İstanbul Konyalılar Vakfı Burs Başvurusu

İSTANBUL KONYALILAR VAKFI 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİMUSTAFA RÜŞTÜ ARGIT VE NADİDE ARGIT BURSU

Burs başvuruları 1 Eylül 2023 Cuma günü saat 09.00 ile 30 Eylül 2023 Cumartesi günü saat 22.00 arasında yapılacaktır. Burstan faydalanma koşulları aşağıdaki gibidir.

BURSTAN FAYDALANMA KOŞULLARI:

 1. Başvuracak kişi, T.C. vatandaşı olmalıdır.
 2. 2023-2024 Eğitim Öğretim Dönemi için İstanbul Konyalılar Vakfı burs başvuruları “Lisans Bursu”, “Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Bursu” ve “Doktora Bursu” ile sınırlıdır.
 3. Yalnızca Konya nüfusuna kayıtlı olup ailesi İstanbul’da ikamet etmeyen, maddi desteğe ihtiyacı olan ve İstanbul’da Lisans / Yüksek Lisans / Doktora eğitimine hak kazanmış öğrenciler başvuru yapabilir.
 4. Vakıf üniversiteleri (tam burslu öğrenciler hariç), açık öğretim ve uzaktan öğretim öğrencileri burslarımızdan yararlanamaz. Vakıf üniversitelerinde öğrenim gören ve %100 burslu okuma hakkını kaybeden öğrencilerin bursları kesilir.
 5. Ara sınıflar için, genel başarı not ortalaması 4 üzerinden en az 2.5 (100 üzerinden en az 60) olmalı ve birden fazla başarısız dersi bulunmamalıdır. Hazırlık sınıfından birinci sınıfa geçen öğrenciler için ise başarılı olarak geçmiş olmak gerekmektedir.
 6. Burslar geri ödemesiz olup bir öğretim yılı için geçerlidir, devam koşulları sağlandığı takdirde öğrenim süresi boyunca devam edecektir.
 7. KYK bursu alan öğrenciler de başvurabilir.
 8. Burslarımız Ekim-Haziran ayları arasında, aylık olarak ve 9 ay ödenir.

BURS BAŞVURU SÜRECİ:

 1. Gerekli koşulları sağlayarak burs başvurusunda bulunmuş ve istenen belgeleri vaktinde teslim etmiş, dosya üzerinden yapılan değerlendirmede İstanbul Konyalılar Vakfı tarafından öğrenim bursu kazanmaya aday görülen kişilere mülakat gerçekleştirilecektir. Vakfımız, gerek dosya üzerinden yaptığı değerlendirme gerek mülakat değerlendirmesi ve sonraki süreçte vizyon, misyon, ilke ve değerleri çerçevesinde bursiyerlerinin belirlenmesinde tam bir yetkiye sahiptir.
 2. Yapılacak mülakatın tarihi, saati ve yeri tarafımızca bursiyer adayına bildirilecektir.
 3. Mülakatı olumlu sonuçlanan ve burs almaya hak kazanan öğrenciler web sitemizde yayınlanacaktır.
 4. Bursiyerliği kesinleşenlerin Türkiye İş Bankası’ndan hesap açtırmaları ve IBAN bilgisini vakfımıza bildirmeleri gerekmektedir.
 5. Olumsuz sonuçlananlara kısa mesaj veya e-posta ile bildirilecektir.

BURS TALEPLERİNDE İSTENEN BELGELER:

Burs taleplerinde aşağıdaki belgeler aranmakta olup tüm bu belgelerin başvuru yapılan tarihten en fazla 30 gün eski tarihli bulunması, e-devlet üzerinden alınanların barkodlu/doğrulama yapılabilir olması gerekmektedir.

 1. Öğrenci belgesi (e-devlet)
 2. Arşiv kayıtlı adli sicil kaydı (e-devlet üzerinden resmi/devlet memuriyeti seçenekleri ile birlikte alınabilmektedir.)
 3. Nüfus kayıt örneği (Aile reisinin e-devleti üzerinden nüfus aile/vukuatlı seçenekleri ile tüm aile üyelerini gösterir şekilde alınması gerekmektedir.)
 4. Tarihçeli yerleşim yeri belgesi (Aile reisinin e-devleti üzerinden alınabilmektedir.)
 5. Yurtta kalanlardan yurt müdürlüğünden alınacak belge (Devlet yurdu için e-devlet üzerinden barkodlu, özel yurt için yurt müdürlüğü kaşe ve imzasını içerir şekilde alınması gerekmektedir.)
 6. Anne ve babanın gelirine ilişkin belgeler
  • Özel sektörde çalışan anne ve baba için çalıştığı kurum kaşe ve imzasını içerir ıslak imzalı ücret bordrosu,
  • Devlette çalışan anne ve baba için e-devletten barkodlu ve doğrulanabilir maaş bilgisi evrakı,
  • Emekliler için aylık maaşı gösterir belge (e-devlet),
  • Çalışmayan, geliri olmayan anne ve baba için Sosyal Güvenlik Kurumunda kaydı olmadığına dair belge (e-devlet).
 7. Vesikalık fotoğraf
 8. Ara sınıflar için transkript (Barkodlu)
 9. Özel durumu anlatan –kendi el yazınız ile yazılmış- ihtiyaç dilekçesi veya özel durumunuz varsa buna ilişkin belge (Belirtmek istediğiniz herhangi bir durumun belgesi veya açıklama yazısı)
 10. Öğrenci, anne ve babanın üzerine kayıtlı tapu belgeleri (Öğrenci, anne ve baba adına ayrı ayrı Webtapu üzerinden alınmış barkodlu ve doğrulanabilir taşınmazların detaylı belgesi)
 11. Öğrenci, anne ve babanın üzerine kayıtlı araç belgeleri (Öğrenci, anne ve baba adına ayrı ayrı araç varsa detaylı araç kayıt belgesi, yoksa kayıt olmadığını gösteren ekran görüntüsü e-devlet)
 12. YKS Yerleştirme Sonuç Belgesi

Yukarıda belirtilen, yurtta kalanlar için yurt müdürlüğünden alınacak belge (md5), anne ve babanın gelirine ilişkin belgeler (md6), özel durumu anlatan –kendi el yazınız ile yazılmış- ihtiyaç dilekçesi veya özel durum varsa buna ilişkin belge (md9), öğrenci, anne ve babanın üzerine kayıtlı tapu ve araç belgeleri (md10 ve md11) barkodlu ve doğrulanabilir şekilde, eğer barkodlu ve doğrulanabilir değilse ıslak imzalı asılları Yeşilköy Mahallesi Gazi Evrenos Caddesi No:22 Kat:2 Bakırköy/İstanbul adresine 2 Ekim 2023 Pazartesi gününe kadar kargo vb. yöntem ile ulaştırılmalıdır. Vaktinde gelmeyen belgeler başvuruyu geçersiz hale getirir.

Önemli Notlar:

 • e-devlet üzerinden alınan tüm belgeler, barkod özelliği varsa mutlaka barkodlu olarak alınmalı ve belgelerin kimin adına olduğu muhakkak görünmelidir.
 • Emekli olmakla birlikte aktif çalışan anne, baba için ıslak imzalı ücret bordrosu da eklenmelidir.
 • Anne, baba dışında (anneanne, dede, amca, teyze, kardeş vb.) ailenin geçimini sağlayan varsa, bu kişilerin gelir durumu yukarıdaki maddelerden hangisine uygun ise belirtilen şekilde belge alınması ve dosyaya eklenmesi gerekmektedir.
 • Belgelerin tümünün güncel tarihli (en fazla 30 gün eski tarihli) olması gerekmektedir.
 • Nüfus kayıt örneğinin vukuatlı ve aile bilgilerini (anne, baba ve tüm kardeşlerini) içerir şekilde e-devletten barkodlu olarak alınması zorunludur. Bunun için, anne ya da babanın e-devletinden nüfus kayıt örneği temin edilmelidir. Bursiyer adayının yalnızca kendisini içerir nüfus kayıt örneği geçersiz sayılmaktadır.

Başvuru Formu: https://istanbulkonyalilarvakfi.com/burslarimiz