Zorlu Holding (Mehmet Zorlu Vakfı) Burs Başvuruları

Burs Şartları

MZV tarafından, eğitim dönemi başında, burs kapsamındaki üniversitelere, bursiyer seçme sürecinin başladığına dair duyuru yapılır. Kapsam dahilinde olan devlet ve vakıf üniversitelerinin İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile Mühendislik, Hukuk, Endüstriyel Tasarım, Matematik, Fizik, Kimya, Tıp, Psikoloji, Sosyoloji bölümlerinden öğrencilerin başvuruları değerlendirilir.

Burs başvuruları, detayları aşağıda açıklanan belgelerle birlikte, öğrenim görülen üniversitenin ilgili ofislerine yapılır. Üniversite öğrencisi bursiyer adayları arasından seçim; yukarıda belirlenen bölüm, başarı ve ihtiyaç kriterlerine bağlı kalmak koşuluyla, ilgili üniversitelerin öğrenci işleri ile burs merkezleri tarafından sonuçlandırılır.

 

Burs için Gerekli Belgeler

Üniversite Öğrencileri için Başvuru Belgeleri:

 • Birinci sınıflar için (Örgün ve 2.öğretim) YKS (Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı) sonuç belgesi. Ara sınıflardayken (2, 3, 4. sınıflar) ilk defa başvuracaklar için ise onaylı transkript.
 • Vukuatlı Nüfus Örneği (Ailedeki Birey Sayısını Gösteren Belge)
 • Öğrenci Belgesi
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Ailede çalışan tüm fertlerin gelir durumunu gösteren belge ya da fakirlik belgesi.
 • MZV burs başvuru formu (Formu indirmek için tıklayın)
 • MZV Burs Taahhütnamesi (Taahhütnameyi indirmek için tıklayın)

Seçme Süreci

Başvuru belgeleri eksiksiz olan öğrenciler arasından, üniversitelerin öğrenci işleri ve/veya burs ofisleri başarı ve ihtiyaç kriterlerini dikkate alarak öğrencilerin seçimini yapar. Onaylı bursiyer listelerini ve başvuru belgelerini Mehmet Zorlu Vakfı’na gönderirler. Belgelerin fotokopileri ilgili birimlerde dosyalanarak saklanır.

Aynı birimler; başarı kriterini sağladığı için bursları devam edecek öğrencilerin güncel transkriptlerini Mehmet Zorlu Vakfı’na gönderir.

Ek Bilgiler

Burslarla ilgili ek bilgiler:

Bursa kabulde; öğrencinin, babasının veya annesinin olmaması, şehit çocuğu olması ya da dezavantajlı olması durumları, eşit adaylar arasında öncelik nedenidir.

İki yıllık meslek yüksekokulları, Açıköğretim Lisesi ve Fakültesi öğrencileri, yüksek lisans/doktora öğrencileri, yurt dışındaki üniversitelerde okuyan öğrenciler ve KKTC vatandaşları hariç yabancı uyruklu öğrenciler vakfın bursundan yararlanamaz.

Socrates-Erasmus gibi değişim programları çerçevesinde yurt dışındaki üniversitelere belirli süre ile değişim öğrencisi olarak giden, hazırlık sınıfı okuyan ve çift anadal-yan anadal yapan öğrenciler dışında, vakıf bursu normal akademik sürenin aşılması halinde kesilir.

4 Comments

 • Gebze teknik niye yokkk

 • mimarlık fakültesini neden kimse görmüyor

 • Neden yükseklisans a burs vermiyorsunuz

 • ne zaman başlayacak başvurular

Comments are closed.