İstanbul Trafik Vakfı Burs Başvuruları

İstanbul Trafik Vakfı, İstanbul ilinde görevli trafik polisi mensupları ve İstanbul Trafik Vakfı personel çocuklarının İle bunların emekli, dul, yetimleri İle çocuklarının lise ve üniversitelerde okuyan öğrencilerine burs verecektir.

Burs Başvuru Koşulları:

Lisans Bursları

Birinci sınıf öğrencileri için fakülte yada meslek yüksek okuluna giriş puanı sırasına göre önde olan adaya verilir.

Ara sınıf öğrencileri için önceki veya yarıyıl normal eğitim programının derslerinden başarısız dersi olmayan yada yılık genel not ortalaması 4 üzerinden en az 2.5 yada 100 üzerinden en az 60 olan, bir üst yıl yada yarıyıl geçiş hakkını kazanan adaya verilir. başarı sırası yüksek olan adaya öncelik verilir.

Lise ve Dengi Okul Bursları

Birinci sınıf öğrencileri için orta öğretim kurumuna giriş puanı sırasına göre önde olan adaya verilir.

Ara sınıf öğrencileri için önceki yarıyıl normal eğitim programının derslerinden başarısız dersi olmayan yada yıllık genel not ortalaması 4 üzerinden en az 2.5 yada 100 üzerinden en az 60 olup, bir üst yıl yada yarıyıla geçiş hakkını kazanan puanı daha yüksek olan bir üst yıl yada yarıyıl geçiş hakkının kazanan adaya verilir. not ortalaması yüksek olan adaya öncelik tanınır.

İstenecek Belgeler:

 • Lisans öğreniminin birinci sınıfına yeni başlayan öğrenci için, ösym sonuç belgesi fotokopisi ile öğretim kurumuna girişteki başarı sırasını gösterir öğretim kurumu belgesi.
 • Lisans öğrenimi ara sınıfı öğrencisi için, bulunduğu yıl veya yarıyıl derslerinden aldığı notları, bütün derslerin genel not ortalamasını, sınıf içindeki başarı sıralamasını ve kaydolduğu üst sınıfı gösterir öğretim kurumu belgesi.
 • Orta öğretim 1. sınıf için giriş puanını ve sırasını, ara sınıf için yıl sonu genel not ortalaması ve sınıftaki başarı sırasını gösterir öğrenim kurumu belgesi.
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi.
 • 2 adet fotoğraf.
 • İkametgah senedi.
 • Okuyan kardeşlerinin öğrenci belgeleri.
 • Anne veya babadan birisi çalışmıyor ise çalışmazlık belgesi emekli ise emeklilik belgesi,
 • Anne veya babadan vefat eden varsa vefat belgesi.
 • Ösym sonuç belgesi fotokopisi
 • Öğrenci kimlik belgesi fotokopisi
 • Trafik polisi mensubu veya trafik vakfı personeli çocuğu olduğunu tevsik eden belgesi

Son Başvuru Tarihi 21 Ekim 2019’dir.

Burs Başvuru Formu İçin TIKLAYINIZ