Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) Burs Başvurusu

yalova-ticaret-sanayi-odasi-bursu

2018-19 Eğitim ve Öğretim yılı için üniversite öğrencilerinden burs başvurularını  15 Ekim-15 Kasım 2018 tarihleri arasında kabul edecek olan Yalova Ticaret ve Sanayi Odası, belirlediği şartlar kapsamında 4 yıl ve üzeri lisans düzeyinde eğitim gören üniversite öğrencilerine karşılıksız burs verecek.

Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Becan, YTSO’nun her zaman eğitim ve öğretimin yanında yer aldığını belirterek “2018-2019 Eğitim ve Öğretim dönemi içerisinde de dört yıllık üniversite öğrencisi veya dört yıllık üniversiteye girmeye hak kazanmış başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilerimize burs verilecektir. Öğrencilerimiz Yalova Ticaret ve Sanayi Odası’nın belirlediği aşağıda bulunan şartlar dâhilinde aşağıda yer alan başvuru formu ile birlikte hazırlayacakları evraklarla 15 Kasım 2018 Cuma günü mesai saati bitimine kadar müracaatlarını yapabilirler” dedi.

Başvuru sayısının verilecek burs sayısından fazla olması durumunda, kriterleri uygun olan kişiler arasından noter huzurunda çekiliş yapma işlemi uygulanacağını, YTSO’ya iletilen formlardan evrak, onay, imza yâda belge eksikliği bulunanların değerlendirmeye alınmayacağını belirten Becan, tüm öğrencilere eğitim, öğretim hayatlarında başarılar diledi.

YTSO BURS BAŞVURUSUNDA ARANACAK HUSUSLAR

 • T.C vatandaşı olmak,
 • Lise ve Dengi mesleki teknik orta öğretim kurumlarından mezun olup yüksek öğretim kurumlarına lisans eğitimi düzeyinde kayıt yaptırmış olmak.
 • Hem orta öğretim, hem de lise öğretimini Yalova’da tamamlamış olması (Yalova ili sınırları esas alınarak)
 • Öğrencinin kendisi veya ailesi öğrencinin eğitim giderlerini karşılayamayacak durumda bulunması, burs alacak öğrencinin aile toplam gelirinin toplam 2.300,00 TL’nin altında olması ve ispatı.
 • Herhangi bir firma ve kuruluşta çalışmamak
 • Devletin Bağımsızlığı, ülkemiz ve ulusumuzun bölünmez bütünlüğü, Laik ve demokratik Cumhuriyetimiz ile Atatürk ilke ve inkılâpları aleyhine herhangi bir suçtan dolayı mahkûmiyet kararı açılmış adli, idari ve disiplin soruşturması bulunmamak, ahlaki durumu iyi olmak,
 • Çalışkan ve Başarılı olmak,
 • Yükseköğrenim gören ve ara sınıflarda bulunan öğrencilerin genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2,40 veya 100 üzerinden en az 60 olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olması ve eğitim aldığı dönemdeki tüm derslerinden geçmiş olması,

BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER

 • Burs Talep Formu
 • 1 adet vesikalık fotoğraf
 • Lise diploma fotokopisi veya lise onayı
 • Nüfus cüzdan fotokopisi
 • Öğrencinin kendisine, anne ve babasına ait Adli Sicil Kayıtları
 • Gelir ve maaş belgeleri (Ücretli Olanlar için Maaş Bordrosu, Serbest Meslek Sahibi olanlar için Vergi Levhası, Emekli olanların banka cüzdan fotokopisi veya ilgili kurumdan alacakları yazı ile çalışmayan anne veya baba için muhtarlıktan fakirlik belgesi , SGK’dan herhangi bir geliri olmadığına dair belge).
 • İkametgâh belgesi
 • İkamet edilen konut kira ise kira kontratı, konut kredisi ödeniyor ise bankadan alınacak yazı.
 • Üniversiteye 2018-2019 öğretim yılında başlayan yeni kayıtlı öğrenciler için ÖSYM sonuç belgesi.
 • Ara sınıflarda okuyan öğrenciler için transkript.

Burs Başvuru Formu 2018-2019