Konyalılar Derneği (KONYADER) Burs Başvuruları

KONYALILAR DERNEĞİ 2023-2024 EĞİTİM/ÖĞRETİM YILI>ÖĞRENCİ BURSU BAŞVURU DUYURUSU

BURSTAN FAYDALANMA KOŞULLARI:

1- Başvuracak kişi, T.C. vatandaşı olmalıdır.
2- 2023-2024 burs döneminde, Konyalılar Derneği burs başvuruları “Lisans Bursu” ile sınırlıdır. Konyalılar Derneği ve İstanbul Konyalılar Vakfı olarak burs başvuruları ayrı ayrı alınacak olup, iki kuruma birden başvuru yapanların başvuruları değerlendirilmeye alınmayacaktır. Eğer İstanbul Konyalılar Vakfına başvuru yaptıysanız hak kaybına uğramamak için lütfen Konyalılar Derneği’ne başvuru gerçekleştirmeyiniz.
3- Yalnızca Konya nüfusuna kayıtlı olup ailesi İstanbul’da ikamet etmeyen, maddi desteğe ihtiyacı olan ve İstanbul’da Lisans eğitimine hak kazanmış öğrenciler başvuru yapabilir.
4- Vakıf üniversiteleri (tam burslu öğrenciler hariç), açık öğretim ve uzaktan öğretim öğrencileri burslarımızdan yararlanamaz. Vakıf üniversitelerinde öğrenim gören ve %100 burslu okuma hakkını kaybeden öğrencilerin bursları kesilir.
5- Ara sınıflar için, genel başarı not ortalaması 4 üzerinden en az 2.00 (100 üzerinden en az 50) olmalı ve ikiden fazla başarısız dersi bulunmamalıdır. Hazırlık sınıfından birinci sınıfa geçen öğrenciler için ise başarılı olarak geçmiş olmak gerekmektedir.
6- Burslar geri ödemesiz olup bir öğretim yılı için geçerlidir, devam koşulları sağlandığı takdirde öğrenim süresi boyunca devam edecektir.
Eğitim bursu, Ekim-Mayıs ayları arasında (8 ay) ödenir.

BURS TALEPLERİNDE AŞAĞIDAKİ BELGELER ARANMAKTADIR. TÜM BU BELGELERİN BAŞVURU YAPILAN TARİHTEN EN FAZLA 30 GÜN ESKİ TARİHLİ, E-DEVLET ÜZERİNDEN ALINANLARIN BARKODLU/DOĞRULAMA YAPILABİLİR OLMASI GEREKMEKTEDİR.

Ailenin mali durumunu gösteren belgeler:
* Çalışan anne ve baba için maaş bordroları,
* Emekliler için aylık maaşı gösterir belge (e-devlet),
* Çalışmayan, geliri olmayan anne ve baba için Sosyal Güvenlik Kurumunda kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet),
* Anne ve baba adına ayrı ayrı Webtapu üzerinden alınmış (barkodlu ve doğrulanabilir) taşınmazların detaylı belgesi,
* Anne ve baba adına ayrı ayrı araç varsa detaylı araç kayıt belgesi, yoksa kayıt olmadığını gösteren ekran görüntüsü (e-devlet).
Önemli Notlar:
* E-devlet üzerinden alınan tüm belgeler, barkod özelliği varsa mutlaka barkodlu olarak alınmalı ve belgelerin kimin adına olduğu mutlaka görünmelidir.
* Emekli olmakla birlikte aktif çalışan anne, baba için onaylı maaş bordrosu da eklenmelidir.
* Anne, baba dışında (anneanne, dede, amca, teyze, kardeş vb.) ailenin geçimini sağlayan varsa, bu kişilerin gelir durumu yukarıdaki maddelerden hangisine uygun ise belirtilen şekilde belge alınması ve dosyaya eklenmesi gerekmektedir.
* Belgelerin tümünün güncel tarihli olması gerekmektedir.
* Nüfus kayıt örneğinin vukuatlı ve aile bilgilerini (anne, baba ve tüm kardeşlerini) içerir şekilde e-devletten barkodlu olarak alınması zorunludur. Bunun için, anne ya da babanın e-devletinden nüfus kayıt örneği temin edilmelidir. Bursiyer adayının yalnızca kendisini içerir nüfus kayıt örneği geçersiz sayılmaktadır.

EK-1. ÖĞRENCİ BELGESİ (E-Devlet üzerinden) Örnek Belge 1 – Örnek Belge 2
EK-2. ARŞİV KAYITLI ADLİ SİCİL KAYDI (E-Devlet üzerinden RESMİ / DEVLET MEMURİYETİ seçenekleri ile birlikte arşiv kayıtlı alınabiliyor) Örnek Belge 1
EK-3. NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ (Aile reisinin E-Devlet’i üzerinden NÜFUS AİLEVUKUATLI seçenekleri ile tüm aile üyelerini gösterir şekilde alınabiliyor) Örnek Belge 1
EK-4. TARİHÇELİ YERLEŞİM YERİ BELGESİ (Aile reisinin E-Devlet’i üzerinden alınabiliyor) Örnek Belge 1
EK-5. YURTTA KALANLARDAN YURT MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINACAK BELGE Örnek Belge 1 – Örnek Belge 2
EK-6. ANNE VE BABA’NIN GELİRİNE İLİŞKİN BELGELER (Anne veya Baba çalışmıyor ve geliri yoksa E-Devlet üzerinden SGK kaydı yoktur belgesi alınabiliyor) Örnek Belge 1 – Örnek Belge 2 – Örnek Belge 3 – Örnek Belge 4
EK-7. VESİKALIK FOTOĞRAF Örnek Belge 1
EK-8. ARA SINIFLAR İÇİN TRANSKRİPT (Barkodlu)
EK-9. ÖZEL DURUMUNUZ VARSA BUNA İLİŞKİN BELGE/BİLGİ (Belirtmek istediğiniz herhangi bir durumun belgesi veya açıklama yazısı)
EK-10. ANNE VE BABA’NIN ÜZERİNE KAYITLI TAPU BİLGİLERİ (Webtapu üzerinden alınmış barkodlu belge) Örnek Belge 1 – Örnek Belge 1
EK-11. ANNE VE BABA’NIN ÜZERİNE KAYITLI ARAÇ BİLGİLERİ (E-Devlet üzerinden araç bilgileri ekranı) Örnek Belge 1 – Örnek Belge 1
EK-12. YKS YERLEŞTİRME SONUÇ BELGESİ Örnek Belge 1

Yukarıda belirtilen, EK-5,EK-6,EK-9 elektronik ortamda iletilmesine ilave olarak: Eğer barkodlu ve doğrulanabilir değilse, ıslak imzalı asılları KONYALILAR DERNEĞİ Yeşilköy Mahallesi Gazi Evrenos Caddesi No:22 Kat:2 Bakırköy/İstanbul adresine 2 Ekim 2023 Pazartesi gününe kadar kargo vb.. yöntem ile ulaştıracaklardır. Vaktinde gelmeyen belgeler başvuruyu geçersiz hale getirir.)

BURS BAŞVURU SÜRECİ:

1- Gerekli koşulları sağlayarak burs başvurusunda bulunmuş ve istenen belgeleri vaktinde teslim etmiş adaylara mülakat gerçekleştirilecektir.
2- Yapılacak mülakatın tarihi, saati ve yeri tarafımızca bursiyer adayına bildirilecektir.
3- Mülakatı olumlu sonuçlanan ve burs almaya hak kazanan öğrenciler web sitemizde yayınlanacaktır.
4- Bursiyerliği kesinleşenlerin Türkiye İş Bankası’ndan hesap açtırmaları ve İBAN bilgisini derneğimize bildirmeleri gerekmektedir.
5- Olumsuz sonuçlananlara kısa mesaj veya e-posta ile bildirilecektir.