Yücel Kültür Vakfı Yarım Elma Burs Başvurusu

Yücel Kültür Vakfı’nın gençlerin Lisans Eğitimine destek olduğu Yarım Elma Bursu başvuruları başladı. Öğrenciler, Yarım Elma Bursu’na yıl boyunca başvuru Bursverenler.org üzerinden yapabileceklerdir.

Başvuru yapan gençlerde aranacak nitelikler:

1. T.C. vatandaşı olması

2. Ailesinin aylık geliri ve yaşam standardı ile başarılı öğrenciyi okutmakta zorlanıyor olması.

3. Öğrencinin başarılı olması.

4. Öğrencinin, yüz kızartıcı suç işlememiş, herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olması.

5. Vakıf senedinde belirtilen şartlara uyması ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin üniter yapısını hedef alan siyasi, dini veya başkaca bölücü faaliyetler içinde yer almaması.

6. Vakıftaki diğer gençlere ve ülkesine faydalı özelliklere sahip olması.

Önemli Not:

  • Yarım Elma Bursu’na, yükümlülüklerini yerine getirmediği için bursu kesilenler tekrar başvuru yapamaz.
  • Daha önce bursa hak kazanmış olup, Yarım Elma Bursu kapsamında o yıl bağışçı temin edilemediği için burs alamayanlar, takip eden senelerde yeniden başvurabilirler. Eski başvuruları bir hak olarak devam etmez.
  • Başvurular içerisinde devlet veya vakıf üniversiteleri ayrımı yapılmaz.