Yabancı Hükümet Burs Başvuruları

Yabancı Hükûmet Bursları Genel Şartlar

ÖN BİLGİLER

 • Yabancı Hükümet Bursları, ikili anlaşmalar çerçevesince yabancı hükümetler tarafından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına araştırma, lisans, yüksek lisans, doktora ve dil kursu alanlarında verilmektedir.
 • Burs şartları her ülkeye göre değişmekle birlikte, genel olarak ilgili ülke tarafından adayların eğitim, konaklama, sağlık ve aylık burs ücreti gibi giderlerini kapsar. Diğer her türlü gider (gidiş-dönüş yol masrafı, vize, sigorta v.b.) adaylara aittir.
 • Millî Eğitim Bakanlığı tarafından herhangi bir burs ya da başka bir ödeme yapılmamakta ve adaylar eğitim sonrasında herhangi bir mecburi hizmetle yükümlü bulunmamaktadır.
 • Millî Eğitim Bakanlığı tarafından mülâkat yoluyla aday seçimi yapılmakta ve ilgili ülkeye kazanan adayların isimleri asil ve yedek olarak bildirilmektedir. Adayların kabullerine ait son karar ilgili ülkeye aittir.
 • Yurtdışında alınacak diplomaların denkliğine ilişkin Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığından (YÖK) önceden bilgi edinilecektir. Bu konuda sorumluluk adaylara aittir.
 • Burslar, verildikleri eğitim-öğretim dönemine aittir.

GENEL ŞARTLAR

 1. Araştırma, yüksek lisans ve doktora bursları için en az lisans/yüksek lisans mezunu adaylar kabul edilmektedir (Eğitim düzeyi konusunda bazı ülkelerin kendi özel şartları geçerli olacaktır).
 2. Araştırma, Yüksek Lisans ve Doktora adayları için; YDS’den C seviyesinde ya da eş değer dil belgesine sahip olmak gerekir.
 3. Dil bursları için; en az fakültelerin 4. sınıf öğrencisi olup, ulusal veya yabancı kaynaklı dil sınavlarından (YDS, TOEFL) 50 ya da eş değerde puan alınmalıdır.(Dil belgesi şartı, burs veren ülke tarafından değişiklik gösterebilmektedir.)
 4. Adaylar, bir akademik dönemde en fazla iki ülke için başvuruda bulunabileceklerdir. Bir ülkenin sınavını asil olarak kazanan aday, diğer bir ülkenin sınavına başvuruda bulunamayacaktır. Bir ülkenin sınavını yedek olarak kazanan aday, diğer bir ülkenin sınavını asil olarak kazandığı takdirde yedek olarak kazandığı burs hakkı doğrudan iptal edilecektir. Bu kurala uymayan adayların başvuruları dikkate alınmayacak ve geçersiz sayılacaktır.
 5. Daha önce bir ülkenin sınavını kazanan aday, ancak 2 yıl sonra başka bir ülkenin sınavına ve farklı bir burs alanında başvuru yapma hakkına sahiptir. Aday daha önce kazanmış olduğu aynı burs türüne ve aynı ülkeye 2 yıl geçse dahi müracaat edemeyecektir.
 6. Bir dönem içerisinde iki kez ön başvuru yaptığı halde mülakata gelmeyen adaylar aynı dönem içerisinde başka bir burs için başvuruda bulunamayacaklardır.

BAŞVURU VE ADAY SEÇİMİ

 1. Burs başvuruları internet yoluyla ve belirtilen süreler içerisinde yapılacaktır.
 2. Kaydını tamamlayan adaylar Bakanlığımızdan her hangi bir çağrı beklemeden açıklanan tarih ve yerde hazır bulunmaları gerekmektedir.
 3. İstenen diğer tüm belgeler (üçer kopya ve üç ayrı telli dosya içerisinde hazırlanacak) mülâkat günü görevliye elden teslim edilecektir. İstenen belgeler ilgili ülkenin linki içinde yer almaktadır.
 4. Son başvuru tarihinden önce kaydını yapmayan/yapamayanların,  gerekli şartları taşımayanların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
 5. Geciken adaylar kesinlikle mülâkata alınmayacaktır. Süresi bir günden fazla olan mülâkatlarda, kayıtlı adayların bazılarının sınava girmeme ihtimaline karşı, tüm adayların mülâkatın ilk günü belirtilen adreste hazır bulunmaları gerekmektedir.
 6. Mülakat, burs komisyonunca Türkçe ve yabancı dilde yapılacaktır. Mülakatta adaylar, “Ön Hazırlık ve Konuya Hâkimiyeti”, “Temsil Yeteneği”, “Yabancı Dil Düzeyi”, “Çalışmanın Yurtdışında Yapılmasının Gerekliliği” ve ”Çalışmanın Her İki Ülkeye Yararı” gibi kriterler üzerinden değerlendirilecektir.
 7. Asıl ve yedek adaylar 50 ve üzeri puan alanlar arasından, başarı sırası ve kontenjana göre belirlenecektir.
 8. Mülâkat sonuçları mülâkat tarihinden sonra (25) gün içerisinde http://abdigm.meb.gov.tr/student/default.aspx adresinden adayın T.C. Kimlik Numarasına göre yayınlanacaktır.
 9. Başarılı adayların belgeleri (3 kopya) ilgili ülke makamlarına iletilmek üzere T.C. Dışişleri Bakanlığına gönderilecektir. Adayların burstan yararlanabilmesi için ilgili ülke tarafından da kabul edilmesi gerekmektedir. Not ortalaması 50 puanın altında olanlar ilgili ülkenin burs kontenjanı bulunsa dahi aday gösterilmeyecektir.
 10. Mülâkat sonucunda aday gösterilmeyenlerin dosyaları adreslerine iade edilmeyecek, istemeleri halinde kendilerine elden verilecektir. En geç bir (1) ay içerisinde alınmayan dosyalardan Bakanlığımız sorumlu olmayacaktır.
 11. Nihai kabulleri Bakanlığımıza ulaşan adaylara bildirimde bulunulacaktır. Adaylar, talep ettiği takdirde bir defaya mahsus olmak üzere pasaport harç muafiyet ve kamu kuruluşlarında çalışanlar için yurt dışı izin işlemlerinde kullanılmak üzere “İLGİLİ MAKAMA” yazıları düzenlenecektir. Pasaport, vize, ulaşım vb. işlemleri yürütmek ilgililere aittir.
 12. Başarılı olan adayın eğitimini hangi tarihte ve hangi eğitim kurumunda yapacağını ilgili ülkenin Ankara’daki Büyükelçiliği belirleyecek ve ülkeleri tarafından kabul edilen adayların gidiş işlemleri Büyükelçilikler tarafından gerçekleştirilecektir.
 13. Başarılı olan ve yurtdışında öğrenimine başlayan erkek adaylar; askerlik sevk tehir işlemleri için, öğrenci olduklarına dair belge ile birlikte yurt dışı temsilciliklerimize başvurmaları gerekir. Kişinin talebinin Millî Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne ulaştırılmasına müteakip askerlik sevk tehir işlemleri başlatılacaktır.
 14. Mülâkatta başarılı olup aday gösterildikten sonra vazgeçenler, durumu Bakanlığımıza dilekçe ile bildirmek zorundadır. Aksi halde iki yıl süreyle burs başvurusunda bulunamazlar. Başarılı adayların kabulleri ilgili ülke tarafından kabul edilmediği takdirde adaylar diğer akademik yıllarda yeniden başvurabilirler.
 15. Başarılı olsalar dahi, eksik belge ile başvurdukları ve duyurudaki genel ve özel şartlardan birini veya birkaçını taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların mülâkatları geçersiz sayılacaktır.
 16. Burslu olarak yurt dışında eğitimlerini tamamlayan adaylar izlenim ve çalışmalarını raporlandırarak en geç bir ay içerisinde Bakanlığımız Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne sunacaktır.
Kuveyt

Mısır

Verilen Bursun Türü Lisans ve Lisansüstü Bursları
İlk Başvuru Tarihi02.08.2023
Son Başvuru Tarihi21.08.2023 18:00 (TR saati ile)
Mülakat Tarihi23.08.2023 10:00 (TR saati ile)

Romanya

Verilen Bursun Türü2 Adet Araştırma (8 aylık), 2 adet Yüksek Lisans, 2 adet Doktora ve 10 Adet Romen Dili ve Kültürü Yaz Kursu Bursu
İlk Başvuru Tarihi18.05.2023
Son Başvuru Tarihi12.06.2023 18:00 (TR saati ile)
Mülakat Tarihi14.06.2023 Saat:10.00 (TR saati ile)

Belçika

Verilen Bursun Türü3 Adet Fransızca Dil Bursu
İlk Başvuru Tarihi17.05.2023
Son Başvuru Tarihi24.05.2023 18:00 (TR saati ile)

(Başvurular basvuru.meb.gov.tr adresi üzerinden yapılacaktır.)

Mülakat Tarihi26.05.2023 10:00 (TR saati ile)
Hırvatistan

Hırvatistan

Verilen Bursun TürüToplamda 2 Adet Doktora Düzeyinde ve Doktora Sonrası Araştırma Bursu (1-8 Ay)
İlk Başvuru Tarihi24.02.2023
Son Başvuru Tarihi23.03.2023 (18:00 TR saati ile)
Mülakat Tarihi27.03.2023 (10:00 TR saati ile)
abdigm

Ukrayna

Verilen Bursun Türü5 Adet Lisans ve Yüksek Lisans Düzeyinde Burs, 2 Adet Doktora Bursu
İlk Başvuru Tarihi07/02/2023
Son Başvuru Tarihi16/03/2023
Mülakat Tarihi21/03/2023
Fas

Rusya

Verilen Bursun Türü Toplamda 250 lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık ve dil bursu
İlk Başvuru Tarihi
Son Başvuru Tarihi20/02/2023
Mülakat Tarihi27/02/2023 – 03/03/2023
 

Meksikaİsrail

Verilen Bursun Türü3 Adet Araştırma (Yüksek Lisans, Doktora ve Doktora Sonrası), Bursu

2 Adet Dil Bursu

İlk Başvuru Tarihi01.12.2022
Son Başvuru Tarihi31.12.2022 (TSİ 18:00)
Mülakat Tarihi12.01.2023 – 13.01.2023
abdigm

Çin

Verilen Bursun TürüToplamda 5 Adet Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Akademisyenlik Bursu
İlk Başvuru Tarihi18/11/2022
Son Başvuru Tarihi11/01/2023 (TSİ:18.00)
Mülakat Tarihi17/01/2023 (Mülakatlar yüzyüze gerçekleştirilecektir.)
Macaristan

Macaristan

Verilen Bursun Türü55 Lisans, 85 Yüksek Lisans, 55 Doktora ve 5 Kısa Dönemli Burs
İlk Başvuru Tarihi 16/11/2022
Son Başvuru Tarihi23/01/2023 (TSİ: 16.00)
Mülakat Tarihi Daha sonra ilan edilecektir.