YOO Mimarlık Mimari Burs Programı

YOO Mimarlık olarak geleceğin mimar adaylarını yetiştirmek ve sektöre nitelikli genç mimarlar kazandırmak amacıyla bu alanda öğrenim gören öğrencileri destekleyerek mimarlık disiplinine katkı sağlamayı hedefliyoruz.YOO Mimarlık Mimari Burs Programının içeriği; Türkiye’deki devlet üniversitelerinin Mimarlık Fakültelerinde öğrenim gören veya bölümü yeni kazanan başarılı ve maddi olanakları kısıtlı olan öğrencilere verilecek geri ödemesiz bursları kapsamaktadır.

SON BAŞVURU TARİHİ

15 Ekim 2021

SORU VE İLETİŞİM burs@yoo.com.tr

BAŞVURU FORMU Başvuru formu için tıkla

BURS ALMA KOŞULLARI

Burs alacak adaylarda aranan özellikler:

 • Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak
 • Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak
 • Devlet üniversitelerinin Mimarlık Fakültelerinde öğrenci olmak
 • Devlet üniversitelerinin Mimarlık Fakültelesini yeni kazanıp kayıt olmuş olmak
 • Yüksek öğrenimden 4.00 üzerinden en az 3.00; 100 üzerinden not verilen üniversitelerde ise en az 75 puan ile okuyor olmak
 • Mimarlık mesleğine ilgili ve bu alanda kendini geliştirmek isteyen, sektöründeki yenilikleri takip eden ve öğrenmeye açık
 • Çevre duyarlılığı, temel insan haklarına ve toplum yararına saygılı olmak
 • Sabıka kaydı bulunmaması ve disiplin cezası almamış olmak
 • Başka bir resmi veya özel kurumdan burs almamak
 • Daha önce başka bir yüksek öğretim kurumunu bitirmiş olmamak
 • Normal öğrenim süresinde olmak (maksimum hazırlık yılı dahil 5 yılı doldurmamış olmak)
 • 30 yaşını geçmemiş olmak

YOO MİMARLIIK BURS PROGRAMINA KATILMANIN AVANTAJLARI

 • Burs programını almaya hak kazanan 3 öğrencinin YOO Mimarlık’ta birer mentorları olacaktır. Burs alan öğrenciler dönem ortası-sonu olacak şekilde yılda 2 defa yüz yüze ve her ay online olacak şekilde mentorları ile toplantı yapacaktır.
 • Burs almaya hak kazanmış öğrencilere staj önceliği sağlanacaktır.
 • Burs alınan süre içerisinde tarafımızca gerçekleştirilecek etkinlik, eğitim ve workshop gibi uygun olan etkinliklere katılmaları sağlanacaktır.

BURSUN SÜRESİ

 • Burs kazanan 3 öğrenciye Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde en geç Aralık 2021 tarihinde ilk ödeme yapılır.
 • Burslar; Ekim 2021 – Haziran 2022 tarihleri arasında (9 ay) ödenmektedir. Diğer aylarda ödeme yapılmamaktadır.
 • Burslar 1 yıllık öğrenim süresi için geçerlidir.

BURSUN DEVAMLILIĞI İÇİN ARANAN ŞARTLARAşağıdaki durumlar bursun devam etmesi için aranan zorunlu şartlardır.

 • Başvuru ve Taahhüt Belgesindeki bilgilerden Burs almasında etkili olan koşulların yanıltıcı olmaması,
 • Başarısızlık ya da devamsızlık nedeniyle öğrenimini aksatmaması,
 • Yasaların suç saydığı yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymiş olmaması.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

 • 15 EKİM 2021 – 30 EKİM 2021: Yapılan başvuruların ilk değerlendirme ve eleme süreci YOO Mimarlık Burs Komisyonu tarafından yapılacaktır.
 • 30 EKİM 2021 – 15 KASIM 2021: Burs programı için uygun görülen 3 asil 6 yedek öğrenci ile YOO Mimarlık Maçka Ofisinde yüz yüze burs mülakatı yapılacaktır.
 • 15 KASIM 2021: Sonuçlar, yüz yüze yapılan burs mülakatının ardından burs almaya hak kazanan öğrencilerle bire bir iletişime geçilerek ilan edilecektir.

ÖNEMLİ NOTLAR

 • Burs ücretleri yüz yüze yapılan mülakatlarda açıklanacaktır.
 • Mimarlık Burs Programına belirtilen tarihler aralığında sadece internet sitesi üzerinden alınacaktır.
 • Mail yoluyla başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 • Başvuru sırasında gerekli olan e-devlet belgeleri ve detaylı dokümanlar burs almaya hak kazanan öğrencilerden ön görüşme sırasında elden teslim alınacaktır. Bu belgeleri getirmek zorunludur.   
 • Görüşme esnasında eksik belgelerin olduğu başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.