Birlik Vakfı Malatya Şubesi Burs Başvurusu

Birlik Vakfı Malatya Şubesi  2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılı Burs Başvuruları Başladı.

Başvurular 14 Eylül – 29 Eylül tarihleri arası alınacaktır.

Gereken Evraklar

– Öğrenci Belgesi

– Ara Sınıflar için not transkripti

– 1 adet vesikalık fotoğraf

– Yerleşim Yeri İkametgah

– Adli sicil Kaydı

Başvuru Şekli

Web sitemizden indireceğiniz Burs başvuru formu eksiksiz doldurulacaktır.

Fotoğraf formda belirtilen alanın dışına taşmayacak şekilde yapıştırılacaktır.

Başvuru formu ve istenilen evraklar şeffaf dosya ile şubemize teslim edilecektir.

Başvurular şahsen alınacaktır.

NOT: Birlik Vakfı Burs Yönergesinin okunması önemle rica olunur.

BİRLİK VAKFI MALATYA ŞUBESİ BURS YÖNERGESİ

Bu yönergenin amacı geleceğimizin teminatı olan gençlerimize destek olarak eğitimlerine katkı sağlamak, tüm toplumun eğitim seviyesini yükselterek toplumumuza, ülkemize ve insanlığa değer katacak insanların yetiştirilmesine yardımcı olmaya çalışmaktır. Birlik Vakfı Malatya Şubesi tarafından hazırlanan bu yönergede öğrencilere verilecek karşılıksız bursların temel esasları ve şartları belirlenmiştir. Bu yönergede ifade edilen burslar, Birlik Vakfı Malatya Şubesinin uygun gördüğü dönemlerde yükseköğrenim gören (ön lisans, lisans ve lisansüstü) öğrencilere miktarı, süresi ve kontenjanı belirlenerek verilecek burslardan oluşmaktadır. Birlik Vakfı Malatya Şubesi Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde bu yönergede değişiklik yapmaya yetkilidir.

1. BURS BAŞVURULARI

Burstan yararlanmak isteyen öğrenciler Birlik Vakfı Malatya Şubesi web sayfasından(malatyabirlikvakfi.org.tr)  veya Birlik Vakfı Malatya Şubesinden şahsen temin edebilecekleri başvuru formunu doldurup bizzat kendileri Birlik Vakfı Malatya Şubesine teslim edeceklerdir. Burs komisyonu tarafından başvuruların değerlendirilmesi sonucu uygun bulunan adaylardan talep edilecek evrakların ilan edilecek süreye kadar vakfımıza iletilmesi gerekmektedir.

Birlik Vakfı Malatya Şubesine burs başvurusunda bulunan her aday ailesinin ve kendisinin gelir durumunu eksiksiz bir şekilde beyan eder. Vakıf, gerekli gördüğü takdirde başvuru formunda beyan edilen hususların doğruluğunu her zaman araştırabilir, yanlış beyanda bulunulduğu tespit edilirse burs ödemesi kesilebilir veya o zamana kadar ödenen burslar geri alınabilir.

2. BURSLARDAN FAYDALANACAK ÖĞRENCİLERDE ARANACAK NİTELİKLER

·         Maddi desteğe ihtiyacı olmak ve bu durumunu belgelendirmek,

·         Yurt içinde ön lisans, lisans ve lisansüstü seviyesinde örgün eğitim veren yükseköğretim kurumlarında öğrenci olmak,

·         Milli – manevi duygulara ve vicdani sorumluluğa sahip olmak,

·         Ara sınıflarda öğrenim gören öğrenciler için bir alt sınıftan/sınıflardan üçten fazla başarısız dersi olmamak,

·         Üst üste iki yıl burs alan öğrenciler üçünü yıl aranacak şartları sağlasalar bile burs verilmeyebilecektir.

 4. BURS VERİLECEK KİŞİLERİN TESPİTİ

Burs Komisyonu; gelir düzeyi ve öğrencilerde aranacak nitelikler çerçevesinde bursların kimlere verileceğine karar verir ve gerekli görmesi durumunda başvuran adaylarla mülakat yapabilir. Birlik Vakfı Malatya Şubesi burslarının %25’ine kadarı Malatya ili dışında öğrenim gören öğrencilere verilebilir. Burs alma şartlarını sağlayan adaylar hakkında yapılacak değerlendirme sonuçlarına göre tespit edilecek aday listeleri Vakıf tarafından ilan edilir. Başvurusu kabul edilen adaylardan talep edilecek evrakların belirtilen süre içerisinde eksiksiz olarak Birlik Vakfı Malatya Şubesine teslim edilmesi zorunludur.

5. BURS SÜRESİ

Birlik Vakfı Malatya Şubesi tarafından verilecek bursların süresi prensip olarak bir eğitim-öğretim yılıdır. ( Yıllık dönem Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayları olmak üzere toplam 7 aydır)

6. BURSLARIN ÖDENMESİ

Burs miktarı, Burs Komisyonu tarafından her yıl Eylül ayı sonuna kadar belirlenir. Burslar öğrencilere banka üzerinden aylık ve nakit olarak ödenir. Burs ödemelerinin yapılabilmesi için istenen tüm belgelerin eksiksiz olarak teslim edilmesi gerekir. Malatya içinde ve Birlik Vakfı şubelerinin bulunduğu illerde öğrenim gören bursiyerlerin Birlik vakfı programlarına katılmaları zorunludur.

7. BURSLARIN KESİLMESİ

Birlik Vakfı Malatya Şubesi tarafından sağlanan burslar aşağıdaki hallerde kesilir.

·         Öğrencinin, devam etmekte olduğu öğretim kurumundan mezun olması.

·         Öğrencinin devam etmekte olan eğitimine ara vermesi veya yarıda bırakması.

·         Öğrencisi bulunduğu öğretim kurumunca, geçici veya sürekli okuldan uzaklaştırılma cezası alması veya gerek okulda gerekse okul dışında öğrencilik vasıflarına yakışmayan bir halinin tespit olunması veya hürriyeti bağlayıcı bir ceza veya ağır para cezasına mahkûm olması.

·         Öğrencinin, alttan ders bırakmak suretiyle normal öğrenim süresini aşması ve dönem uzatması.

·         Öğrencinin burs başvuru formunda gerçeğe aykırı bir beyanda bulunduğunun tespit edilmesi.

·         Öğrencinin vakıfın düzenlediği programlara katılmaması, Birlik Vakfı misyon ve mefkûresine uygun hareket etmemesi.

·         Burs almaya başladıktan sonra öğrencinin maddi durumunun iyileşmesi.

8. VİCDANİ YÜKÜMLÜLÜK

Öğrenimini tamamlayan her Birlik Vakfı Malatya Şubesi burslusu, ileride kendisi gibi gençlerin yetişmesine katkıda bulunmayı görev sayar ve maddi durumunun elvermesi durumunda başka öğrencilere burs sağlamayı vicdani bir borç olarak kabul ve telakki eder.