Malatya İlahiyat Vakfı (Milvak) Burs Başvuruları

  2021-2022 Akademik ders yılında Malatya İlahiyat Vakfı tarafından, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesine kesin kayıt yaptıran ve yerleştirmeye esas alınan puan türünde Türkiye geneli başarı sıralamasında (ek puanlı yerleştirme başarısı hariç) ilk 20.000’e giren öğrenciler arasından başarı puanı en yüksek olan ilk 5 öğrenciye aylık 1000 TL; ikinci beş öğrenciye 750; üçüncü beş kişiye 500 Türk Lirası burs verilecektir.  Burslar; zorunlu hazırlık sınıfı dâhil beş yıl süreyle her öğretim yılında 9 ay olarak ödenir. Vakıfla yapılacak sözleşme çerçevesinde;  genel akademik not ortalaması 4.00 üzerinden 3.00’ün altına düşen veya birden fazla başarısız dersi bulunan öğrencinin bursu takip eden dönemden itibaren; uzaklaştırma veya daha üst bir ceza alan, derse kayıt yaptırmayan, devamsızlık sınırını aşan veya kayıt dondurma gibi hallerde ise, dönem sonu beklenmeden öğrenci bursu kesilir.