Yumlu Vakfı Burs Başvurusu

Yümlü Vakfı, maddi imkanları nedeniyle yüksek öğrenimlerine devam etmekte zorluk çeken başarılı öğrenciler için burslar sağlamakta ve sağlanan imkanı desteklemek amacıyla sosyal gelişim konuları da dahil olmak üzere bursiyerlerine özel imkanlar yaratmaya gayret göstermektedir.

Kısaca özetlenecek olursa; öğrenci merkezleri ve benzeri kuruluşların açılmasını sağlayacak tedbirleri belirlemek, eğitim ve öğretim alanında yapılacak araştırmaların hazırlıklarını yapmak, lisan kursları açmak, teknik geziler düzenlemek, bursiyerlere staj imkanı sağlayacak kurumları tespit etmek, bursiyerler arası birliğin sağlanabilmesi amacıyla yarışma, toplantı ve sportif faaliyet düzenlemek gibi birçok aktivite, bursları destekleyici unsurlar olarak kabul edilebilir.

Yümlü Vakfının aşağıda genel hatları açıklanacak olan burs konularını hangi koşullarda alabilecekleri; ‘Çalışma Sistemi’ başlığı altında genel olarak incelenmektedir. Ancak detaylı bilgi için ‘Eğitim Hizmetleri ve Burs Yönetmeliği’ isimli dosyanın incelenmesini önermekteyiz.

1995 yılında kurulan ve kuruluşundan itibaren ülkemiz gençlerine burs sağlamak yoluyla yetişmelerine katkıda bulunmaya çalışan Yümlü Vakfı, burslarını 6 başlık altında gruplamaktadır:

  • Yurtiçi Bursları
  • Yurtdışı Bursları
  • Afetlere Özel Burslar
  • Engelli Bursları
  • Özel Burslar
  • Üçüncü Şahıs Bursları

YUMLU EĞİTİM KÜLTÜR VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VAKFI

KÜÇÜKYALI MALTEPE CUMHURİYET CADDESİ DALYAN SOKAK NO: 5 / 5 81570 KADIKÖY /İSTANBUL

(216) 3725996