İbrahim Çeçen Vakfı Burs Başvuruları

IC İBRAHİM ÇEÇEN VAKFI BURS DUYURUSU

Son Başvuru Tarihi :1 Ekim 2023 17:00

IC İbrahim Çeçen Vakfı, 1983 yılından bu yana başarılı ancak maddi imkânları yetersiz öğrencilere destek olmaktadır. Bugüne kadar 18,000’den fazla öğrenciyi destekleyen vakfımız, 2023-2024 Akademik Yılında 400 yeni bursiyer alacak ve toplamda 1500 öğrenciye burs imkânı sunacaktır.

 

IC VAKFI LİSANS BURSLARI

IC İBRAHİM ÇEÇEN VAKFI’nın üniversite öğrencilerine yönelik eğitim süresi boyunca desteklenmesi için verilen karşılıksız burslardır.

Burs Özellikleri

 • Burslar, maddi desteğe ihtiyacı olan başarılı öğrencilere karşılıksız olarak verilir.
 • Ekim-Haziran döneminde 9 ay süresince öğrencinin banka hesabına havale edilir.
 • Bursun devamlılığı için, her bursiyerin yılda 20 saat gönüllü çalışma yapması gerekmektedir. Topluma hizmet ilkesi ve gönüllü çalışmanın uygulama detayları IC VAKFI TOPLUMA HİZMET İLKESİ REHBERİ ile bursiyerlere ibraz edilecektir.

Lisans Bursları Başvuru Koşulları:

 • Devlet üniversitelerinin lisans bölümlerinde örgün eğitim görüyor olmak.
 • YKS’de ilk 50.000’e giren 1. sınıf öğrencileri veya AGNO puanı 3.5’in üzerinde olan üst sınıf öğrencileri olmak.
 • T.C. vatandaşı olmak.
 • Burs Devam Koşulları: Yıl sonu başarı notu, önceki yıllardan başarısız ders olmaması gibi belirtilen koşullar.

Son Başvuru: 1 Ekim 2023 Saat 17:00

Bursiyer seçim süreci

 • Akademik yıl dönemi başında vakfın web sitesi, Üniversitelerin Burs Ofisleri ve Fakülte Sekreterlikleri burs duyurularını yayımlar. Her akademik yılda başvuru kriterleri değişebilir.
 • 2023-2024 Akademik Yılı için başvuru koşulları:
 • Tüm devlet üniversitelerinin lisans bölümleri için;
 • Birinci sınıflar için YKS ile ilk 50.000’e giren öğrenciler
 • Üst sınıflar için AGNO Puanı 3.5’in üzerindeki öğrenciler
 • Öğrenci, www.icvakfi.org.tr adresinde bulunan Burs Portalı’ndan IC İbrahim Çeçen Vakfı Bursiyer Aday Formu’nu doldurur.
 • Portala girmiş olduğu bilgiler doğrultusunda değerlendirme yapılır ve gerekli görülen öğrenciler mülakata çağrılır.
 • IC İbrahim Çeçen Vakfı ve okul yetkililerinden oluşan Burs Komisyonu aday öğrencilerle temasa geçer.
 • IC İbrahim Çeçen Vakfı tarafından burs işlemleri başlatılır.

Burs başvuru koşulları

 • Tüm devlet üniversitelerinin lisans bölümleri için;
 • Birinci sınıflar için YKS ile ilk 50.000’e giren öğrenciler
 • Üst sınıflar için AGNO Puanı 3.5’in üzerindeki öğrenciler
 • T.C. vatandaşı olmak
 • Belirlenen üniversitelerde ve bu üniversitelerin belirlenen bölümlerinde örgün eğitim lisans öğrencisi olmak
 • Eğitimi için maddi yardıma ihtiyaç duymak
 • Disiplin cezası almamış olmak
 • Devlet bursları dışında karşılıksız burs almıyor olmak
 • Özel üniversite öğrencisi olmamak
 • Ön lisans, Açık, Uzaktan, İkinci Üniversite ve İkinci Öğretim öğrencisi olmamak

Burs devam koşulları

 • Yıl sonu başarı notunun en az 100 üzerinden 60, 4 üzerinden 2,5 olması
 • Önceki yıllardan başarısız dersi olmamak
 • Bir üst sınıfa geçmiş ve fiilen öğrenciliği devam ediyor olmak
 • Başka bir kurumdan karşılıksız burs almıyor olmak
 • IC İbrahim Çeçen Vakfı Topluma Hizmet İlkesi şartını tamamlamış ve raporunu belirtilen tarihte vakıf görevlisine ulaştırmış olmak
 • Disiplin cezası almamış olmak
 • *Yanıltıcı beyanda bulunulması halinde kazanılan burs hakkı iptal edilir. Ödenen tutarların iadesi için yasal işlem başlatılabilir.

[Başvuru Formu İçin Tıklayınız]

IC İBRAHİM ÇEÇEN VAKFI DİĞER BURS DESTEKLERİ

IC İbrahim Çeçen Vakfı tarafından 2023-2024 Akademik Yılı için vakıf tarafından belirlenen şartlar dahilinde sağlanan karşılıksız burslardır. Bu burs kalemleri aşağıda belirtilmektedir.

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ BURSLARI

1. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BURSU

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Tıp Fakültesi ile imzalanan Akademik Destek Protokolü kapsamında, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerine sağlanan burslardır.

2. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS/DOKTORA BURSLARI

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğü’nün belirlediği, IC İbrahim Çeçen Vakfı kontenjanı dâhilinde, AİÇÜ Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerine sağlanan burslardır.

3. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ MİLLİ SPORCU BURSU

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde okuyan ve tüm branşlarda üniversitemizi ve ülkemizi temsil eden milli sporculara burs desteği sağlanmaktadır.

4. AİÇÜ YEMEK BURSU

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde okuyan ve ihtiyaç sahibi öğrencilere, AİÇÜ Rektörlüğü ve IC İbrahim Çeçen Vakfı tarafından belirlenenlere akademik yıl süresince yemek bursu sağlanmaktadır.

IC PERSONEL LİSANS BURSU

IC Grup Şirketleri çalışanlarının çocuklarına, IC İbrahim Çeçen Vakfı tarafından belirlenen kıdemi çerçevesinde lisans bursu sağlanmaktadır.

İLKÖĞRETİM/LİSE BURSU

Başarılı ve ihtiyaç sahibi ilköğretim/lise öğrencilerine kontenjan dâhilinde eğitim bursu sağlanmaktadır.

SAĞLIK BURSU

Kronik sağlık problemi olan ihtiyaç sahiplerine kontenjan dâhilinde karşılıksız sağlık bursu sağlanmaktadır.