Çorum Semiha Dalyan ve Kadir Dalyan Burs Başvuruları

Dalyan Makina, Çorumlu ve/veya Hitit Üniversitesi öğrencisi, milli duygulara sahip, sağlam karakterli ve güvenilir, başarılı ancak maddi desteğe ihtiyacı olan, Üniversite, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yükseköğrenim bursları vermektedir.

Adaylık Şartları:

I- T.C. Vatandaşı olmak,

II- Çorumlu olmak veya Hitit Üniversitesi öğrencisi olmak,

III – Dalyan Makina personeli ve/veya personeli birinci derece akrabası olmamak,

IV-Maddi İmkândan Mahrum Olmak: Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak, kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak ve başka bir kamu veya özel kurumdan maaş, ücret ve burs almamak

V-Başarı Koşulları:

a) Yükseköğrenime yeni kayıt yaptıranlar için: Fakülte veya yüksekokula giriş puan sırasına göre önde olmak,

b) Ara sınıflar için: Başarısız dersi olmamak veya genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 60) olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak. (Not ortalaması uygun olduğu halde 3’ten fazla başarısız dersi olanlar başvuru yapamaz.)

VI) Karakteri ve milli duyguları bakımından sağlam ve güvenilir olmak. Not: Vakıf üniversiteleri ile üniversitelerin ikinci öğretim, ekstern, Açık Öğretim, uzaktan öğretim, ücretli, değişim programlı ve lisans programlarının son sınıflarında okuyanlar, evliler ve aynı aileden ikinci bir kişi burslarımızdan yararlanamaz. (Vakıf üniversitelerinde tam burslu olarak öğrenim gören öğrenciler de başvuru yapabilir. )

BAŞVURU :

I- Burslara başvuru tarihi 15 Ağustos – 15 Eylül arasıdır.

II- Semiha Dalyan Burs Başvuru Formu www.dalyanmakina.com.tr web adresimizden çıktısı alınarak doldurulup, istenilen ek belgelerle birlikte Dalyan Makina’ya teslim edilecektir. (Formu Dalyan Makina’ya teslim etmeyen öğrenci başvuru yapmış sayılmaz. )

Burs Başvuru Formu