Ahmet Yesevi Üniversitesi Burs Başvuru

Üniversitemizde örgün eğitim-öğretim, harçsız ve burslu, harçsız ve ücretli olarak yapılmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti’nden kabul edilen örgün öğrenciler için eğitim öğretim ücretsiz ve harçsızdır. Kazakistan Cumhuriyeti dışından kabul edilen, ücretsiz ve burslu örgün eğitim öğrencileri, yönetmeliklerde belirlenen şartları yerine getirememeleri hâlinde, burs haklarını kaybederler fakat eğitim ücreti ödemezler.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilere, her yıl için yılda bir defaya mahsus olmak üzere göre ulaşım ücreti desteği sağlanmakta; Kazakistan’a gidiş için 500 ABD Doları, dönüş için 500 ABD Doları ulaşım ücreti Rektörlükçe ödenmektedir.

Hazırlık sınıfında okuyan öğrencilere yaklaşık 80 USD karşılığı Tenge, üst sınıfta okuyan öğrencilere yaklaşık 100 USD karşılığı Tenge burs verilir; 1. sınıfın 1. döneminden itibaren her bir dersin notu en az 2,67 olması halinde öğrencinin bursu devam eder.Hazırlık hariç, üst sınıfta okuyup da bir dersten 2,67’den düşük not alan veya başarısız olan öğrenciler, öğrenimlerine ücretsiz olarak devam ederler ancak burs haklarını kaybederler. Öğrenciler, barınma ve kişisel giderlerini kendileri karşılamaktadır.

Üniversitemize yerleşen Türkiyeli öğrenciler, burs ve kredi için Kredi ve Yurtlar Kurumu’na başvurabilmektedir.

Mütevelli Heyet Başkanlığı (Ankara)

Adres: Şehit H.Temel Kuğuoğlu Caddesi No:30 Bahçelievler / ANKARA 06490 TÜRKİYE
Telefon: +90 312 216 06 00
Fax:  +90 312 2233429
E-posta: ayubilgi@yesevi.edu.tr

Web: www.ayu.edu.tr

Rektörlük (Türkistan, Kazakistan)

Adres: Bekzat Sattarhanov Caddesi No:29 Türkistan KAZAKİSTAN
Telefon
007-72533-63636
Fax007-72533-63605
Web Sitesi: www.ayu.edu.kz