Eren Eğitim Vakfı (Eren Holding) Bursu

Bitlis Eren Üniversitesi ile Eren Holding ve bağlı şirketleri arasında yapılan protokol gereğince; 2023-2024 Eğtim-Öğretim yılında, Bitlis Eren Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu; bölümlerine yerleşecek öğrencilere EREN HOLDİNG tarafından öğrenim süreleri (4 yıl) boyunca, her yıl dokuz ay KARŞILIKSIZ burs verilecektir.

Bursa İlişkin Usul ve Esaslar:

 1. Bitlis Eren Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bölümlerini Tercih Ederek Yerleşen İlk 10 Öğrenciye:

 1. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bölümlerine İLK SIRADA yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere öğrenim süreleri boyunca her yıl dokuz ay aylık 4.600 TL burs,

 2. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bölümlerine İKİNCİ SIRADA yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere öğrenim süreleri boyunca her yıl dokuz ay aylık 3.500 TL burs,

 3. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bölümlerine ÜÇÜNCÜ SIRADA yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere öğrenim süreleri boyunca her yıl dokuz ay, aylık 2.300 TL burs,

 4. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bölümlerine 4-10. SIRADA yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere öğrenim süreleri boyunca her yıl dokuz ay, aylık 1.750 TL burs verilecektir.

 1. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun herhangi bir bölümüne yerleşen İLK 3 öğrenciye;

 1. İlk sırada yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere öğrenim süreleri boyunca her yıl dokuz ay, aylık 4.600 TL burs,

 2. İkinci sırada yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere öğrenim süreleri boyunca her yıl dokuz ay, aylık 3.500 TL burs,

 3. Üçüncü sırada yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere öğrenim süreleri boyunca her yıl dokuz ay, aylık 2.300 TL burs verilecektir.

BURS İŞLEMİNİN UYGULANMA ŞARTLARI

  1. Burs miktarlarına, Kredi Yurtlar Kurumu tarafından öğrencilere verilen “Öğrenim Kredisi” veya “Burs” daki artış oranı kadar bir artış yapılacaktır.

  2. Her öğrenci sadece bir burs kategorisinden yararlanır. Burs verilmesi süresi, her yıl dokuz ay olmak üzere dört yıl olacaktır.

  3. Burslar kayıtlı ve aktif öğrencileri kapsamaktadır. (Öğrencinin kayıt dondurduğu yarıyılda ve özel öğrenci olarak gittiği süre boyunca burs ödemesi yapılmayacaktır.)

BURSUN KESİLMESİ:

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün öğrencilere vermiş olduğu burs için geçerli olan ve aşağıda yazılı olan “Bursun Kesilme Sebepleri”ne ilişkin esaslar,  EREN BURSU için de geçerlidir.

  1. Başarısız olması: G.N.O (Genel Not Ortalaması)’ın 2.00’ın altına düşmesi,

  2. Bir yarıyılda 5(beş) hafta ve üzeri eğitim-öğretime devam etmemesi,

  3. Disiplin cezası alması (uzaklaştırma ve üst ceza alınması),

  4. Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması,

  5. Vazgeçmesi, izin alması, kayıt dondurması,

  6. Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,

  7. En az asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışması veya gelire sahip olması,

  8. Kesin hükümle mahkûm olması hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

NOTLAR :

 1. Burs ödemeleri her ayın ilk iş günü olacaktır. Burslar eğitim-öğretimin başladığı ilk ay ve sona erdiği ay olmak üzere her yıl dokuz aylık olacak şekilde ödenecektir.
 2. İmzalanan protokol gereğince öğrencilere burs verilmesinde Bitlis Eren Üniversitesinin herhangi bir sorumluluğu olmayıp, tüm sorumluluk Eren Holding’e aittir.

Bir diğer burs imkanı, KANIK BURSU İçin Lütfen Tıklayınız.