Erciyes Organ Nakli Vakfı Bursu

Sevgili öğrenciler,

2023 – 2024 Eğitim ve Öğretim Yılı burs başvuruları başlamıştır.

Başvurular 22 EYLÜL 2023 CUMA Gününde sona erecektir.

Burs almaya hak kazanan bursiyerlerimizin listesi 06 EKİM 2023 tarihinde sayfamızda ilan edilecektir.

1- Vakıf tüzüğümüz gereği, sadece sağlık alanında eğitim gören (Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Sağlık Bilimleri gibi) öğrencilere burs verilecektir.

2 – Başvuru yapan öğrencilerde öncelik KAYSERİ nüfusuna kayıtlı (Ebeveynin birisinin Kayseri nüfusuna kayıtlı olması gereklidir.)

3 – Kotenjanlar dolmadığı takdirde doğum yerine bakılmaksızın kriterlere uygunluk derecelerine göre başvurular değerlendirmeye alınır.

4 – Başvuru yapan ara sınıf öğrencilerinin seçmeli ve zorunlu derslerden 100 üzerinden yapılan değerlendirmelerde en az 65 ve üzeri, 4 üzerinden yapılan değerlendirmelerde ağırlık not ortalamalarının en az 2,5 ve üzeri olmalıdır.

5 – Seçmeli derslerden başarısız ve devamsız öğrencilere burs verilmez.

6 – Başvuru Başlama Tarihi : 21 AĞUSTOS 2023

7 – Son Başvuru Tarihi : 20 EYLÜL 2023

8 – Sonuç Açıklama Tarihi : 06 EKİM 2023

9 – İstenilen belgelerin asılları ıslak imzalı ve ilgili makam tarafından mühürlü yada  e-devlet üzerinden alınan evrakların verilecek makam kısmına “ERCİYES ORGAN NAKLİ VAKFI” ibaresi yazılarak barkodlu evrak düzenlenerek hazırlanması, bütün evrakların taranarak vakfın internet sitesindeki müracaat formu üzerinden yüklenmesi ve evrakların asıllarının 01.10.2023 tarihine kadar Vakıf Merkezinin aşağıdaki adresine elden yada kargo ile belirtilen tarihte teslim edilecek şekilde gönderici tarafından ücreti ödenmiş olarak gönderilmiş olması gerekmektedir. Evraklarını teslim etmeyen öğrencilerin bursları İPTAL EDİLİR.

10 – İSTENİLEN EVRAKLAR

ÖNCEKİ BURSİYERLERDEN İSTENİLEN BELGELER

1 – Başvuru Dilekçesi

2 – Öğrenci Belgesi

3 –Transkript

YENİ BURSİYERLERDEN İSTENİLEN BELGELER

1 – Başvuru Dilekçesi

2 – Öğrenci Belgesi

3 – Ara sınıf öğrencileri için not ortalamasını gösterir not döküm belgesi – Transkript

4 – Nüfus müdürlüğünden alınmış Anne – Baba ve kardeşleri gösteren VUKUATLI nüfus kayıt örneği,

5 – Nüfus Cüzdanı fotokopisi

6 – 1 Adet fotoğraf

7 – Ailenin mali durumunu gösterir (Anne – Baba) ıslak imzalı kurum tarafından tasdikli Maaş bordrosu,

8 – Serbest çalışanların gelir vergisi beyannamesi,

9 – Emekliler için aylık maaşını gösterir SGK’dan alınmış belge,

10 – Geliri olmayanlar için SGK’dan alınacak anne veya baba adına SGK kaydı olmadığına dair belge.

Not: Başvuru dilekçesi, öğrenci belgesi ve transkript tek tek, diğer evrakların tamamı sıkıştırılmış dosya olarak formdaki ilgili alanlara yüklenmesi gerekmektedir.

ADRES:
ERCİYES ORGAN NAKLİ VAKFI
Kılıçaslan M. Sivas Cad. Damla Ap. 56/5 Melikgazi /KAYSERİ

AÇIKLAMA

A- Kimler Burs Alabilir:

Devlet Üniversitelerinde Tıp, Sağlık Bilimleri(Lisans) alanlarında eğitim gören, eğitim sırasında ve eğitimden sonra organ nakli konusunda araştırma yapıp halkı bilinçlendirmek için çalışacak, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı başarılı ve maddi desteğe gereksinimi olan öğrenciler.

B- Gerekli Evraklar:

Başvurunun son bölümünde aşağıda belirtilmiş olan evrakların sisteme yüklenmesi gerektiğinden evraklarınız hazır olmadan başvuruya başlamayanız.

 1. Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) Sonuç Belgesi, (Puan türlerine göre Türkiye genelindeki başarı sıralamalarını gösteren belge örneği),
 2. Öğretim kurumundan alınmış, devam edeceği sınıfı gösteren onaylı Öğrenci Belgesi,
 3. Ara sınıflarda öğrenim görenler öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları genel not ortalamasını gösterir eğitim kurumundan alınan not dökümü belgesi(Transkript),
 4. Nüfus Müdürlüğünden alınmış Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerinin ikamet adreslerini gösteren belge)
 5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 6. Adli Sicil Kaydı Dökümü,
 7. Fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olmalı),
 8. Ailenin mali durumunu gösteren maaş bordrosu, serbest çalışanların gelir vergisi beyannamesi, emekliler için aylık maaşını gösterir SGK dan alınmış döküm (Anne ve Baba ayrı ayrı),
 9. Geliri olmayanlar için sosyal güvenlik kurumu için anne ve baba adına kayıt olmadığına dair belge.

C- Başvuru Takvimi:

 • Başvuru Tarihi : 21 Ağustos 2023 – 20 Eylül 2023 Başvurular ( http://erciyesorgannaklivakfi.org/burs-basvuru-formu-2023-2024-yeni-kayit)
 • Sonuç Açıklama Tarihi : 06 Ekim 2023
 • Evrak Teslim Son Tarihi : 02 Ekim 2023 11:00 – saat 13:00 – 17:00 (Belirlenen tarihler arasında evraklarını teslim etmeyen öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.)