YTB’den Tez Araştırma Burs Programı Başvurusu

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın eğitim ve akademik çalışmalarını desteklemek maksadıyla, uygun görülecek yüksek lisans ve doktora tezlerinin desteklenmesini öngören burs programıdır. Söz konusu burslar ile yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı ilgilendiren konularda yapılan akademik çalışmaların sayısını, niteliğini; bulundukları ülkelerdeki akademik başarılarını arttırmak hedeflenmektedir

Kimler Başvuru Yapabilir?
Yurt dışında yüksek lisans veya doktora programlarından herhangi birine kayıtlı, tez aşamasında ya da tez aşamasına geçmek üzere olan ve diğer başvuru şartlarını taşıyan adaylar Tez ve Araştırma Bursu Programına başvuru yapabilirler. Bu itibarla, aşağıda belirtilen alanlarda ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı ilgilendiren konularda yapılan/yapılacak olan tez araştırmaları değerlendirmeye alınacaktır.
Başvuru Ülkeleri
ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, Norveç’in yanı sıra başvuru şartlarını taşıyan adayların bulunduğu diğer ülkelerden de başvurular kabul edilecektir.
Başvuru Şartları
·         Türk vatandaşı/çifte vatandaş veya Mavi Kart sahibi olmak
·         Türk vatandaşları için yurt dışında sürekli/kalıcı ikamet sahibi olmak
·         Ortaöğretimini (Lise) yurt dışında tamamlamış olmak
·         Yüksek lisans tez araştırma başvuruları için 01.01.1993 ve sonrası doğmuş olmak
·         Doktora tez araştırma başvuruları için 01.01.1988 ve sonrası doğmuş olmak
·         İlgili ülkelerden birinde yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olmak
·         Başvuru ilanında belirtilen konularda tez aşamasında olmak ya da burs ödemeleri başlayana kadar tez aşamasına geçebilecek durumda olmak
Gerekli Bilgi ve Belgeler
Tüm Adaylar için:
·         Başvuru formu
·         Nüfus cüzdanı veya pasaport
·         Mavi Kart ve ilgili ülke pasaport/kimlik belgesi
·         Başka bir kurumdan burs veya kredi alıyorsa buna dair bilgiler
Yüksek lisans adayları için:
·         Lise diploması
·         Lisans diploması
·         Lisans not belgesi (Transkript)
·         Yüksek lisans öğrenci belgesi
·         Niyet mektubu
·         Tez araştırmasına başlamış adayların tez önerisi ve tez onay belgesi
Doktora adayları için
·         Lise diploması
·         Lisans diploması
·         Lisans not belgesi (Transkript)
·         Yüksek lisans diploması
·         Yüksek lisans not belgesi (Transkript)
·         Doktora öğrenci belgesi
·         Yüksek lisans tezi
·         Niyet mektubu
·         Tez araştırmasına başlamış adayların tez önerisi ve tez onay belgesi
Tez Araştırma Konuları
·         Eğitim
·         Kimlik, Kültür ve Aidiyet
·         Uluslararası İlişkiler ve Hukuk
·         Göç
·         Ayrımcılık ve Hak İhlalleri
·         Dini Haklar, Dini Eğitim
·         Avrupa ve İslam
·         Medya ve Kültürel Çalışmalar
·         Kültür, Tarih, Sanat ve Edebiyat
·         Psikoloji, Sosyoloji, Pedagoji
Burs Süresi, Miktarı ve Koşulları
Tez ve Araştırma Bursları yüksek lisans için 6 aya kadar 500 Avro, doktora için 12 aya kadar 750 Avro şeklinde verilebilmektedir.