Yurt Dışı Akademik İzin (Sabbatical) Kapsamında: En fazla 9 ay,
 • Yabancı Uyruklu Doktora Öğrencisi veya Doktora Sonrası Araştırmacılar: En az 4 ay en fazla 8 ay.

Başvuru ve Değerlendirme

Başvurular, ilgili komisyon tarafından incelenerek YÖK Yürütme Kurulu’nda görüşülerek karara bağlanır. Başvurularda eksik veya yanlış bilgi verildiği tespit edilen başvurular iptal edilir. Programlardan bir kişi en fazla 5 yıl içinde bir kez faydalanabilir.

Ödemeler

Uygun bulunan başvuru sahiplerine aylık 20.000 TL’yi geçmeyecek şekilde destek verilir. Destek ödemeleri, Yükseköğretim kurumları tarafından öğretim elemanlarına ve yabancı uyruklulara ödenir.

Sorumluluklar ve İadeler

Programı desteklenen öğretim elemanları ve araştırmacılar, belirlenen süreler içerisinde araştırma yaparlar. Yurt dışında desteklenen öğretim elemanları ve araştırmacılar, davet mektubunda belirtilen üniversite veya kurumda çalışırken, yurt içinde desteklenen yabancı uyruklu doktora öğrencileri veya doktora sonrası araştırmacılar, kabul aldıkları yükseköğretim kurumunda araştırma yaparlar.

Programa katılan öğretim elemanları ve araştırmacılar, elde ettikleri sonuçları paylaşmak ve öğrendikleri bilgileri aktarmak için seminerler, konferanslar veya eğitim etkinlikleri düzenleyebilirler. Ayrıca, desteklenen öğretim elemanları ve araştırmacılar, ulusal veya uluslararası düzeyde akademik yayınlar yaparak bilimsel bilgi ve deneyimlerini paylaşabilirler.

Destek süresi sonunda, yurt içinde veya yurt dışında gerçekleştirilen araştırma faaliyetlerini içeren nihai bir rapor hazırlamak öğretim elemanları ve araştırmacıların sorumluluğundadır. Bu raporlar, destek aldıkları kurumlar ve YÖK tarafından değerlendirilir. Programa katılanlar, verilen destekle ilgili olarak sağladıkları sonuçları ve katkıları etkili bir şekilde ifade etmelidirler.

YÖK Bursları Takip Şubesi, desteklenen öğretim elemanları ve araştırmacıların yaptıkları çalışmaları düzenli olarak izler ve raporlar. Desteklenenlerin faaliyetlerinin programın amaçları ve hedefleriyle uyumlu olduğundan emin olmak için düzenli denetimler gerçekleştirilir.

Bu program, Türkiye’nin bilimsel ve akademik alandaki rekabet gücünü artırmayı hedefleyerek, öğretim elemanları ve araştırmacıların ulusal ve uluslararası düzeyde daha etkin ve verimli çalışmalar yapmalarını sağlamaktadır.