YÖK Destek Bursu

YÖK Destek Bursu, 2016-2017 eğitim öğretim yılından başlayarak yükseköğretim sistemimizde her düzeyde niteliğin arttırılmasına yönelik ülkemiz için büyük önem arz eden Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek Devlet üniversitelerindeki desteklenmesine karar verilen lisans programlarına ilk üç sırada yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere Yükseköğretim Kurulunca belirlenen miktarda ve sürede verilen aylık burs programıdır.https://www.yok.gov.tr/Documents/Ogrenci/BursDokuman/yok-destek-bursu-usul-esaslar.pdf

Amaç ve Kapsam

Bu Usul ve Esaslar, YÖK tarafından, ülkenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda bulunmak amacıyla belirlenen devlet yükseköğretim kurumlarındaki lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilere verilecek destek bursları ve bu bursların yönetimine ilişkin hususları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

Bu Usul ve Esaslar, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 10. maddesi ile 16/12/2022 tarihli ve 7427 sayılı 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun ekli (E) işaretli cetvelin 53. sırasının (e) bendine dayanılarak oluşturulmuştur.

Bursiyer Seçimi ve Koşulları

Bu programın burslarından yararlanmak isteyen öğrencilerin aşağıdaki koşulları taşıması gerekmektedir:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • ÖSYM Başkanlığının yaptığı üniversiteye giriş sınavında, YÖK tarafından belirlenen devlet yükseköğretim kurumlarının lisans programlarına yerleştirme sıralamasında ilk üç sıraya girmiş olmak,
 • Öğrencinin tercih ettiği lisans programının tercihlerinin arasında ilk 15 tercihin içinde bulunmak,
 • Önceden yurt içinde veya yurt dışında herhangi bir lisans derecesine sahip olmamak,
 • YÖK tarafından belirlenen alanlardan birine yerleşmiş ve kesin kayıt yaptırmış olmak,
 • Burs hakkını kaybetmemiş olmak,
 • Program kapsamında daha önce desteklenmemiş olmak.

Burs Ödeme Koşulları

 • Bursiyerler, öğrenim gördükleri programın normal öğrenim süresi boyunca burs almaya devam ederler.
 • Öğrencilere, zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfında da burs ödenir. Ancak, isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfında okuyan öğrencilere bu süre zarfında burs ödenmez.
 • Öğrencilere ekim ayından itibaren on iki ay süreyle burs ödenir.
 • Öğrenciler burs aldıkları süre boyunca eğitimlerine kesintisiz devam etmek zorundadırlar. Mücbir sebeplerle veya sağlık, doğum izni, askerlik gibi zorunlu hallerin belgelendirilmesi şartıyla kayıt donduran öğrenciye burs ödemesi yapılmaz, ancak eğitime başlamaları halinde bu süre bursluluk sürelerine eklenir.
 • Öğrencilerin ağırlıklı genel not ortalamasının yıllık olarak 2,50/4 veya 65/100 sınırının altında olması veya zorunlu hazırlık sınıfında başarısız olmaları durumunda burs ödemeleri sonlandırılır.
 • Disiplin cezası alan öğrencilerin burs ödemeleri sonlandırılır.

Burs Ödemeleri ve Denetim

 • Bursiyerlerin seçimi ve burs ödemeleri, Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) verileri esas alınarak Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.
 • Bursiyerlere ödenecek burs tutarı, Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ile belirlenir.
 • Bursiyerlerin burs şartlarını taşımadığı durumlar kontrol edilir ve gerektiğinde burs ödemeleri sonlandırılır.
 • Bursiyerlerin burs miktarları, ilgili yükseköğretim kurumu hesabına aktarılarak ödenir.
 • Bursiyerlerin burs miktarları, bursiyer şartlarını kaybettikleri durumda ilgili hesaba iade edilir.Usul v

Usul ve Esaslar