IDEA Uluslararası İnsani Yardım Derneği Burs Başvurusu

2023-2024 Eğitim Öğretim Döneminde İDEA Uluslararası İnsani Yardım ve Eğitim Derneğinden Türkiye de okuyan Türk ve Yabancı Uyruklu öğrencilere; Lisans, Yüksek lisans ve Doktora eğitimlerine başlayan, başlayacak olan ve devam eden öğrencilere; burs desteği verilecektir.

Burs başvuru şartları aşağıda belirtilmiştir.

2023-2024 DÖNEMİ LİSANS BURS KOŞULLARI

BURS BAŞVURU BİLGİLERİ

T.C. vatandaşı ve uluslararası lisans öğrencilerini desteklemek amacıyla verilen burslardır. Burs başvuruları kasım ayı içerisinde online başvuru formu üzerinden alınmaktadır. Başvuru dönemi dışında ve şahsen, mail, faks, telefon yoluyla burs başvurusu alınmamaktadır.

BAŞVURU ŞARTLARI
1. İDEA lisans burslarına, sadece lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin başvurusu alınmaktadır. Ön lisans, açık öğretim ve uzaktan eğitim programlarına kayıtlı öğrencilerin başvurusu kabul edilmemektedir.

 1. İDEA lisans burslarında Türkiye’deki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere öncelik verilmektedir.
 2. Öğrenim görülen üniversitenin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) listesinde yer alması gerekmektedir. YÖK listesinde yer almayan kurumlarda okuyan öğrencilerin başvurusu kabul edilmemektedir.
 3. Vakıf (Özel) üniversitelerinde%100 burslu olarak (tam burslu) öğrenimine devam eden öğrencilerin başvurusu kabul edilmektedir.
 4. Hazırlık sınıfını bitirmiş öğrencilerde sınıfını “başarılı” olarak geçmesi, ara sınıflarda okuyan öğrencilerin transkript ortalamasının 4’lük sisteme göre en az 2,0 olması gerekmektedir. Bunun dışındaki puan sistemlerini kullanan üniversiteler için YÖK tarafından belirlenen not karşılıkları dikkate alınmaktadır. Sınıf tekrarı yapan ve belirtilen akademik başarı notunun altında not ortalaması bulunan öğrencilerin başvuruları kabul edilmemektedir.
 5. Başvuru yapmış olmak, bursa hak kazanıldığı anlamına gelmemektedir. Başvuruda öğrencinin verdiği;
 • Aile gelir
 • Anne-baba durumu
 • Sınıf
 • Başarı (Yerleştirme başarı sıralaması, akademik başarı)
 • Okuyan kardeş sayısı vb. bilgiler İDEA burs komisyonu tarafından değerlendirilecek olup burs kontenjanının iki katı kadar öğrenci mülakata davet edilmektedir.
 1. Mülakat görüşmeleri online olarak yapılacak olup, mülakat görüşmeleri sonuçlarına göre bursiyer liğe hak kazanan öğrenciler belirlenecektir.
 2. Burs başvuru formundaki bilgileri eksiksiz doldurmalıdırlar. Bilgi eksikliği veya yanlış beyandan dolayı başvurunun geçersiz sayılmasında herhangi bir itiraz kabul edilmeyecektir.
 3. 9. Yüz kızartıcı ya da kasti bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak.

10.Bursa başvuran tüm öğrenciler yukarıda belirtilen başvuru şartlarını kabul etmiş sayılır.

BAŞVURU ESNASINDA MAİL İLE GÖNDERİLMESİ GEREKEN BELGELER
T.C. Vatandaşları İçin:
• Kimlik belgesi fotokopisi
• Vesikalık fotoğraf (Son altı ayda çekilmiş),
• Lisans öğrenci belgesi,
• Transkript (Lisans ders döneminde olanlardan transkript istenir),
• Gelir beyanı olarak E-Devlet’ten Hizmet Dökümü -SGK 4A/4B/4C- (Anne, baba maaş bordrosu vs. başka yerden burs alıyorsa dekont vb.).
• Sabıka kayıt belgesi (E Devlet’ten).

Uluslararası Öğrenciler İçin:
• Pasaport bilgilerini gösteren sayfaların veya oturum izni kartının fotokopisi,
• Vesikalık fotoğraf (Son altı ayda çekilmiş),
• Lisans öğrenci belgesi

 • Transkript (Lisans ders döneminde olanlardan transkript istenir
  • Gelir Beyanı -varsa- (Anne, Baba Maaş Bordrosu, başka yerden burs alıyorsa dekont vb.),
  • Sabıka kayıt belgesi (E-Devlet’ten).

Başvuru esnasında istenilen belgelerin PDF formatları idea@ideainsaniyardim.org.tr mail adresine (tek mail) göndermesi gerekmektedir.

BAŞVURU YERİ
Başvurular, sadece https://www.ideainsaniyardim.org.tr/  internet sayfasından yapılmaktadır. Elden veya posta yoluyla başvurular kabul edilmemektedir.

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TARİHİ

İŞLEMLER TARİHLER
Başvuru Dönemi 1 Kasım -30 Kasım  2023
Mülakat Dönemi Aralık 2023 içerisinde planlanmaktadır.
Sonuçların Açıklanması Aralık 2023 içerisinde planlanmaktadır.

LİSANS BURSLARININ SÜRESİ VE MİKTARI

Burs miktarı 2023-2024 döneminde aylık 2.000 TL, olup süresi 6 aydır. İlk burs ödemesi Ocak 2024 tarihinde başlatılmış kabul edilir. Burs komisyonu bursun devamı için istisnai karar da verebilir. İDEA tarafından her zaman yukarıda belirtilen burs tahsis süreleri kısaltılabilir ya da uzatılabilir.

MÜLAKAT ÖNCESİ ADAY BURSİYERLERİN SEÇİMİ
Ön eleme sonrası mülakata davet edilmesi uygun görülen öğrencilere, derneğimiz  e-posta veya SMS göndererek duyuracaktır.

MÜLAKATA KATILACAK ADAY BURSİYERLERİN SEÇİMİ
Ön eleme sonrası mülakata davet edilmesi uygun görülen aday bursiyerler online olarak katılım gösterebilir

BURS ALMAYA HAK KAZANAN BURSİYERLERİN MÜLAKAT SONRASI TESLİM ETMESİ GEREKEN BELGELER
• Banka hesap numarası (IBAN).
Evrakların, burs almaya hak kazananlar belirlendikten ve ilan edildikten sonra talep edilen tarihlerde   idea@ideainsaniyardim.org.tr mail adresine  PDF formatıyla gönderilmesi  gerekmektedir. Söz konusu belgelerin başvuru formundaki beyanlarla tutarsızlığı tespit edilmesi halinde tahsis edilen burs iptal edilecektir. Dernek tarafından yukarıdaki belgeler dışında başka belgeler de istenebilir.

BURS ALMAYA HAK KAZANAN BURSİYERLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
• Burslulukla ilgili işlemlerde belgelendirme esas olup, burs almaya hak kazananların gerekli belgeleri tayin edilen süreler içinde idea@ideainsaniyardim.org.tr mail adresine göndermeleri gerekmektedir. Öğrencilerin burs başvurusu esnasında verdikleri bilgilerde, durumlarında ya da derneğe teslim edilen belgelerin herhangi birinde (dönem dondurma vb.) değişiklik olması durumunda derhal derneğe bilgi verilmesi zorunludur.

BURSUN KESİLMESİ
İDEA Uluslararası İnsani Yardım ve Eğitim Derneği   Burs Komisyonu koşullara ve şartlara uymayan bursiyerlerin bursunun kesilmesine karar verebilir. Burs Komisyonu bu hususta takdir hakkına haizdir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler için, her dönemin sonunda Burs Komisyonu tarafından akademik ve öğrenim başarı düzeyi, belirlenen yükümlülüklere uyup uymama, burs koşullarının devam edip etmediği, ekonomik ve medeni durum değişikliği vb. açılardan değerlendirme yapılır ve bu değerlendirme sonucunda bursun kesilmesine karar verilebilir. Burs komisyonu herhangi bir gerekçe göstermeksizin bursiyerin bursunu kesebilir.

 DETAYLI BİLGİ İÇİN

idea@ideainsaniyardim.org.tr  & 0 850 420 17 00

 

 

2023-2024 DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS BURS KOŞULLARI

BURS BAŞVURU BİLGİLERİ
T.C. vatandaşı ve uluslararası yüksek lisans öğrencileri için İDEA bünyesinde Burs Komisyonu tarafından belirlenmiş koşullar doğrultusunda yıllık olarak burs verilir.

BAŞVURU ŞARTLARI
• Türkiye’deki üniversitelerde tezli yüksek lisans programına kayıtlı olup normal öğrenciliğe devam etmek,
• 1996 yılı ve sonrasında doğmuş olmak,
• Dönem şartı;
* Bilimsel hazırlık ve İngilizce hazırlık alanlar için 2021 ve sonrası,
* Bilimsel hazırlık veya sadece İngilizce hazırlık alanlar için 2021 ve sonrası,
* Doğrudan ders dönemine başlayanlar için 2022 ve sonrası yüksek lisansa kayıt yaptırmış olmak.
• Yüz kızartıcı ya da kasti bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak

BAŞVURU ESNASINDA MAİL İLE GÖNDERİLMESİ GEREKEN BELGELER
T.C. Vatandaşları İçin:
• Kimlik belgesi fotokopisi
• Vesikalık fotoğraf (Son altı ayda çekilmiş),
• Yüksek lisans öğrenci belgesi (Kaydı tamamlanmamış olanların kabul aldığına dair belge),
• ALES sonuç belgesi,
• Yabancı dil sınavı sonuç belgesi -varsa- (YDS/YÖKDİL/TOEFL),
• Transkript (Yüksek lisans ders döneminde olanlardan lisans, ders dönemini tamamlamış olanlardan yüksek lisans ders dönemine ilişkin transkript istenir),
• Gelir beyanı olarak E-Devlet’ten Hizmet Dökümü -SGK 4A/4B/4C- (-varsa- maaş bordrosu, başka yerden burs alıyorsa dekont vb.).
• Sabıka kayıt belgesi (E Devlet’ten).

Uluslararası Öğrenciler İçin:
• Pasaport bilgilerini gösteren sayfaların veya oturum izni kartının fotokopisi,
• Vesikalık fotoğraf (Son altı ayda çekilmiş),
• Yüksek lisans öğrenci belgesi (Kaydı tamamlanmamış olanların kabul aldığına dair belge),
• ALES/GRE/GMAT -varsa-,
• Yabancı dil sınavı sonuç belgesi -varsa- (YDS/YÖKDİL/TOEFL),
• Transkript (Yüksek lisans ders döneminde olanlardan lisans, ders dönemini tamamlamış olanlardan yüksek lisans ders dönemine ilişkin transkript istenir),
• Gelir Beyanı -varsa- (Maaş Bordrosu, başka yerden burs alıyorsa dekont vb.),
• Sabıka kayıt belgesi (E-Devlet’ten).
Başvuru esnasında istenilen belgelerin PDF formatları idea@ideainsaniyardim.org.tr mail adresine (tek mail) göndermesi gerekmektedir.

BAŞVURU YERİ
Başvurular, sadece https://www.ideainsaniyardim.org.tr/  internet sayfasından yapılmaktadır. Elden veya posta yoluyla başvurular kabul edilmemektedir.

 

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TARİHİ

İŞLEMLER TARİHLER
Başvuru Dönemi 1 Kasım – 30 kasım  2023
Mülakat Dönemi Aralık 2023 içerisinde planlanmaktadır.
Sonuçların Açıklanması Aralık 2023 içerisinde planlanmaktadır.

YÜKSEK LİSANS BURSLARININ SÜRESİ VE MİKTARI
Burs miktarı 2023-2024 döneminde aylık 3.000 TL olup süresi 6 aydır. İlk burs ödemesi Ocak 2024 tarihinde başlatılmış kabul edilir . Yıl sonunda bursun devamlılığı için müracaat yenilenmelidir. Müracaat esnasında aşağıdaki hususlar doğrultusunda;
• Bilimsel hazırlık ya da yabancı dil hazırlık sınıfını tekrarlayan,
• Ders dönemini ya da tez dönemini uzatan

Öğrenciler için burs verilmemektedir. Burs komisyonu bursun devamı için istisnai karar da verebilir. İDEA tarafından her zaman yukarıda belirtilen burs tahsis süreleri kısaltılabilir ya da uzatılabilir.

MÜLAKAT ÖNCESİ ADAY BURSİYERLERİN SEÇİMİ
Ön eleme sonrası mülakata davet edilmesi uygun görülen öğrencilere, derneğimiz e-posta veya SMS göndererek duyuracaktır.

MÜLAKATA KATILACAK ADAY BURSİYERLERİN SEÇİMİ
Ön eleme sonrası mülakata davet edilmesi uygun görülen aday bursiyerler online olarak katılım sağlayacaklardır.

BURS ALMAYA HAK KAZANAN BURSİYERLERİN MÜLAKAT SONRASI TESLİM ETMESİ GEREKEN BELGELER
• Banka hesap numarası (IBAN).
Evrakların, burs almaya hak kazananlar belirlendikten ve ilan edildikten sonra talep edilen tarihlerde   idea@ideainsaniyardim.org.tr mail adresine PDF formatıyla gönderilmesi gerekmektedir. Söz konusu belgelerin başvuru formundaki beyanlarla tutarsızlığı tespit edilmesi halinde tahsis edilen burs iptal edilecektir. Dernek tarafından yukarıdaki belgeler dışında başka belgeler de istenebilir

BURS ALMAYA HAK KAZANAN BURSİYERLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
• Burslulukla ilgili işlemlerde belgelendirme esas olup, burs almaya hak kazananların gerekli belgeleri tayin edilen süreler içinde idea@ideainsaniyardim.org.tr mail adresine  göndermeleri gerekmektedir. Öğrencilerin burs başvurusu esnasında verdikleri bilgilerde, durumlarında ya da derneğe teslim edilen belgelerin herhangi birinde (işe giriş, evlilik, dönem dondurma vb.) değişiklik olması durumunda derhal derneğe bilgi verilmesi zorunludur.
• Bursiyer, lisansüstü eğitim çalışmaları hakkında her dönem eğitim durumunu gösteren belgeleri derneğe iletmekle yükümlüdür.

BURSUN KESİLMESİ
İDEA Uluslararası İnsani Yardım ve Eğitim Derneği   Burs Komisyonu koşullara ve şartlara uymayan bursiyerlerin bursunun kesilmesine karar verebilir. Burs Komisyonu bu hususta takdir hakkına haizdir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler için, her dönemin sonunda Burs Komisyonu tarafından akademik ve öğrenim başarı düzeyi, belirlenen yükümlülüklere uyup uymama, burs koşullarının devam edip etmediği, ekonomik ve medeni durum değişikliği vb. açılardan değerlendirme yapılır ve bu değerlendirme sonucunda bursun kesilmesine karar verilebilir. . Burs komisyonu herhangi bir gerekçe göstermeksizin bursiyerin bursunu kesebilir.

DETAYLI BİLGİ İÇİN

idea@ideainsaniyardim.org.tr  & 0 850 420 17 00

 

 

2023-2024 DÖNEMİ DOKTORA BURS KOŞULLARI

BURS BAŞVURU BİLGİLERİ
T.C. vatandaşı ve uluslararası doktora öğrencileri için İDEA bünyesinde Burs Komisyonu tarafından belirlenmiş koşullar doğrultusunda yıllık olarak burs verilir.

BAŞVURU ŞARTLARI
• Herhangi bir alanda Türkiye’deki üniversitelerde doktora programına kayıtlı olup normal öğrenciliğe devam etmek,

 • 1989 yılı ve sonrasında doğmuş olmak,
 • Yüz kızartıcı ya da kasti bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak,
 • Dönem şartı;

* Bilimsel hazırlık ve İngilizce hazırlık alanlar için 2019 ve sonrası,

* Bilimsel hazırlık veya sadece İngilizce hazırlık alanlar için 2020 ve sonrası,

* Doğrudan ders dönemine başlayanlar için 2021 ve sonrası,

BAŞVURU ESNASINDA MAİL İLE GÖNDERİLMESİ GEREKEN BELGELER
T.C. Vatandaşları İçin:

 • Kimlik belgesi fotokopisi
 • Vesikalık fotoğraf (Son altı ayda çekilmiş),
 • Doktora öğrenci belgesi
 • ALES sonuç belgesi,
 • Yabancı dil sınavı sonuç belgesi (YDS/YÖKDİL/TOEFL),
 • Transkript (Doktora ders döneminde olanlardan yüksek lisans, ders dönemini tamamlamış olanlardan doktora ders dönemine ilişkin transkript istenir),
 • Gelir beyanı olarak E-Devlet’ten Hizmet Dökümü -SGK 4A/4B/4C- (-varsa- maaş bordrosu, başka yerden burs alıyorsa dekont vb.),
 • Sabıka kayıt belgesi (E-Devlet’ten).

Uluslararası Öğrenciler İçin:

 • Pasaport bilgilerini gösteren sayfaların veya oturum izni kartının fotokopisi,
 • Vesikalık fotoğraf (Son altı ayda çekilmiş),
 • Doktora öğrenci belgesi (Kaydı tamamlanmamış olanların kabul aldığına dair belge),
 • ALES/GRE/GMAT -varsa-,
 • Yabancı dil sınavı sonuç belgesi -varsa- (YDS/YÖKDİL/TOEFL),
 • Transkript (Doktora ders döneminde olanlardan yüksek lisans, ders dönemini tamamlamış olanlardan doktora ders dönemine ilişkin transkript istenir),
 • Gelir Beyanı -varsa- (Maaş bordrosu, başka yerden burs alıyorsa dekont vb.),
 • Sabıka kayıt belgesi (E-Devlet’ten).

 BAŞVURU YERİ
Başvurular, sadece https://www.ideainsaniyardim.org.tr/  internet sayfasından yapılmaktadır. Elden veya posta yoluyla başvurular kabul edilmemektedir.

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TARİHİ

İŞLEMLER TARİHLER
Başvuru Dönemi 1 Kasım – 30 kasım  2023
Mülakat Dönemi Aralık 2023 içerisinde planlanmaktadır.
Sonuçların Açıklanması Aralık 2023 içerisinde planlanmaktadır.

DOKTORA BURSLARININ SÜRESİ VE MİKTARI
Burs miktarı 2023-2024 döneminde aylık 4.000 TL olup süresi 6 aydır. İlk burs ödemesi Ocak 2024 tarihinde başlatılmış kabul edilir . Yıl sonunda bursun devamlılığı için müracaat yenilenmelidir. Müracaat esnasında aşağıdaki hususlar doğrultusunda;
• Bilimsel hazırlık ya da yabancı dil hazırlık sınıfını tekrarlayan,
• Ders dönemini ya da tez dönemini uzatan,

Öğrenciler için burs verilmemektedir. Burs komisyonu bursun devamı için istisnai karar da verebilir. İDEA tarafından her zaman yukarıda belirtilen burs tahsis süreleri kısaltılabilir ya da uzatılabilir.

MÜLAKAT ÖNCESİ ADAY BURSİYERLERİN SEÇİMİ
Ön eleme sonrası mülakata davet edilmesi uygun görülen öğrencilere, derneğimiz e-posta veya SMS göndererek duyuracaktır.

MÜLAKATA KATILACAK ADAY BURSİYERLERİN SEÇİMİ
Ön eleme sonrası mülakata davet edilmesi uygun görülen aday bursiyerler online olarak mülakata alınır.

BURS ALMAYA HAK KAZANAN BURSİYERLERİN MÜLAKAT SONRASI TESLİM ETMESİ GEREKEN BELGELER
• Banka hesap numarası (IBAN).
Evrakların, burs almaya hak kazananlar belirlendikten ve ilan edildikten sonra talep edilen tarihlerde   idea@ideainsaniyardim.org.tr mail adresine PDF formatıyla gönderilmesi gerekmektedir. Söz konusu belgelerin başvuru formundaki beyanlarla tutarsızlığı tespit edilmesi halinde tahsis edilen burs iptal edilecektir. Dernek tarafından yukarıdaki belgeler dışında başka belgeler de istenebilir

BURS ALMAYA HAK KAZANAN BURSİYERLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
• Burslulukla ilgili işlemlerde belgelendirme esas olup, burs almaya hak kazananların gerekli belgeleri tayin edilen süreler içinde idea@ideainsaniyardim.org.tr mail adresine  göndermeleri gerekmektedir. Öğrencilerin burs başvurusu esnasında verdikleri bilgilerde, durumlarında ya da Derneğe teslim edilen belgelerin herhangi birinde (işe giriş, evlilik, dönem dondurma vb.) değişiklik olması durumunda derhal derneğe bilgi verilmesi zorunludur.
• Bursiyer, doktora eğitim çalışmaları hakkında her dönem eğitim durumunu gösteren belgeleri derneğe iletmekle yükümlüdür.

BURSUN KESİLMESİ
İDEA Uluslararası insani yardım ve Eğitim Derneği   Burs Komisyonu koşullara ve şartlara uymayan bursiyerlerin bursunun kesilmesine karar verebilir. Burs Komisyonu bu hususta takdir hakkına haizdir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler için, her dönemin sonunda Burs Komisyonu tarafından akademik ve öğrenim başarı düzeyi, belirlenen yükümlülüklere uyup uymama, burs koşullarının devam edip etmediği, ekonomik ve medeni durum değişikliği vb. açılardan değerlendirme yapılır ve bu değerlendirme sonucunda bursun kesilmesine karar verilebilir. Burs komisyonu herhangi bir gerekçe göstermeksizin bursiyerin bursunu kesebilir.

DETAYLI BİLGİ İÇİN

idea@ideainsaniyardim.org.tr  & 0 850 420 17 00

BURS BAŞVURU FORMU

Online olarak başvurular alınacaktır, başvuruda aşağıdaki bilgiler istenecek ve gerekli görülmesi halinde bursiyer adayından ek belge de talep edilecektir.