İzmir Ticaret Odası Burs Başvuruları

izmir-ticaret-odasi-bursuİzmir Ticaret Odası başarılı ancak maddi desteğe ihtiyacı olan, Üniversite, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yükseköğrenim bursları vermektedir.

Ailesi İzmir’de ikamet eden ve/veya İzmir’de devlet okullarında örgün eğitim gören (ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora) başarılı öğrencilere, kaçıncı sınıfta olduğuna bakmaksızın burs vermektedir.

Yeni başvuru alınıp alınmayacağı her yıl belirlenen Odamız bütçesi doğrultusunda netleşmektedir. Başvuru alınması durumunda 15 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında web portalımız üzerinden duyuru yapılmakta ve duyurudaki link üzerinden başvuru alınmaktadır.

Odamız bursları, İzmir Ticaret Odası Burs İç Yönergesi hükümleri doğrultusunda verilmekte olup, burs başvuruları bu yönerge hükümlerine göre öğrencinin maddi durumu, ailesinin İzmir’de ikamet etmesi ve/veya İzmir’de devlet okullarında örgün eğitim görmesi, okuyan kardeş sayısı ve haneye giren gelir miktarına göre elektronik olarak puanlanmaktadır.

Öğrenciler almış oldukları puana göre maksimum puandan, minimum puana göre sıralanmakta  ve bursiyerimiz olmaya hak kazanan öğrenciler kontenjan dahilinde belirlenmektedir.