YTB’den Hukuk Alanında Uzmanlık Bursu Başvurusu

Yurtdışında büyük çoğunluğu Avrupa ülkelerinde yaşamlarını devam ettiren 6 milyondan fazla vatandaşımızın bulundukları ülkelerde toplumsal hayata aktif katılımları ve kamu hizmetlerinden yasal haklar çerçevesinde azami faydalanabilmeleri için hukuki destek ve danışmanlık sağlayabilecek yetişmiş insan kaynağı büyük önem taşımaktadır.

Yurtdışında hukuk eğitimine yönelmiş gençlerimizin bulundukları ülkelerdeki Türk toplumunun sorunlarına ilişkin farkındalık kazanmaları ve ilgili alanlarda uzmanlaşmanın sağlanması için Yurtdışı Vatandaşlar Bursları kapsamında hukuk alanına özel bir parantez açılması ve bu alanda burslandıracağımız genç hukukçuların Türk toplumuna katkı sağlamaları hedeflenmektedir.

YÖNTEM

Dönemsel olarak (iki ayda bir gibi) bursiyerimiz olan öğrenci/stajyer avukat tarafından;

 • Eğitim Hakları ve Eğitimde Ayrımcılık
 • Çalışma Hayatı ve İstihdamda Ayrımcılık
 • Dini Haklardan Yararlanma ve Ayrımcılık
 • Sosyal Yardım ve Hizmetler Bağlamında Ayrımcılık
 • Kamu Hizmetleri ve Diğer Hizmet Sağlayıcılar Tarafından Uygulanan Ayrımcılık
 • Nefret Suçları ve Mücadele Yolları
 • Medya ve Sosyal Medyada Nefret Söylemi

gibi konu başlıkları ya da hak ihlali ve ayrımcılığa dair

 • Başkanlığın gerekli göreceği konularda akademik nitelikte çalışmalar hazırlamak ve
 • Avukatlık stajını yapanlara verilecek uzmanlık bursu kapsamında eğer hali hazırda bir irtibat var ya da kurulabilir ise (zorunlu değil), yurtdışındaki vatandaşlarımıza yönelik faaliyette bulunan bir STK bünyesinde, yukarıdaki konularda hukuki bilgilendirme ve vatandaşlardan gelecek sorulara yönelik danışmanlık hizmeti sağlanması gibi faaliyetler gerçekleştirilecektir.

Yurtdışında bağlı bulunduğu baro ve stajını yaptığı avukatlık bürosu açısından bir yıl boyunca yukarıda ifade edilen hizmet karşılığı aylık burs almasına mevzuat ya da başka bir engel bulunmadığı hususunda araştırma yapmak ve gerekli izinleri almak, başvuru sahibinin sorumluluğundadır.

Akademik nitelikteki çalışmaların yanı sıra, yapılıyor ise STK’larda sağlanan bilgilendirme ile gelen soru ve verilen danışmanlık hizmeti Başkanlığa raporlanacak, özellikle bilgilendirme içeriği ve katılımcı sayıları gibi bilgiler Başkanlıkla paylaşılacaktır.

KAPSAM

Türk vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olup Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa ve Hollanda öncelikli olmak üzere, yurtdışında vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı Avrupa ülkeleri ile ABD, Kanada ve Avustralya’da hukuk lisansının son yılında olan ya da lisans üstü eğitimi devam edenler ile ilgili ülkede avukatlık stajına başlamış/başlayacak olanlar burs için başvuruda bulunabilirler.

MİKTAR VE SÜRE

Aylık 500 Avro veya ilgili ülke para birimi karşılığı burs tutarı yıllık olarak tahsis edilir. Ülkelere göre bir yıldan uzun süren stajlar ya da devam eden lisans üstü eğitim için bir sonraki yıl bursun devam edip etmeyeceğine, verilen raporların niteliğine bağlı olarak Başkanlık tarafından karar verilecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI

 • Türk Vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olmak
 • 01.01.1985 ve sonrası doğmuş olmak
 • Ortaöğretimini (Lise) yurtdışında tamamlamış olmak
 • Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa ve Hollanda öncelikli olmak üzere, vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadıkları ABD, Avustralya, Danimarka, Finlandiya İngiltere, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada ve Norveç’ten Hukuk Fakültesi lisans son sınıf ya da lisans üstü öğrencisi ya da
 • Anılan ülkelerde avukatlık stajına başlamış/başlayacak olmak

ÇEVRİMİÇİ ALINACAK BAŞVURULARDA İSTENECEK BİLGİ VE BELGELER

 • Başvuru Formu
 • Nüfus cüzdanı veya pasaport (T.C. vatandaşları için)
 • Mavi Kart ve ilgili ülke pasaport/kimlik belgesi (Mavi kartlılar için)
 • Lise diploması (yurtdışından mezuniyeti göstermelidir)
 • Öğrenci belgesi (lisans ve lisans üstü öğrencileri için)
 • Lisans, Yüksek lisans/doktora diplomaları (olanlar)
 • Baro kaydı (avukatlık stajı yapanlar)
 • Niyet mektubu (bulunulan ülkede Türk toplumuna yönelik yapılan/planlanan sivil toplum çalışmalarını da içermelidir, yüklenmesi zorunludur)

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuru değerlendirilmeleri ön inceleme, uzman değerlendirmesi ve mülakat olmak üzere üç aşamalı bir şekilde yapılacak olup ön inceleme ve uzman değerlendirmesi neticesinde uygun görülen adaylarla mülakat ile burslandırmaya karar verilecektir.

KONTENJAN

Başvuru yapılan her ülkeden nitelikleri uygun olması halinde Almanya’dan 6, öncelikli ülkelerden 3, diğer ülkelerden 1’er başvuru sahibinin burslandırılması öngörülmektedir. Gerekli görülmesi halinde bir ülkeye ait kontenjan diğer ülkeler için kullanılabilecektir. Başkanlık kontenjanları kullandırmama hakkını saklı tutar.

Başvuru Yap