Başak Kültür ve Sanat Vakfı Burs Başvuru Sonuçları Açıklandı!

Burs Başvuru Sonuçları Hakkında!!

Başak Kültür ve Sanat Vakfı Burs başvuları 20 ağustos 20 Eylül olarak ilan edilse de Çok yoğun başvuru üzerine ikinci bir duyuruyla bu tarih 20 ağustos 2 Eylül olarak düzeltilmiş vakfın becabook ve web sayfasında duyurulmuştur.
Bu tarihler arasında gelen burs başvuru sayısı Toplam 3.103’tür. (boş veya bilgi eksik olanlar 350,birden fazla mail gönderen ise 139 dur. Bunlar değerlendirmeye alınmamıştır.)
Değerlendirmeye 2530 kişi alınmıştır.

Bunların;
1.256 Kız
1.274 ‘ü erkektir.

Başvurucular içinde 21’’i Yabancı Uyruklu(Suriye, Filistin,Pakistan,Afganistan,Acerbeycan,Kırgızistan,Gürcistan) diyenler olduğu gibi ülke belirtmeyip sadece yabancı uyrukluyum diyenler ağırlıktadır.

Değerlendirmede önceliğimiz
1)Sanat eğitimi alanlar,
2)Savaş veya göç mağduru,
3)Vakıf çalışmalarına destek olabilecekler (kriterlere uyuyorsa),
4)Vakfın devamlı bursiyerleri ve çalışmalarına katılacaklar(ihtiyaç sahibi),
5)Parçalanmış aile çocukları( ekonomik durumları göz önünde bulundurmak şartıyla)

Değerlendirmeye almadıklarımız:
1)Özel üniversite veya okulda okuyanlar
2) Devletten veye herhangi bir yerden burs alanlar
3) Diğer başvuruculara göre imkânları daha iyi olanlar

Özet:
a) Burs desteği sunulacaklarda % 70 kız çocuklarına öncelik verilmiştir.
b) Ön başvuru için: Sadece Başvuruculardan geçmiş istenmiştir.
c) Burs kontenjan sayısı: 25’ten 45’e çıkarılmıştır.(39 yeni 6 Vakfın bursu devam eden bursiyerleri) Toplam 45
d) Mülakata 39’u asıl 15 yedek olmak üzere 54 kişi seçilmiştir.vakfın daimi bursiyerleri kapsam dişi tutulmuştur.

Bursla ilgili Değerlendirme vakıf yürütme kurulundan temsilcilerinde içinde olduğu uzman bir komite tarafından yapılmıştır.

Bu değerlendirmeye göre mülakata katılmaya hak kazanmış bulunuyorsunuz. Sizi tebrik ediyoruz.

İstanbul’da ikamet eden adaylar için:
9 Ekim Pazar Saat 11:00 ile 17:00 arasında vakfımızda mülakat yapılacaktır.
a) Mülakata katılamayanlar burs hakkını kaybedeceklerdir.
b) Mülakata gelirken ayrıca Başvuru formunu doldurmaları ve ek evraklarla birlikte yanında getirmeleri gerekmektedir.
c) İstanbul dışında ikamet eden adaylar için
d) İstanbul ili dışında ikamet edenler ayrıca formu doldurmaları ve ek evraklarla birlikte tarayıp 12 Ekim (çarsamba) saat 20.00 kadar bu mail adreslerine göndermeleri gerekmektedir. Zamanında göndermeyenler bu hakkını kaybedecek yerine yedekler alınacaktır.

İstanbul ili dışında ikamet edenlerlerle istenen belgeler geldikten ve incelikten sonra ayrıca telefonla görüşme yapılacaktır.

NOT:Doğru bilgi ve belgeleri ibraz etmeyenler burs hakkını kaybedeceklerdir.

NOT:Değerlendirme sonuçları başvuru yapan bursiyerlerin mail adreslerine gönderilmiştir..