Boydak Eğitim ve Kültür Vakfı Bursu

BOYDAK-holding-vakfi-bursu

Boydak Eğitim ve Kültür Vakfı, her sene ihtiyaç sahibi öğrencilerden burs başvurusu almaktadır.

Burstan yararlanmak isteyen öğrenciler Boydak Eğitim ve Kültür Vakfı web sayfası üzerinden ön başvuru formu doldurabilirler. Burs komisyonu tarafından ön başvuruların değerlendirilmesi sonucu uygun bulunan adaylardan talep edilecek evrakların ilan edilecek süreye kadar vakfımıza iletilmesi gerekmektedir.

Boydak Eğitim ve Kültür Vakfına burs başvurusunda bulunan her aday ailesinin ve kendisinin gelir durumunu eksiksiz bir şekilde beyan eder. Vakıf, gerekli gördüğü takdirde başvuru formunda beyan edilen hususların doğruluğunu her zaman araştırabilir, yanlış beyanda bulunulduğu tespit edilirse burs ödemesi kesilebilir veya o zamana kadar ödenen burslar geri alınabilir.

BURSLARDAN FAYDALANACAK ÖĞRENCİLERDE ARANACAK NİTELİKLER

Maddi desteğe ihtiyacı olmak ve bu durumunu belgelendirmek,

Yurt içinde lisans seviyesinde örgün eğitim veren yükseköğretim kurumlarının  aşağıdaki belirtilen bölümlerde öğrenci olmak,

 • -Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği
 • -Askeri Tıp Fakültesi
 • -Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği
 • -Bilgisayar Mühendisliği
 • -Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
 • -Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği
 • -Bilişim Sistemleri Mühendisliği
 • -Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
 • -Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 • -Ekonomi
 • -Elektrik Mühendisliği
 • -Elektrik-Elektronik Mühendisliği
 • -Elektronik Mühendisliği
 • -Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
 • -Endüstri Mühendisliği
 • -Endüstri Mühendisliği Programları
 • -Endüstri Tasarımı
 • -Endüstri Ürünleri Tasarımı
 • -Endüstri ve Sistem Mühendisliği
 • -Endüstriyel Tasarım
 • -Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
 • -Hukuk Fakültesi
 • -İç Mimarlık
 • -İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
 • -İktisadi ve İdari Bilimler Programları
 • -İktisat
 • -İmalat Mühendisliği
 • -İnsan Kaynakları Yönetimi
 • -İşletme
 • -İşletme Mühendisliği
 • -İşletme-Ekonomi
 • -Kamu Yönetimi
 • -Kimya Mühendisliği
 • -Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya
 • -Kimya ve Süreç Mühendisliği
 • -Kimya-Biyoloji Mühendisliği
 • -Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
 • -Makine Mühendisliği
 • -Makine ve İmalat Mühendisliği
 • -Makine ve Malzeme Mühendisliği
 • -Maliye
 • -Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
 • -Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği
 • -Malzeme Mühendisliği
 • -Mekatronik Mühendisliği
 • -Mekatronik Sistemler Mühendisliği
 • -Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
 • -Mimarlık
 • -Mobilya Üretimi ve İç Mekan Tasarımı
 • -Muhasebe ve Denetim
 • -Muhasebe ve Finans Yönetimi
 • -Muhasebe ve Finansal Yönetim
 • -Pazarlama
 • -Tekstil Mühendisliği
 • -Tekstil ve Moda Tasarımı
 • -Tıp Fakültesi
 • -Uluslararası İlişkiler
 • -Uluslararası İşletme
 • -Uluslararası İşletme Yönetimi
 • -Uluslararası İşletmecilik
 • -Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
 • -Uluslararası Ticaret
 • -Uluslararası Ticaret ve Finans
 • -Uluslararası Ticaret ve Finansman
 • -Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
 • -Uluslararası Ticaret ve Lojistik
 • -Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
 • -Uluslararası Ticaret ve Pazarlama
 • -Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik
 • -Yazılım Mühendisliği

Milli duygulara ve vicdani sorumluluğa sahip olmak,

Bu yönergede belirlenen asgari başarı kriterlerine haiz olmak,

BURSLARDAN FAYDALANACAK ÖĞRENCİLERDE ARANACAK ASGARİ BAŞARI KRİTERLERİ

Boydak Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından sağlanan burslar, hazırlık sınıfı dahil lisans eğitimindeki tüm sınıflarda öğrenim görmekte olan öğrencilerine verilir. Bu çerçevede;

 • 3.1. Hazırlık ve hazırlık sınıfı okumayan birinci sınıf öğrencileri için; adayın merkezi yerleştirmedeki genel sıralaması değerlendirmede göz önünde bulundurulur.
 • 3.2. Ara sınıflar için; bir üst yıla geçiş hakkı kazanan öğrencilerden genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 olup önceki yıl/dönem eğitim programının derslerinden başarısız dersi olmayan veya bir önceki yıl/dönemde alttan en fazla 1 dersi olup genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,75 olan adaylar asgari başarı kriterini sağlar. Hazırlık sınıfından birinci sınıfa geçen öğrenciler ara sınıf olarak değerlendirilir.

BURS VERİLECEK KİŞİLERİN TESPİTİ

Burs Komisyonu; Gelir düzeyi ve başarı kriterleri çerçevesinde Vakıf burslarının kimlere verileceği ile ilgili gerekli görmesi durumunda başvuran adaylarla mülakat yapabilir. Burs alma koşullarını sağlayan adaylar hakkında yapılacak değerlendirme sonuçlarına göre tespit edilecek aday listeleri Vakıf Yönetim Kurulu’na sunularak onaylanır.

BURS SÜRESİ

Boydak Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından verilecek bursların süresi prensip olarak bir eğitim öğretim yılıdır. ( Yıllık dönem Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ayları olmak üzere toplam 8 aydır)

BURSLARIN ÖDENMESİ

Burslar öğrenciye belirlenen limitler çerçevesinde (2015-2016 eğitim yılı için belirlenen burs tutarı 8 ay boyunca) banka üzerinden aylık ve nakit olarak ödenir. Burs ödemelerinin yapılabilmesi için istenen tüm belgelerin eksiksiz olarak teslim edilmesi gerekir.

BURSLARIN KESİLMESİ

Boydak Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından sağlanan burslar aşağıdaki hallerde kesilir.

 • 7.1. Öğrencinin, devam etmekte olduğu öğretim kurumundan mezun olması.
 • 7.2. Öğrencinin devam etmekte olan eğitimine ara vermesi veya yarıda bırakması.
 • 7.3. Öğrencisi bulunduğu öğretim kurumunca, geçici veya sürekli okuldan uzaklaştırılma cezası alması veya gerek okulda gerekse okul dışında öğrencilik vasıflarına yakışmayan bir halinin tespit olunması ve hürriyeti bağlayıcı bir ceza veya ağır para cezasına mahkûm olması.
 • 7.4. Öğrencinin, alttan ders bırakmak suretiyle kayıtlı olduğu bölümün normal öğrenim sürelerini aşması ve dönem uzatması.
 • 7.5. Öğrencinin burs başvuru formunda gerçeğe aykırı bir beyanda bulunduğunun tespit edilmesi.
 • 7.6. Başarı gösteremeyen veya bu başarısızlığı için sağlık, ailevi veya Burs Komisyonu’nca kabule şayan bir mazeretinin bulunmaması.
 • 7.7. Eğitime engel olacak şekilde bir hastalığa yakalanması veya kaza geçirmesi.
 • 7.8. Burs almaya başladıktan sonra maddi durumu iyileşen öğrenci durumu vakfa bildirir ve burs ödemesi kesilir.

VİCDANİ YÜKÜMLÜLÜK

Öğrenimini tamamlayan her Boydak Eğitim ve Kültür Vakfı burslusu, ileride en az kendisi gibi bir gencin yetişmesine katkıda bulunmayı görev sayar ve profesyonel iş hayatına atıldıktan sonra en az bir öğrenciye burs sağlamayı vicdani bir borç olarak kabul eder.

 Başvurular 1 Eylül – 7 Eylül tarihleri arasındadır.

BOYDAK EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI BURS BAŞVURU FORMU