Kayseri Üniversitesi Bursları

Kayseri Üniversitesi Burs ve Sosyal Yardım Türleri

Gereksinim Bursu Bu kapsamda, her yıl Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından üniversitelere tahsis edilen maddi destektir.

Başarı Bursu Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından 2 veya 3 kat fazla burs alan öğrenciler dışındaki, YKS sonuçlarına göre seçilen ve Kayseri Üniversitesi’nde bulunan fakülte ve 4 yıllık yüksekokullarda puan üstünlüğüne sahip öğrencilere, Üniversite Burs Komisyonu tarafından misli oranında maddi destek sağlanır.

Özel Gereksinim Bursu Özel veya tüzel kişiler tarafından sağlanan bursların ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmasına aracılık eden ve belirlenen aylık miktarı burs verenin bursiyer öğrencinin banka hesabına aktarılmasını amaçlayan destektir.

Yemek Bursu İhtiyaç sahibi öğrencilere, bir akademik yıl boyunca üniversite yemekhanelerinde günde bir öğün ücretsiz yemek imkanı sunan ayni yardımdır.

Kitap Yardımı Bursu İhtiyaç sahibi öğrencilere, Sosyal Yardım merkezine bağışlanmış yerli ve yabancı ders kitaplarından ücretsiz yararlanma olanağı sağlayan ayni destektir.

Giyim ve Eşya Yardımı Bursu İhtiyaç sahibi öğrencilere, belirli tarihlerde dağıtılmak üzere Sosyal Yardım merkezine bağışlanmış giysi ve eşyaların verildiği ayni yardımdır.

Üçüncü Bölüm: Burs Başvurusu ve Şartları

Burs Başvurusu ve Öğrenci Seçimi

(1) Gereksinim Bursu öğrenci seçimi için, her öğretim yılında belirlenen kontenjan sayısı, eğitim birimlerinin öğrenci sayısına göre dağıtılır ve Birim Burs Komisyonları’na müracaatların alınması ve ön değerlendirmenin yapılması için iletilir.

(2) Gereksinim Bursu başvuruları, Kayseri Üniversitesi Burs Başvuru Formu ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu burs kontenjan formlarının doldurulması ve gerekli belgelerle birlikte ilgili birim yönetimine teslim edilerek yapılır (EK 1 ve EK 2).

(3) Gereksinim Bursu başvuruları Birim Burs Komisyonları tarafından değerlendirilir. Değerlendirmede EK 3’te yer alan Değerlendirme Formu Puanlama Tablosu kullanılır. Birim Burs Komisyonları gerektiğinde beyan edilen belgeleri ve bilgileri doğrulama yetkisine sahiptir. Eleme sonrasında asil ve yedek öğrenci listesi oluşturulur ve bu liste Üniversite Burs Komisyonu tarafından değerlendirilir.

Burs Koşulları

(1) Bir öğrenciye birden fazla nakdi burs verilmez, gereksinim veya başarı bursu olsun.

(2) Gereksinim Bursu başvurusu yaparken okula giriş tarihine kadar bir veya daha fazla öğretim yılı kaybı olan öğrencilere burs verilmez.

(3) Maddi burslar için Doktora ve Yüksek Lisans öğrencileri burs başvurularını doğrudan Kredi ve Yurtlar Kurumu’na yapar.

(4) Başarı Bursu için Birim Burs Komisyonları’nın belirlediği kriterler dışında uygulama yapma yetkisi yoktur.

(5) Maddi burs alan öğrencilere gereksinimlerine uygun olarak ayni burs veya yardım sağlanabilir.

(6) Maddi burslar sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Kayseri Üniversitesi öğrencilerine verilir.

(7) Gereksinim bursları, Üniversitenin öğrenci seçimi işleminden sonra, Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun ilgili kanun ve yönetmeliklerine göre yönetilir.

(8) Yemek Bursu kullanım oranları yarıyıl sonlarında değerlendirilir, kesilen burslar için boşalan kontenjanlara başvuru yapılabilir ve bu kontenjanlar doğrultusunda burslar verilebilir.

(9) Sağlanan Kitap Yardımı Bursları, bir yarıyıl boyunca geçerlidir.

(10) Giyim ve Eşya Yardımı Bursu, Öğrenci Sosyal Yardımlaşma Merkezi tarafından belirlenen tarihlerde yapılan dağıtımlarla sürekli olarak sağlanır. Dağıtımlar, öğrencilerin ihtiyaçlarına göre sıralanarak gerçekleştirilir.