Köksal Eğitim Vakfı Burs Başvurusu

koksal-egitim-vakfi--kev-bursuKöksal Eğitim Vakfı lisans eğitimi düzeyinde maddi desteğe ihtiyacı olan, herhangi bir yerde çalışmayan ve başka resmi veya özel bir yerden burs almayan öğrencilere 2020-2021 öğrenim yılında burs verecektir.

Burs Verilecek Öğrencilerin Nitelikleri
> T.C. vatandaşı olmak,
> Demokratik, laik cumhuriyete, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı olmak,
> Lisans eğitimi için maddi desteğe ihtiyacı olmak,
> Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak,
> Başka bir resmi veya özel kurumdan burs almamak (KYK kredisi burs almanıza engel değildir),
> Uzaktan öğretim öğrencisi olmamak,
> Müracat tarihinde 25 yaşını geçmemiş olmak,
> Yüz kızartıcı suçlardan mahkum olmamak.

Bursların Yükümlülüğü

KEV bursları karşılıksızdır.

Burs başvurulurı her sene duyurularda belirtilen tarihlerde kabul edilir. Köksal Eğitim vakfı resmi web sitesi; www.kev.org.tr adresinden “KEV Burs Başvuru Formu” çıktısı alınıp doldurularak aşağıdaki ek belgelerle birlikte Köksal Eğitim Vakfı sekreteryasına önceden belirlenen tarihe kadar posta yolu ile veya elden teslim edilir.

İstenilen Evraklar
www.kev.org.tr adresinden indirilebilecek “KEV Burs Başvuru Formu”na ilaveten;
a. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
b. 1 adet vesikalık fotoğraf,
c. Öğretim kurumundan güncel olarak alınmış, onaylı öğrenci belgesi,
d. Cumhuriyet Savcılığı’ndan güncel olarak alınmış sabıka kaydı belgesi,
e. Lisans eğitimine yeni başlayan adaylar: ÖSYM sonuç belgelerinin fotokopisi,
f. Halen yüksekokul öğrenimi devam edenler: Mevcut eğitim kurumundan aldığı transcript örneği (Aldığı notlar, dersler ve genel not ortalamasının gösterildiği belgenin öğretim kurumundan onaylı
g. Aile durumu; anne ve babanın işi, ailenin yıllık veya aylık kazancı (maaş bordroları örnekleri, vergi levhası, maaş belgesi), varsa kardeş(ler) in durumu,
h. Burs başvuru formunun doğru doldurulduğuna dair “Doğru Beyan Dilekçesi” imzalanıp gönderilecek,
ı. Covid-19 Aşı Kartı Fotokopisi.
Bu bilgiler her öğrenci için ayrı bir dosyada toplanır. Bu toplanan başvurular arasından KEV Yönetim Kurulu’nca burs alması uygun görülen adaylar mülakata çağrılırlar.

Son başvuru tarihi 15 Ekim 2021

Burs miktarı 750 TL’dir.

Burs Başvuru Formu

guest
3 Yorum
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Mehmet
Mehmet
4 yıl önce

Ankara da olma zorunluluğu var arkadaşlar eğer şehir dışı ise çıkmaz

Büşra
Büşra
4 yıl önce

Yüksek lisans öğrencileri başvurabilirsiniz mi

burak
burak
4 yıl önce
Close
Menu