Yücel Kültür Vakfı Ortaöğretim Bursları

Kimler Başvurabilir?

Ortaöğrenim kurumlarında okuyan öğrenciler (özel okullar dahil), öğrenci grupları (öğrenci gruplarını kapsar, ferdi başvuru yapılamaz) ve okullar başvurabilirler.

Başvuru Ne Zaman Yapılır? 

Yılın herhangi bir zamanı başvuru yapılabilir.

Burs Neleri Kapsar?

– Öğrencilerin katılacağı ulusal veya uluslararası yarışmalar, seminerler, araştırma projeleri, toplantılar, kültür-sanat ve bilim ağırlıklı faaliyetler

– Öğrencilerin bu faaliyetlere katılabilmesi için gerekli yol parası, yemek bedelleri, konaklama giderleri, faaliyetin yerine getirilebilmesi için gerekli araç kiralama veya satın alma bedelleri

Başvuru Nasıl Yapılır?

Yapılacak faaliyetin (projenin) detayları, hangi yararları sağladığı, süresi, kullanılacak araçlar, kaç kişinin katılacağı, organizasyonu yapan kişi ve kuruluşlar hakkında bilgi, ne kadar süredir devam ettiği, toplam mali portresi, bunun ne kadarının nasıl karşılandığı, vakıftan istenen destek gibi konuları içeren bir dosya ile internet üzerinden veya vakıf merkezine gelerek başvuru yapılır.

Cevap ve Değerlendirme

Başvurular ön incelemeden geçirildikten sonra ilk Vakıf Yönetim Kurulu toplantısı gündemine alınarak değerlendirilir ve toplantı sonucu 15 gün içinde ilgililere bildirilir.

Değerlendirme Kriterleri Nelerdir?

Destek niteliğinde olan bu bursun öğrencilere neler kazandıracağı, yapılan faaliyetin devamlılığının olup olmadığı, öz kaynakların proje bedelini karşılama oranı ile vakfın burslar için ayırdığı kaynaklar dikkate alınır.

Her Yıl Başvuru Yapılabilir mi?

Okul ve öğrenci gruplarının olanakları yetmiyorsa aynı proje için değişik dönemlerde başvuru yapılabilir.

Herhangi Bir Karşılık Gerekir mi?

Tamamen karşılıksız olan bu desteğin neticesinde vakfa bir sonuç raporu gönderilmesinin müteakip destekler için faydalı olacağı düşünülmektedir.

Vakıf Sorumluluk Taşır mı?

Herhangi bir projenin desteklenmesi neticesinde vakıf hiçbir sorumluluk taşımaz. Sorumluluk o projeyi yürütmekte olan okul idarelerindedir.

Projenin Gerçekleşmemesi Hali

Vakıf destekleri proje bazında olup başka maksatların gerçekleştirilmesi için kullanılamazlar. Faaliyetin yapılmaması durumunda, bağışlanan bedelin vakfa iadesi gerekir.

Ayni Destek Olabilir mi?

Paranın dışında, alet edevat, uzman, lisans, kiralama ve diğer şekillerde de destekler sağlanabilir.

Ödemeler Nasıl Yapılır?

Yetkili bir banka aracılığı ile ilgili kuruluşun hesabına yapılır.

Yurt Dışı Gezilerini Kapsar mı?

Kültür, sanat, teknoloji ile bağlantılı ve gençlerimizin gelişimine katkıda bulunacak her projeyi kapsayabilir.

Bursta Bir Sınırlama Var mı?

Herhangi bir alt veya üst sınır yoktur. Vakıf Yönetim Kurulu’nun takdirine bağlıdır.

Başvurular info@yucelkulturvakfi.org üzerinden e-posta olarak kabul edilmektedir.