Yurtdışı Eğitim Bursu Veren Kurumların Tam Listesi

TÜBİTAK
TÜBA
YÖK
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
TÜRK EĞİTİM VAKFI
Alexander S. Onassis Foundation Bursu
American Councils for International Education
Asahi Shimbun Foundation
Avusturalya Endeavour Awards
Avusturya Değişim Servisi
Boehringer Ingelheim Fonds Stiftung Fur
Medizinische Grundlagenforschung
British Council Olanakları
British Chevening Bursları
Ciheam Kursları ve Bursları
DAAD – Alman Akademik Değişim Servisi Bursları
Dan David Ödülü
Eiffel scholarships
FAO- Food and Agriculture Organisation
Ford Foundation
Fulbright Bursları
Fritz Ihyssen Stiftung
Friedrich Nauman – Stiftung Institut Fur
Forschung und Begabtenforderung
Hague Academy of International Law
Hanns – Sedel – Stiftung Studienforderung
Humbolt Foundation Bursları
Hungarian Burs Kurulu Ofisi
IBM Doktora Bursu Programı
ICEP: Uluslararası Kültürel Değişim Programları
Burs Vakfı
İFAD- International Fund for Agriculture
Development
International Development and Research Centre
IMF- International Monetary Fund
Institute of International Education
IPSF- International Pharmaceutical Students
Federation
İslam Kalkınma Bankası (IDB) Bursu Programı
İsveç Bursları
İtalyan Kültür Merkezi
Jean Monnet Bursları
Kokkalis Güneydoğu, Doğu ve Orta Avrupa Burs
Programı
Mashav Bursları
NAFSA – National Association for Foreign Student
Affairs
National Institute of Health
Norveç Araştırma Konseyi / The Research Council of Norway
Nuffic Hollanda Huygens Bursları
OECD- Organisation for Economic Coopeartion andDevelopment
Rockfeller Foundation
The Centre of International Legal Studies
UNESCO (Birleşmiş Milletler Bilim ve EğitimKomisyonu)
UNICEF – United Nations Children’s Fund
WHO (Dünya Sağlık Örgütü) Bursları
World Trade Organisations

TÜBİTAK
2203 – Uluslararası Bilim Olimpiyatları
2205 – Yurt İçi Lisans Burs Programı
2209 – Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı
Araştırma Projeleri Destekleme Programı
2211 – Yurt İçi Doktora Burs Programı
2230 – Lisans Mezunları ve Son Sınıf Lisans

Öğrencileri için Yurt Dışı Yüksek Lisans Burs Programı

2213 – Yurt Dışı Doktora burs Programı
2214 – Yurt Dışı Araştırma Burs Programı
(Doktora öğrencileri için)
2215 – PhD Fellowship for Foreign Citizens
(Yabancı Uyruklular için Doktora Burs Programı)
2216 – Research Fellowship for Foreign Citizens
(Yabancı Uyruklular için Araştırma Burs Programı)
2217 – Lisansüstü Yaz Okulu ve Benzeri Diğer
Etkinlikleri Destekleme Programı
2228 – Son Sınıf Lisans Öğrencieri için

Lisansüstü (Yüksek Lisans/Doktora) Burs Programı

2216 – Research Fellowship for Foreign Citizens
(Yabancı Uyruklular için Araştırma BursProgramı)
2219 – Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma BursProgramı
2221 – Konuk Bilim İnsanı Destekleme Programı
2224 – Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere KatılmaDesteği Programı
2225 – TÜBİTAK – Almanya (DFG) Avrupa BilimselDeğişim Burs Programı
2226 – TÜBİTAK – İngiltere (Royal Society)
Avrupa Bilimsel Değişim Burs Programı
2227 – TÜBİTAK – Macaristan (HAS) AvrupaBilimsel Değişim Burs Programı

TÜBA – TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ
Bütünleştirilmiş Doktora Burs Programı
http://www.tuba.gov.tr/index.php?id=76
Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı
http://www.tuba.gov.tr/index.php?id=77

YÖK
Yüksek Öğretim Kurumu sitesinde çeşitli ulusal,uluslararası burslarla ilgili duyurular yapılmaktadır.
http://www.yok.gov.tr
Yurtdışı Doktora Araştırma Bursu
http://bologna.yok.gov.tr/Doktora/

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Yabancı Hükümetlerce 2001-2002 öğretim yılı için
Hükümetimiz emrine verilen burslarla ilgili açıklamaların yer aldığı sayfada, ülkelere ve konularına göre verilen bursların ayrıntılarını bulabilirsiniz.
http://digm.meb.gov.tr/burslar/Burs_hukumet_2009_10.html

TÜRK EĞİTİM VAKFI
TEV ülkemizin ihtiyaç duyduğu üst düzey yönetici ve mesleğinde uzman kişilerin yetişmesi ve ülkemizin yetişmiş insan gücü kaynağını zenginleştirmek için 1969 yılından beri yurt dışında yüksek lisans (Master’s Degree), tıp alanında da üst ihtisas ve araştırma çalışmaları için burslar verir.
www.tev.org.tr

ALEXANDER S. ONASSIS FOUNDATION
Program özellikle Yunan asıllı olmayan, ulusal akademi üyeleri, doktora diploması olan üniversite profesörleri, doktora sonrası araştırmacıları, sanatçılar, Yunan edebiyatı tercümanları, ilk ve ortaokul Yunanca, Yunan tarihi ve kültürü öğreten öğretmenler, doktora sonrası yüksek lisans öğrencileri ve doktora adaylarına hitap etmektedir. Her yıl Ocak ayının sonları son başvuru tarihi olup, sonuçlar Temmuz ortalarında ilan edilir.
www.onassis.gr

AMERICAN COUNCILS FOR INTERNATIONAL EDUCATION
Amerika, Rusya, Doğu Avrupa ve Orta Asya ülkeleri arası eğitim ve değişim programları düzenleyen bir kurum.
www.americancouncils.org

ASAHI SHIMBUN FOUNDATION
Bir yıl süre ile Japonya’da uzmanlık konusunda çalışma olanağı sağlamaktadır.
www.asahi.com/shimbun/honsya/e/index.html

AVUSTURALYA ENDEAVOUR AWARDS
Avustralya Burslar ve Endeavour Programı,dünyanın her yerinden öğrenciler, araştırmacılar ve profesyonellerin öğrenim, araştırma veya profesyonel gelişme amacıyla Avustralya’ya gelmelerine olanak sağlamaktadır. Başvuru formları, kabul usulleri ve seçim kriterleri aşağıdaki adreste bulunmaktadır.
http://www.endeavour.dest.gov.au/

AVUSTURYA DEĞİŞİM SERVİSİ
Avusturya’da öğrenim ve araştırma olanağı sağlayan burslar yayınlanmaktadır.
www.oead.ac.at/_english/austria/grants/index.html

BRITISH COUNCIL

Biritish Council sitesinde İngiltere merkezli burslar ve yarışmalar hakkında duyurular yapılmaktadır.
www.britishcouncil.org/turkey.htm

BRITISH CHEVENING BURSLARI
British Chevening Bursları The Foreign and Commonwealth Office tarafından fonlanır ve The British Council tarafından yönetilir. İngiltere’de öğrenim görmek isteyen uluslar arası öğrenciler için oldukça prestijli bir burstur. Burslar 150 ülkenin yetenekli mezun ve genç profesyonellerine yönelik olup, bu öğrencilerin kendi ülkelerini tanıtmaları ve kazandıkları becerilerden faydalanmayı amaçlarlar. Program İngiltere’de post-doktora ve araştırma yapmak isteyenler için her yıl 2,300 yeni burs imkanı sunar. Son başvuru tarihi genellikle her yıl Ekim ayındadır.
www.britishcouncil.org/tr/turkey-learning-funding-chevening.htm

BOEHRINGER INGELHEIM FONDS STIFTUNG FUR MEDIZINISCHE GRUNDLAGENFORSCHUNG
Doktora için verilir. 30 yaşını geçmemiş olmakgerekmektedir.
http://www.bifonds.de/cgi-bin/index.pl

CIHEAM KURSLARI VE BURSLARI
CIHEAM İspanya’da ve Yunanistan’da bilimsel kurslar düzenlemektedir. Kurslara katılım Türkiye’den akademisyenlere de açıktır ve kurs ücreti, yol masrafı, konaklama ve yemek giderleri CIHEAM tarafından karşılanmaktadır. İspanya’daki kurslar için ayrıntılı bilgi :
www.iamz.ciheam.org
Yunanistan’daki kurslar için ayrıntılı bilgi :
www.maich.gr

DAAD – ALMAN AKADEMİK DEĞİŞİM SERVİSİ BURSLARI
Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD), her yıl akademik persoenele yönelik burslar yayaınlamaktadır.
http://www.daad.de/en/index.html
www.daad.de/ibz/ankara

DAN DAVID ÖDÜLÜ
Bütün dünyadan 10 çok iyi doktora vepost-doktora öğrencilerine ve araştırmacılara  verilen $15,000 karşılığındaki ödülü kapsar. Seçilmiş alanlarla ilgili gelecek vadeden çok iyi başarılara imza atmış genç araştırmacılar Mart ayı sonuna kadar ödüle başvurmaları için davet edilirler.
http://www.dandavidprize.org/

EIFFEL SCHOLARSHIP
Fransız Hükümeti tarafından verilen master ve doktora burslarıdır. Ayrıntılı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
http://www.egide.asso.fr/uk/programmes/eiffel/

FAO-FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION
Zaman zaman akademisyenlere yönelik araştırma bursları yayınlanmaktadır.
www.fao.org

FORD FOUNDATION
Gelişmekte olan ülkelerdeki iktisat ve işletme alanlarında eğitim gören öğrenci ve akademisyenlere eğitim, araştırma ve staj bursları sağlanmaktadır.
http://www.fordfound.org/grants

FRIEDRICH NAUMAN – STIFTUNG INSTITUT FUR FORSCHUNG UND BEGABTENFORDERUNG
Almanya’da bulunan kurum akademisyenlere çeşitli olanaklar sağlamaktadır.
www.fnst-freiheit.org/webcom/show_article.php/_c-705/i.html

FRITZ IHYSSEN STIFTUNG
İktisat, fen ve tıp alanlarında yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilere verilmektedir.
http://www.fritz-thyssen-stiftung.de/?id=40&L=1

FULBRIGHT BURSLARI
Fulbright Programı ABD hükümetinin verdiği öncelikli burs programıdır. Fulbright Komisyonu öğrencilere, mezunlara, akademisyenlere, araştırmacılara ve kamu personeline yönelik burs olanakları sunmaktadır. Ayrıca, ABD’de öğrenim görmek isteyen Türk öğrencilerin bilgi edinmesini sağlar.
www.fulbright.org.tr

HAGUE ACADEMY OF INTERNATIONAL LAW
Hukuk alanında doktora sonrası araştırma çalışmaları için çeşitli burslar verilmektedir.
http://www.hagueacademy.nl

HANNS – SEIDEL – STIFTUNG STUDIENFORDERUNG
Almanya’da bulunan kurum akademisyenlere çeşitli olanaklar sağlamaktadır.
http://www.hss.de/homepage-e.shtml

HUMBOLDT FOUNDATION
Almanya’daki Alexander von Humboldt Vakfı tarafından verilen post-doktora ve araştırma bursları ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.
http://www.humboldt-foundation.de/en/programme/index.htm

HUNGARIAN BURS KURULU OFİSİ
Macaristan Burs Kurulu Ofisi tarafından her yıl ikili anlaşmalar ve kültürel değişim programları kanalıyla burslar verilmektedir.
http://www.scholarship.hu/static/angol/

IBM DOKTORA BURSU PROGRAMI
IBM Ph.D. Bursu her yıl, dünya genelinde, rekabete dayanarak uygulanır. Program yeniliğe açık başlıca programlara devam eden istisna öğrencileri ödüllendirir. Bunlar arasında işletme, kimya, bilgisayar, mühendislik ve fizik ve yeni doğmakta olan otonomik hesaplama, nanoteknoloji, servis yönetimi, operasyon, araştırma ve servis bilimleri yer almaktadır.IBM Ph.D. Burs Programı ayrıca iş gücü çeşitliliği konusunda da uzun vadeli bir tahattütte bulunmaktadır. IBM iş gücündeki çeşitliliği önemser ve kadınları, azınlıkları ve bu eşitliliğe katkıda bulunabilecek diğer çalışanları destekler.
www-304.ibm.com/jct09002c/university/scholars/ur/awards/fellowship/ index.html

ICEP: ULUSLARARASI KÜLTÜREL DEĞİŞİM PROGRAMLARI BURS VAKFI
Uluslararası Kültürel Değişim Programları Burs Vakfı (ya da kısaca ICEP Burs Vakfı), 1995’de TC Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı, kar amacı gütmeyen resmi bir kurumdur. Verdiği burslar ve destekler ile ilgili bilgileri aşağıdaki web adresinden edinebilirsiniz.
http://www.icep.org.tr

IFAD- INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURE DEVELOPMENT
Ziraat mühendisliği, tarım iktisadı ve maliye alanlarında eğitim gören öğrenciler ile akademisyenlere yönelik destek sağlanır. http://www.ifad.org

INTERNATIONAL DEVELOPMENT AND RESEARCH CENTRE
Küresel iktisat, iktisadi kalkınma ve kalkınmanın toplumsal iktisadi yönleri konularında düzenlenen seminerlere ve 9 ay süreli araştırma çalışmalarına katılmak üzere lisansüstü ve doktora düzeyindeki öğrencilere yeterli miktarda burs sağlanmaktadır. Adayların çok iyi derecede Fransızca veya İngilizcebilmeleri gerekmektedir.
http://www.idrc.ca/awards/

IMF- INTERNATIONAL MONETARY FUND
IMF bünyesindeki organizasyonlara uzman eleman ihtiyacını karşılamak üzere iktisat, maliye ve istatistik konularında en az Ph.D. derecesine sahip çok iyi derecede İngilizce bilen ve tercihen Merkez Bankası, Maliye Bakanlığı ya da bankalarda çalışanlara çok iyi imkanlarla eğitim ve istihdam olanağı sağlamaktadır.
http://www.imf.org/external/np/ins/english/scholar.htm

INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION
Eğitim ve kültürel mübadeleler yoluyla ABD ile diğer ülkeler arasında işbirliği ve dayanışmayı geliştirmek amacıyla lisansüstü eğitim, yaz stajı ve İngilizce eğitim kursları ile çeşitli burs programları uygulamaktadır.
http://www.iie.org/

İSLAM KALKINMA BANKASI IDB BURS PROGRAMI
Burslar gelecek vadeden, üye ülkelerin kalkınması için ihtiyaç duyulan uygulamalı fen ve teknoloji araştırmalarıyla ilgilenen araştırmacılara ve burslu öğrencilere yöneliktir. Programın amacı, fen ve teknolojide yetersiz olan, ancak kurumlarının, akademisyen ve araştırmacılarının bilimsel, teknolojik ve araştırma potansiyellerini geliştirerek kendi kalkınmaları için önem teşkil eden fen ve teknoloji alanlarındaki ihtiyacı karşılamaya yardımcı olmaktır.
http://www.isdb.org

İSVEÇ BURSLARI
Bursun amacı, akademik açıdan iyi seviyede olan öğrencileri Avrupa Çalışmaları ile ilgili alanlarda ve İsveç öğrenim kurumlarında akademik kariyerlerini devam ettirmek isteyen öğrencileri desteklemektir. Limitli sayıda burs imkanı sunulmaktadır.
www.studyinsweden.se

IPSF- INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL STUDENTS FEDERATION
Bu kuruluş eczacılık öğrenimi yapan öğrencilere çeşitli ülkelerde staj olanakları vermektedir. Aynı zamanda lisansüstü düzeyde araştırma programları da düzenlemekte olup, çeşitli eğitimve burs olanakları da vermektedir.
http://www.ipsf.org/SEP.php

İTALYAN KÜLTÜR MERKEZİ
Yüksek öğrenimini veya yüksek lisansını İtalya’da yapmak isteyen öğrenciler için ihtiyaç duyabilecekleri pek çok bilginin yer aldığı, zaman zaman burs ilanalarının yapıldığı websitesi aşağıdaki gibidir.
http://www.iicankara.esteri.it

JEAN MONNET BURSLARI
Jean Monnet Bursları T.C. Dışişleri Bakanlığı ile AB Komisyonu arasında imzalanan anlaşmalar uyarınca yürütülmekte olup, programın uygulanması sorumluluğu Dışişleri Bakanlığına aittir. Aşağıdaki sitelerden duyuruları yapılmaktadır.
www.mfa.gov.tr
www.abgs.gov.tr
www.cfcu.gov.tr

KOKKALIS GÜNEYDOĞU, DOĞU VE ORTA AVRUPA BURS PROGRAMI
Kokkalis Programı enetellektüel gelecek vadeden bireylerin Harvard, John F. Kennedy School of Government’ta yüksek lisans yapmaları için verilen bursları kapsar. Aralık ortası son başvuru tarihidir.
http://www.ksg.harvard.edu/kokkalis/education.html

MASHAV BURSLARI
İsrail’de çeşitli dallarda İngilizce,İspanyolca, Arapça ve Rusça bilimsel kurslar verilmekte ve bu kurslara katılmak isteyen öğretim elemanlarına burs sağlanmaktadır.
E-mail : zir-sec@istanbul.mfa.gov.il
http://mashav.mfa.gov.il

NAFSA – NATIONAL ASSOCIATION FOR FOREIGN STUDENT AFFAIRS
ABD ile diğer ülkeler arasında öğrenci değişimi ve staj programları düzenlemektedir.
http://www.nafsa.org/

NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH
Sağlık ve tıp alanında lisansüstü öğrenim, doktora ve araştırma bursları verilmektedir. Grant Support Program – Sağlanan: 3 yıla kadar araştırma desteği NIH Visiting Program – Sağlanan: Yetenekli bilim adamlarına NIH üyesi tecrübeli bilim adamlarıile çalışma olanağı
http://www.nih.gov/

NORVEÇ ARAŞTIRMA KONSEYİ
Akademisyenlere Norveç’te araştırma olanağı sağlayan burslar verilmektedir. www.forskningsradet.no

NUFFIC HOLLANDA HUYGENS BURSLARI
Huygens Programı Hollanda’da üç aydan 10 aya kadar süreyle, en azından lisans öğrenimi kazanan iyi seviyedeki öğrencileri burslarla ödüllendirir. Adayların seçiminde birçok kritere bakılır. Bunların başında ülkenin Hollanda hükümeti ile kültürel ve eğitim alanında anlaşmalar imzalaması gelmektedir. Detaylı bilgi için web sayfasına bakabilirsiniz.
http://www.nuffic.nl/

OECD- ORGANISATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT
Avrupa ülkeleri tarafından kurulmuş bulunan Ekonomik İşbirliği Örgütü üye ülkeler arasında işbirliğini geliştirmek ve ekonomik büyümeyi gerçekleştirmek amacıyla faaliyette bulunuyor. OECD bünyesinde, yetişmiş uzman eleman temini için ekonomi, endüstri ilişkileri ve insan kaynakları alanlarında doktora ve doktora üzeri çalışmalar yapan ve en az 2 dil bilen adaylara finansal destek ve istihdam imkânı sağlanıyor.
http://www.oecd.org/home/0,3305,en_2649_201185_1_1_1_1_1,00.html

ROCKFELLER FOUNDATION
Bu kuruluş tüm ülke öğrenci ve akademisyenlerine, geri kalmış ülkelerin iktisadlarını geliştirecek projelerin hazırlanması ve uygulanması programlarında çalışmak üzere eğitim, staj ve istihdam olanakları vermektedir.
http://www.rockfound.org/grants/grants.shtml

THE CENTRE OF INTERNATIONAL LEGAL STUDIES
Hukuk öğreniminin geliştirilmesi ve hukuk kurallarının güçlendirilmesi amacıyla araştırma çalışmalarını destekleyen ve ülkeler arasında öğrenci ve öğretim üyesi mübadelesi, bu kuruluş tarafından gerçekleştirilmektedir.
http://www.cils.net/

UNESCO (Birleşmiş Milletler Bilim ve Eğitim Komisyonu)
Aşağıda verilen UNESCO – Türkiye sitesinde zaman zaman çeşitli burslar ve yarışmalar ile ilgili duyurular yayınlanmaktadır.
http://www.unesco.org.tr/
UNESCO Fellowships Programme http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=17616&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
UNESCO Co-Sponsored Fellowships http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=14133&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

UNICEF – UNITED NATIONS CHILDREN’S FUND
Tıp, gıda mühendisliği, beslenme uzmanlığı, hemşirelik, psikoloji, psikiyatri ve toplumsal rehabilitasyon dallarında sürekli olarak eğitim çalışmaları düzenleyerek burs olanakları verilmektedir.
http://www.unicef.org

WHO (DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ) BURSLARI
Zaman zaman akademisyenlere ve araştırmacılara yönelik burs çağrıları yayınlanmaktadır.
http://www.who.int/en/

WORLD TRADE ORGANIZATIONS
Bu organizasyon iktisat, uluslararası gümrük, ithalat ve ihracat alanında uzman akademisyenler için kısa süreli eğitim ve istihdam olanakları sağlamaktadır.
http://www.gatt.org/

WORLD BANK
Akademisyenlere yönelik araştırma bursları yayınlanmaktadır.
http://www.worldbank.org