YTB’den Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programı

Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına anadilleri olan Türkçeyi ve Türk kültürünü öğretecek eğiticileri yetiştirmek üzere 2017-2018 döneminde Sakarya Üniversitesi ile iş birliği halinde tezsiz yüksek lisans programı açılmıştır. 2018-19 ve 2019-2020 dönemlerinde programların tezli olarak Antalya Akdeniz Üniversitesi, Ankara Hacettepe Üniversitesi, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi ile iş birliği halinde “Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programı” adı altında açılmıştır. 2020-2021 eğitim öğretim dönemi için ilgili yüksek lisans programları ilana açılmaktadır.

Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programı, iki yarıyıl ders dönemi ve adayın kendi ülkesindeki bir eğitim kurumunda tamamlayacağı iki yarıyıldan oluşan staj ve tez dönemini kapsayacak şekilde dört yarıyıldan oluşmaktadır. Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programı’na kabul edilen öğrencilerin üniversite eğitim harçları Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca, öğrencilere aylık 1500 TL burs ve gerekli olması halinde ders dönemi için barınma desteği imkânı sunulmaktadır.

Programı başarıyla bitirerek mezun olan öğrencilerin, yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına Türkçe eğitimi sunan çeşitli kurum ve kuruluşlarda veya hafta sonu okulları ve benzeri çalışmalarda görev almaları hedeflenmektedir.

Programla ilgili sorularınızı turkceylp@ytb.gov.tr adresine gönderebilirsiniz.

Sağlanan İmkânlar

  • Aylık 1500 TL Burs
  • Barınma Desteği
  • Eğitim Harcı Desteği
  • Yılboyu Sosyal, Kültürel ve Akademi Programlarına Katılım
  • Staj Olanakları
  • Genel Sağlık Sigortası Prim Desteği

Başvuru Tarihleri

Başvurular 31 Temmuz 2020 tarihine kadar yapılabilecektir.(Gerekmesi halinde süre uzatılacaktır.)

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayın