Doğuş Üniversitesi Burs İmkanları

YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) ve DGS (Merkezi Yerleştirme İle Dikey Geçiş Yapılacak Yükseköğretim Lisans Programları) Kılavuzlarında “İndirimli ve Ücretli” (Tam burslu programlar hariç) öğrenci alınacağı belirtilen programlara yerleştirilen öğrencileri kapsar. Hangi programlara hangi oranda indirim uygulanacağı her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenip Üniversitenin web sitesinden ilan edilir.

Verilen indirim Zorunlu İngilizce Hazırlık Programında geçirilecek süreyi de kapsayarak lisans programlarında 4+1, ön lisans programlarında 2+1 yıl geçerlidir. 

Verilen indirim isteğe bağlı hazırlık sınıfında geçirilecek 1 yıl süreyi kapsar.

Öğrenim dili Türkçe olan ve Hazırlık Sınıfı zorunlu olmayan programlara yerleştirilen öğrencilerin talepleri halinde isteğe bağlı olarak okuyacakları İngilizce Hazırlık Sınıfı ücretleri, öğrencilerin kayıt olacakları düzeye bağlı olarak (Lisans-Ön Lisans) her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen indirim uygulanır.

İndirimden sonra kalan ücrete öğrencinin yerleştirmeye esas hak kazandığı varsa tercih indirimi de uygulanır. Verilen indirim isteğe bağlı hazırlık sınıfında geçirilecek 1 yıl süreyi kapsar. 

Lisans Peşin Ücret Vadeli Ücret
İsteğe bağlı hazırlık ₺103.030 ₺144.242
25% ilk 3 tercih indirimi (varsa) ₺77.273 ₺108.182
20% 4. ve 5. tercih indirimi (varsa) ₺82.424 ₺115.394
15% ilk 10 tercihinin tamamı DOU olursa 6. 7. 8. 9. 10. tercih indirimi (varsa) ₺87.576 ₺122.606
Ön Lisans Peşin Ücret Vadeli Ücret
İsteğe bağlı hazırlık ₺65.455 ₺91.637
25% ilk 3 tercih indirimi (varsa) ₺49.091 ₺68.728
20% 4. ve 5. tercih indirimi (varsa) ₺52.364 ₺73.310
15% ilk 10 tercihinin tamamı DOU olursa 6. 7. 8. 9. 10. tercih indirimi (varsa) ₺55.637 ₺77.891

* Ücretlere KDV dahil değildir.

* Zorunlu Hazırlık Programı ücreti, öğrencinin yerleştiği bölümün ücretiyle aynıdır.

Öğrenim Ücreti Bursu, sadece YKS/DGS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda “Burslu-İndirimli” öğrenci alınacağı belirtilen programlara yerleştirilen öğrencileri kapsar.

Öğrenim Ücreti İndirimi karşılıksız olup, öğrenim ücretinin bir kısmının veya tamamının alınmaması şeklinde sağlanan ve öğrenciye herhangi bir mali yük getirmeyen indirimdir. Öğrenim Ücreti Bursu ve İndirimi, Zorunlu İngilizce Hazırlık Programında geçirilecek süreyi de kapsar. (2) Öğrenim ücreti bursu, yetenek bursu ve öğrenim ücretlerinde indirim aşağıda belirtildiği şekilde uygulanır:

a) Öğrenim Ücreti Bursu (%100): Bu burs (YKS) (Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonucunda puan türüne göre üstün başarı gösteren öğrencilere verilir ve öğrenim ücretinin %100’ünü kapsar. Bu bursu alabilmek için ÖSYM tarafından %100 burslu programlara yerleştirilmiş olmak gerekir.

b) Öğrenim Ücreti İndirimi (%75): Bu indirim, (YKS) (Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonucunda puan türüne göre başarı gösteren öğrencilere verilir ve öğrenim ücretinin %75’ini kapsar. Bu indirimi alabilmek için ÖSYM tarafından %75 indirimli programlara yerleştirilmiş olmak gerekir.

c) Öğrenim Ücreti İndirimi (%50): Bu indirim (YKS) (Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonucunda puan türüne göre başarı gösteren öğrencilere verilir ve öğrenim ücretinin %50’sini kapsar. Bu indirimi alabilmek için ÖSYM tarafından %50 indirimli programlara yerleştirilmiş olmak gerekir.

ç) Öğrenim Ücreti İndirimi (%25): Bu indirim, (YKS) (Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonucunda puan türüne göre başarı gösteren öğrencilere verilir ve öğrenim ücretinin %25’ini kapsar. Bu indirimi alabilmek için ÖSYM tarafından %25 indirimli programlara yerleştirilmiş olmak gerekir.

d) Yetenek Bursu: Özel yetenek sınavıyla öğrenci alınan programlar için yapılan bursluluk sınavında üstün başarı gösteren öğrencilere, belirlenen kontenjan dahilinde verilir ve öğrenim ücretinin %100’ünü kapsar.

Bu indirimler, öğrenim dili Türkçe olan ve Hazırlık Sınıfı zorunlu olmayan programlara yerleştirilen öğrencilerin, isteğe bağlı olarak okuyacakları İngilizce Hazırlık Sınıfı öğrenim ücretini kapsamaz. 

Üniversite İçi Akademik Başarı Bursu aşağıda belirtilen hallerde verilir.

(1) Üniversite İçi Akademik Başarı Bursu, hazırlık sınıfı ile tam burslu eğitim alan öğrenciler dışında, 4 yıllık lisans programlarında 1, 2 ve 3. Sınıfların, ön lisans programlarında ise 1. sınıfların Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) 3.50 veya üzeri olan öğrenciler arasından en yüksek not ortalamasına sahip sınıf birincilerine, takip eden akademik yılda geçerli olmak üzere verilir.

(2) Burs, İndirim ve Destek Komisyonu, ilgili akademik yılın bahar yarıyılı sonu sınav sonuçları itibari ile oluşan Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (AGNO) göre öğrencilerin durumlarını değerlendirir, başarı sıralaması yapar ve sonuçlarını bir rapor halinde Rektörlüğe bildirir. Akademik başarı bursu değerlendirilirken yaz öğretimi dikkate alınmaz.

(3) Burs için değerlendirme, her akademik yılın başında ve derslerin başlangıcından önce kesinleşir.

(4) Burs, başlayacak olan yeni akademik yıl için (Güz ve Bahar Yarıyılı) verilir.

Bu burs, Üniversitemiz bünyesinde yürütülen Spor branşları dahilinde aşağıdaki koşulları taşıyan öğrencilere verilir:

a) Bursa müracaat ettiği tarih itibariyle son 3 yıl içerisinde milli sporcu olmak,

b) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nden milli sporcu belgesini ibraz eden faal sporcu olmak,

c) Üniversitenin faaliyette bulunduğu Takım sporlarında ve bireysel branşlarda indirime müracaat ettiği yıl ikinci lig ve üstü liglerde faal olarak oynamak,

ç) Ülkemizi uluslararası alanda temsil ederek madalya almış olmak.

2) Öğrencinin normal öğrenim süresini aşması ve/veya disiplin cezası alması halinde kesilir.

3) Yıllık olarak verilen sporcu bursu ilgili şartları taşıyan öğrencilere takip eden akademik yıl için ödeyeceği öğretim ücretinden indirilmek üzere en fazla %100 oranında indirim olarak uygulanır. Disiplin cezası alan öğrenciler bu burstan faydalanamaz. Sporcu bursu için başvuran öğencilerin talebi, Sağlık Kültür ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından incelenerek bir rapor halinde Burs, İndirim ve Destek Komisyonu’na sunulması için Rektörlük Makamı’na iletilir.

4) İlgili şartları sağlayan öğrencilere, Rektörlüğün önerisi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile öğrenim ücretinden belirlenen oranlarda indirim yapılarak uygulanır.

5) Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Üniversitemiz arasında imzalanan mutabakatla, Gençlik Spor Bakanlığı tarafından aşağıda belirtilen alanlarda son 4 yıl içerisinde başarılı olduğunu belgelendiren sporculara Üniversitemizi tercih ederek yerleşmeleri halinde normal öğretim süresiyle sınırlı olmak kaydıyla %100 oranında eğitim bursu verilir.

a) Olimpiyat, Paralimpik ve Deaflimpik Oyunları, · Gençlik Olimpiyatları ve Paralimpik spor dallarının büyükler kategorisindeki Dünya ve Avrupa Şampiyonası finalleri, Dünya ve Avrupa Sampiyonası yapılmayan spor dallarının Büyükler kategorisindeki Dünya ve Avrupa Kupaları Finallerinde madalya kazanan sporcular.

b) Olimpik ve Paralimpik spor dallarında Ümitler, Gençler ve Yıldızlar kategorisindeki Dünya ve Avrupa Şampiyonası Finalleri, Dünya ve· Avrupa Şampiyonası yapılmayan spor dallarının Ümitler, Gençler ve Yıldızlar kategorisindeki Dünya ve Avrupa Kupaları Finalleri, Avrupa Oyunları, Üniversite Oyunları, Akdeniz Oyunları, İslam Oyunları, Avrupa Olimpik Gençlik Yaz ve Kış Festivalleri, FISU (Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu) tarafından düzenlenen Dünya Şampiyonalarında madalya kazanan sporcular ve Olimpiyat, Paralimpik ve Deaflimpik Oyunları ile Gençlik Olimpiyatlarına katılan sporcular.

c) Olimpik ve Paralimpik spor dallarında düzenlenen ve uluslararası federasyonların yarışma takviminde yer alan, ferdi spor dallarında en az 16 Ülke sporcusu, takım sporlarında en az 9 Ülke takımının katıldığı uluslararası yarışma ve turnuvalarda madalya kazanan sporcular ile Olimpik ve Paralimpik spor dallarının Büyükler, Ümitler, Gençler ve Yıldızlar Kategorisinde düzenlenen Avrupa ve Dünya Şampiyonası finalleri ile Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan spor dallarının Büyükler, Ümitler, Gençler ve Yıldızlar kategorilerindeki Dünya ve Avrupa Kupaları finallerine katılan sporcular. 

Sanat, Kültür Bursu, Üniversitemiz öğrencisi olup ve Üniversitemiz bünyesindeki tüm sanat dallarından birinde uluslararası düzeyde ilk üç dereceye girerek başarı sağlayan öğrencilere yıllık olarak verilir.

2) Sanat, Kültür Bursu almaya hak kazanan öğrencilere takip eden Eğitim-Öğretim yılı için ödeyeceği öğrenim ücretinden indirilmek üzere en fazla %50 oranında indirim yapılarak uygulanır. Her yıl sanat dallarında bursa başvuran öğrencilerin durumu Sağlık Kültür ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından incelenerek bir rapor halinde Burs, İndirim ve Destek Komisyonu’na sunulması için Rektörlük Makamı’na iletilir. Rektörlüğün önerisi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile hak kazanan öğrencilere belirlenen oranlarda uygulanır.

3) Proje geliştirme bursu Araştırma, İnovasyon Uygulama ve İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi ilgili komisyonu tarafından desteklenmesi uygun görülen projelerin sahibi öğrencilere verilir. Projesi desteklenecek öğrencilerin listesi Sağlık Kültür ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından incelenerek bir rapor halinde Burs, İndirim ve Destek Komisyonu’na sunulması için Rektörlük Makamı’na iletilir. Rektörlüğün önerisi ve Mütevelli heyetinin onayı ile proje geliştirme bursuna hak kazanan öğrencilere mütevelli heyet tarafından belirlenen süre ve oranda burs verilir.

4) Konservatuar mezunlarına ilgili akademik yıl için ödeyecekleri öğrenim ücreti üzerinden %10 indirim yapılır.

5) Disiplin cezası alan öğrenciler bu burslardan faydalanamaz. 

Üniversitenin tam ücretli lisans programlarına kayıt olacak IB Uluslararası Bakalorya öğrencilerine diploma notuna ilgili akademik yıl için ödeyecekleri öğrenim ücreti üzerinden aşağıda belirtilen oranlarda uygulanır.

Diploma Notu Burs Oranı 40 ve üstü %50 35-39 %35 30-34 %30 (2)Türkiye’deki liselerden mezun olup Üniversitenin ücretli lisans programlarına ABITUR, MATURA, MATURİTA diplomalarıyla kayıt olacak aşağıdaki diploma notlarına sahip öğrencilere ilgili akademik yıl için ödeyecekleri öğrenim ücreti üzerinden %25 oranında indirim uygulanır

ABITUR diploma notu 2,5 veya daha iyi olanlara MATURA diploma notu 2,0 veya daha iyi olanlara MATURİTA diploma notu 80 ve üstü olanlara 3) Uluslararası diploma bursları normal öğrenim süresi +1 yıl devam eder.

Öğrencinin süresini aşması ve veya disiplin cezası alması durumunda indirimi kesilir.

Çift anadal öğrenimi, anadal öğrenimine başlanılan yıl esas alınarak, öğrencinin anadal normal öğrenim süresi + 1 yıl boyunca ücretsizdir. İlgili sürede öğrenimi tamamlayamamış öğrenciler öğrenime ücretli olarak devam ederler. 

Madde 19-1’de belirtilen sürenin aşılması ve/veya disiplin cezası alması halinde kesilir

Yan Dal programları ücretsizdir. Anadal programından mezun olan öğrencinin, yan dal
programında anadal mezuniyetinden itibaren en fazla 1 yıl öğrenim görme hakkı vardır.

Öğrencinin disiplin cezası alması halinde kesilir. 

Üniversitede öğrenim gören ve maddi desteğe gereksinimi olan lisans ve ön lisans programları öğrencileri; Sağlık Kültür ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından planlanmış / planlanacak olan sosyal sorumluluk projelerinde görev almak üzere başvuru yapabilirler. Yapılan başvurular, Sağlık Kültür ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yıllık faaliyet planlamaları doğrultusunda değerlendirilir. Başvurusu uygun bulunan öğrencilere, eğitim – öğretim yılı içeresinde görev alacakları sosyal sorumluluk çalışması sayısına bağlı olarak, çeşitli oranlarda eğitim – öğretim ücretinden düşülmek üzere burs verilebilir. 

Diğer yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmekte iken Üniversitemiz lisans ve ön lisans programlarına yatay geçiş yolu ile kayıt hakkı kazanan öğrencilere, program bazında Mütevelli Heyeti tarafından her yıl belirlenen oranlar doğrultusunda ilan edilen indirimi kapsar.

Bu indirim, başarı durumuna bakılmaksızın, zorunlu hazırlık sınıfı hariç, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı girişli öğrencilerden itibaren normal öğrenim süresi + 1 yıl devam eder.

(2) Kurum içi yatay geçişlerde, öğrencinin geçiş yapmadan önceki programında sahip olduğu indirim oranı aynı şekilde yatay geçiş indirimi olarak yeni programına aktarılır.

(3) Belirtilen sürelerin aşılması ve/veya disiplin cezası alması halinde indirimi kesilir.

Bu indirim, Üniversitede öğrenim görmekte olan her bir kardeşe ve 1. derece akrabaya %10 oranında ilgili akademik yıl için ödeyeceği öğretim ücreti üzerinden yapılan indirimi kapsar.

(2) Aile indiriminden yararlanmak isteyen öğrencilerin, durumlarını belgeleyerek Rektörlüğe şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

(3) Aile İndirimi, ilgili kişilerin aynı eğitim öğretim yılında mali kayıt işlemlerini gerçekleştirmeleri koşuluyla uygulanır

Üniversitemizin herhangi bir Önlisans – lisans programından mezun olup, YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) ile Üniversitemizin herhangi bir ön lisans – lisans programının tam ücretli kontenjanına yerleştirilen öğrencilere Mütevelli Heyeti tarafından her yıl belirlenen oranlar doğrultusunda indirim yapılabilir.

(2) Üniversitemiz ön lisans programından mezun olup yine Üniversitemize DGS ile lisans programına yerleşip tam ücretli ya da indirimli kontenjandan kaydolan öğrenciler ile iş birliği içerisinde olunan yüksek öğretim kurumları mezunlarına ilgili akademik yıl için ödeyeceği öğretim ücreti üzerinden %10 indirim uygulanmaktadır.

(3) Üniversitemiz ile Akademik, Kültürel işbirliği içinde olunan Dernek, STK, eğitim öğretim kurumu, inovasyon ve teknoloji transfer süreçlerinin yürütüldüğü kurumların çalışanları ile yapılan protokoller çerçevesinde ön lisans – lisans programına yerleştirilen öğrencilere protokol çerçevesinde Mütevelli Heyet tarafından belirlenen indirim uygulanabilir.

(4) Mezun indiriminden yararlanmak isteyen öğrencilerin, durumlarını belgeleyerek Rektörlüğe şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir

(5) Bu yönerge çerçevesinde hak edilen indirim oranları ayrı ayrı kalan tutardan düşülerek uygulanır.

(6) Öğrencinin yerleştiği programın normal öğrenim süresinin +1 yıl aşılması ve/veya disiplin cezası alınması halinde mezun indirimi kesilir.

Normal eğitim öğretim süreleri aşağıda belirtildiği şekildedir: Ön Lisans ve Lisans Programları için; Hazırlık sınıfı hariç;

Ön Lisans Programları için 2 yıl;

Lisans Programları için 4 yıldır.

Lisansüstü Programlar için; bilimsel hazırlıkta geçirilen süreler hariç; programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın;

Tezsiz yüksek lisans programları için 1,5 yıl,

Tezli yüksek lisans programları için 3 yıl,

Tezli yüksek lisans derecesi ile doktora programına kabul edilenler için 6 yıl,

Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilenler için 7 yıldır.

(2) İzinli geçen süreler eğitim öğretim süreleri dışındadır

Aşağıda belirtilen durumlarda izleyen yarıyıldan itibaren Burs, İndirim, Teşvik ve Destek kesilir.

a) Öğrenim Ücreti Bursu ve İndirimi, Yetenek Bursu,:Öğrenim ücreti bursu, yetenek bursu,öğrenim ücreti ve yetenek indirimleri; 2017- 2018 eğitim-öğretim yılı girişli öğrencilerden itibaren; hazırlık sınıfı hariç; ön lisans programları için 2+1 yıl; lisans programları için 4+1 yıl geçerlidir. Belirtilen sürelerin sonunda burs ve indirim kesilir.

b) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Bursu ve Desteği: Madde 11’de belirtilen süreleri aşması halinde kesilir.

c) Tercih İndirimi: Madde 12’de belirtilen sürelerin aşılması durumunda indirim kesilir

d) Sporcu Bursu ile Sanat ve Kültür Bursu: Öğrencinin normal öğrenim süresini aşması ve/veya disiplin cezası alması halinde kesilir.

e) Uluslararası Diploma Bursu: Madde 18’de belirtilen süreleri aşması ve veya disiplin cezası alması halinde kesilir.

f) Çift Anadal Bursu: Madde 19’da belirtilen süreleri aşması ve/veya disiplin cezası alması halinde kesilir.

g) Yandal Bursu: disiplin cezası alması halinde kesilir.

h) Dikey Geçiş İndirimi: Madde 22’de belirtilen süreleri aşması ve/veya disiplin cezası alması halinde kesilir.

i) Yatay Geçiş İndirimi: Madde 23’te belirtilen süreleri aşması ve/veya disiplin cezası alması halinde kesilir.

j) Lisansüstü Öğrenim Bursu: Madde 24’de (Madde 24-2,3,4,5,6,7 bentleri için) belirtilen süreleri aşması ve /veya disiplin cezası alması halinde kesilir.

k) Kardeş İndirimi: Kardeş indiriminden yararlanan öğrencilerden, ilgili kişilerden birinin öğreniminin sonlanması veya Madde 25/3 ‘te belirtilen kayıt yenileme şartının yerine getirilmemesi durumunda kesilir.

l) Mezun İndirimi: Öğrencinin normal öğrenim süresini aşması ve/veya disiplin cezası alınması durumunda kesilir.

m) Engelli Öğrenci Bursu: Madde 27’de belirtilen süreleri aşması ve/veya disiplin cezası alması halinde kesilir.

(2) Disiplin cezası alan öğrenciler için burs kesinti işlemleri:

a) Normal Öğrenim süresi içinde olan öğrenciden cezanın kesinleştiği eğitim öğretim yılını takip eden mali kayıt yapacağı ilk öğretim yılında,

b) Uzatma döneminde olan öğrenciden cezanın kesinleştiği dönemi takip eden mali kayıt yapacağı ilk dönemden itibaren kesinti işlemi yapılır. 

Bu yönerge çerçevesinde birden fazla burs ve indirim almaya hak kazanan öğrenciler, akademik başarı bursu, kardeş, sporcu indirimleri ve engelli bursu hariç olmak üzere, sadece miktar olarak en yüksek olandan yararlanabilirler.

Tüm burs ve indirimler güz ve bahar yarıyılları için geçerli olup, yaz öğretiminde geçerli değildir. 

Öğrencinin alacağı burs ve indirimlerin toplamı %100’ü aşamaz.

Teşvik ve Destek Burs ve İndirimlerinden Üniversiteye kayıt yaptırdığı yıl itibariyle yararlanamayan/yararlanmayan öğrenciler için geriye dönük uygulama yapılamaz

Tam teşekküllü sağlık kurumundan alınan heyet raporuna göre engel oranı %40 ve üzeri olan öğrencilere ödeyecekleri eğitim-öğretim ücretinden %10 oranında indirim uygulanır.

Bu indirim normal öğrenim süresi + 1 yıl devam eder. 2) Madde 27/1’de belirtilen süreyi aşılması ve/veya disiplin cezası alması halinde indirimi kesilir

Üniversitemizin tezli yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenim görmeye hak kazanan öğrencilere kontenjan oranında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre %100 burs verilir. Bu öğrencilerden azami öğrenim süreleri boyunca ücret talep edilmez.

(2) Üniversitenin herhangi bir ön lisans / lisans programından mezun olan öğrencilere, Üniversitenin tezli/tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarına kayıt yaptırmaları durumunda %50 oranında indirim verilebilir. (Psikoloji anabilim dalına bağlı programlar hariç)

(3) Üniversitemiz ile Akademik, Kültürel işbirliği içinde olunan eğitim ve yükseköğretim kurumları mezunlarına protokol çerçevesinde, Üniversitenin tezli/tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarına kayıt yaptırmaları durumunda en fazla %50 oranında Mütevelli Heyet tarafından belirlenen indirim verilebilir. (Psikoloji anabilim dalına bağlı programlar hariç.

(4) Üniversitemiz ile Akademik, Kültürel işbirliği içinde olunan Dernek, STK, eğitim öğretim kurumu, inovasyon ve teknoloji geliştirme, transfer süreçlerinin yürütüldüğü kurumların çalışanlarına yapılan protokoller çerçevesinde Mütevelli Heyet tarafından belirlenen indirim uygulanabilir. (Psikoloji anabilim dalına bağlı programlar hariç)

(5) Başka bir yükseköğretim kurumundan mezun olup; üniversitemizde halen eğitim almakta olan ve mezun olduğu yükseköğretim kurumunun diploması ile lisansüstü programlara kayıt yaptırmak için başvuranlara %25 indirim uygulanır. (Psikoloji anabilim dalına bağlı programlar hariç)

(6) Üniversitemizde en az bir dönem ön lisans, lisans veya lisansüstü eğitim almış olan öğrencilerin yeni bir programa kayıtları sırasında %10 indirim uygulanır. (Psikoloji anabilim dalına bağlı programlar hariç)

(7) Üniversitemiz çalışanlarının yakınlarına (anne-baba-eş-çocuk-kardeş) %10 indirim uygulanır. (Psikoloji anabilim dalına bağlı programlar hariç)

(8) Meslek gruplarına indirim uygulanmaktadır, indirim oranları her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

(9) Psikoloji ana bilim dalına bağlı programalar için her yıl Mütevelli Heyet tarafından belirlenen oranlarda indirim uygulanabilir.

(10) Verilen indirimler (Madde 24-2,3,4,5,6,7,8,9) normal öğrenim süresinin aşması ve/veya disiplin cezası alınması halinde kesilir.