Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Bursları

namik-kemal-universitesi-bursuNamık Kemal Üniversitesi öğrencileri Kredi Yurtlar Kurumu’nun vermiş olduğu burs ve kredilerin yanında vakıf, dernek, özel sektör ve diğer kurumlardan da burs alabilir. Öğrenciler yeni eğitim öğretim yılı başladıktan sonra Namık Kemal Üniversitesi’nin internet sitesindeki duyuruları takip ederek üniversitenin verdiği burslardan haberdar olabilir. Ayrıca üniversitenin vereceği burslara fakültenin öğrenci işleri panolarından veya burs ofislerinden takip edebilirler. Burs almak için uygun durumda olan öğrenciler başvurularını internet üzerinden veya öğrenci işlerinden yapabilecekler.

Yemek Bursu

Namık Kemal Üniversitesi önlisans, lisans ve lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerini kapsayan başarılı ve gelir düzeyi düşük öğrencilerin öğle veya akşam yemeği ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Kaç öğrenciye yemek bursu verileceği, SKS Daire Başkanlığının önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Yemek bursundan faydalanmak isteyen öğrenciler, belirlenen sürede Başvuru Formu nu doldurarak istenen belgelerle birlikte öğrenim gördükleri birime başvuru yapmaları gerekmektedir.

Yemek Bursu Başvuru formlarını eksik, yanlış veya yanıltıcı bilgilerle dolduran öğrencilerin başvuruları kabul edilmez ve geçersiz sayılır. Bu öğrenciler hakkında disiplin hükümleri uygulanır.

Yemek bursu almaya hak kazanan öğrencilerin listesi Üniversite Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanır ve web sitesinde yayımlanır.  Öğrenciler, listelerin ilanda kaldığı süre içerisinde birimine dilekçe ve başvuru formundaki bildirimini doğrulayan belgeleriyle itiraz edebilirler. Yapılan itiraz incelenip 10 işgünü içinde karara bağlanarak ilgili öğrenciye bildirilir.

Yemek bursu akademik yıl boyunca verilir. Yemek bursu alan öğrenciler günde bir kez SKS Daire Başkanlığına bağlı yemekhanelerden faydalanabilir. Resmi tatil günleri ve hafta sonu tatillerinde yemek bursundan faydalanılamaz. Öğrenciliğin sona ermesi durumunda yemek yardımı da sona erer.  Burs aldığı süre içinde uyarı cezası hariç disiplin cezası alan öğrencilerin bursları kesilir.

Online Yemek Bursu Öğrenci Bilgi Sistemi http://ogr.nku.edu.tr/ adresine kullanıcı adı ve şifre yazıp giriş yapılarak Başvuru İşlemleri / Yemek Bursu Başvuru menüsünden gerçekleştirilecektir.