Pamukkale Üniversitesi Bursu

pamukkale-universitesi-bursuPamukkale Üniversitesinde öğrenim gören lisans, önlisans ve lisansüstü ihtiyaç sahibi öğrencilere burs verilmektedir.

Öğrenim bursu, burs vermede dikkate alınır ve değerlendirilir. Öğrenci katkı payının karşılanması burs kapsamı içinde değildir.

Kredi ve Yurtlar Kurumu Bursu

Her yıl Kredi ve Yurtlar Kurumu Yönetim Kurulunun belirlediği sayıdaki öğrenciye, Üniversitenin
belirlediği öğrencilere verilir ve geri ödemesizdir.

Üniversite Bursları

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Bursu

Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı ile Üniversitenin ihtiyacı olan birimlerinde kısmi
zamanlarda çalışma karşılığı, desteğe ihtiyacı olduğu Birim Burs Komisyonlarınca belirlenen
öğrencilere verilir. Bir akademik yıl için geçerlidir.

Yemek Bursu

Üniversite Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesince yapılan yemekten günde bir
öğün ücretsiz verilen yemek bursudur. Bir akademik yıl için geçerlidir.

Resmi veya Özel Vakıf, Kurum, Dernek, Şirket, Şahıs vb. Bursları

PAÜ dışındaki kişi ve kuruluşların verdikleri burslardır. Bu burslar için öğrenci seçimi, bursu verenler ile Üniversite Burs Komisyonu arasındaki işbirliği sonucunda yapılır. Genel burs verme koşulları çerçevesinde, özel burs verme koşullarına göre verilir. Geri ödemeli veya geri ödemesizdir.

Burs verilecek öğrenciler belirlenirken veya bursun devamı ve kesilmesi durumlarında
aşağıda belirtilen asgari başarı koşulları geçerlidir;

Önlisans ve Lisans Öğrenciler

  • Genel Başarı Ortalamasının 100 üzerinden 60 veya 4 üzerinden 2.30’un üstünde olması.
  • Öğrencinin normal öğrenim süresini aşmamış olması.

Lisansüstü Öğrenciler

  • Genel Başarı Ortalaması 100 üzerinden 65 veya 4 üzerinden 2.70’in üstünde olması.
  • Öğrencinin normal öğrenim süresini aşmamış olması.

halinde öğrenciler “Başarılı”, sağlayamayan öğrenciler “Başarısız” kabul edilir.

Burs başvuruları her eğitim-öğretim yılı başındaki ilk haftalarda alınır ve değerlendirilir. Bu yüzden üniversitenin duyuru sayfasını sıklıkla ziyaret etmenizde fayda var.

https://www.pau.edu.tr/sbegt/tr/sayfa/burs-imkani