Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Burs Başvurusu

add-burs-basvurusuAtatürkçü Düşünce Derneği tarafından orta ve yüksek öğrenim öğrencilerine eğitimlerini sürdürebilmeleri için burs verilmektedir. Burstan yararlanmak isteyenler, Atatürkçü Düşünce Derneği Şubeleri’ne şahsen başvuruda bulunurlar. Başvuru, Öğrencinin devam edeceği okulun bulunduğu yerdeki Dernek Şubesine veya Genel Merkeze yapılır. Okulun bulunduğu yerde Dernek şubesi yok ise başvuru en yakın şubeye yapılır.

Başvurular tamamlandıktan sonra mevcut burs bütçesine göre burs verilecek öğrenci sayısı ve tutarı GYK veya Şube Yönetim Kurulu toplantısında belirlenir.

Burs almak için başvuran öğrencilerinin aşağıda belirtilen koşulları taşıması gerekmektedir:

 • T.C. vatandaşı olmak,
 • Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı bir birey olmak,
 • Atatürkçü Düşünce Derneği üyesi olmak ya da Atatürkçü Düşünce Derneğinin en az bir üyesinin referansına sahip olmak,
 • Eğitim ihtiyaçlarının karşılanması açısından maddi desteğe ihtiyacı bulunmak,
 • Yurt içinde ortaöğretim kurumlarında okuyan veya iki veya dört yıl süreli örgün eğitim veren yüksek öğrenim kurumlarında öğrenim görmek veya lisans ya da yüksek lisans öğrencisi olmak,
 • Başarısını belgelemek,

Burs Komisyonu aldığı başvuruları inceler ve bursun bağlanması konusunda aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirme yapar:

 • Babasının ve annesinin hayatta olup olmadığı,
 • Ailesinin gelir durumu,(Ailede birden fazla asgari ücretle çalışan aile bireyinin olmaması )
 • Ailesinde okuyan kardeş sayısı,
 • Ailesinin oturduğu yer, ( semt-mal sahibi-kiracı )
 • Öğrencinin ara sınıflardaki not durumunu gösterir belge.
 • Dernek çalışmalarınaolabilecek katılım ve katkısı,
 • Genel Merkez veya Şube Gençlik Kolu bünyesinde aktif çalışan üyelerden burs başvurusu yapan varsa, bu kişilere öncelik tanınır

 

Ayrıca Atatürkçü Düşünce Derneği(ADD) şubelerinin de verdiği burslara buradan ulaşabilirsiniz: https://www.burshaberleri.com/burs/add